Pápež v ústrety ženám po potrate. Ľahšie sa dostanú z exkomunikácie

Ženy, ktoré podstúpili potrat a tým upadli do exkomunikácie, sa budú môcť ľahšie zbaviť cirkevného trestu. Rozhodol o tom pápež František. Jednoduchší spôsob získania odpustenia sa vzťahuje len na Jubilejný rok milosrdenstva.

Potrat je pre ženy morálna a existenciálna dráma, hovorí pápež František. Foto - TASR/AP

„Stretol som sa s mnohými ženami, ktoré nesú vo svojom srdci jazvu po tomto bolestnom a ťažkom rozhodnutí,“ napísal pápež v liste arcibiskupovi Rinovi Fisichellovi, ktorý je predsedom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. „Dobre poznám okolnosti, ktoré ich priviedli k tomuto rozhodnutiu. Viem, že je to morálna a existenciálna dráma.“

Z tohto dôvodu sa František rozhodol na obdobie jedného roka – od decembra 2015 do novembra 2016 – rozšíriť možnosti odpustenia ťažkého hriechu potratu a zbavenia exkomunikácie.

Potrat ostáva ťažkým hriechom

Podľa cirkevného práva sa na každú ženu, ktorá podstúpila potrat, vykonaním tohto skutku vzťahuje trest vylúčenia z cirkevného spoločenstva (exkomunikácia). Platí to aj pre lekára a personál, ktorí potrat vykonali, ako aj na všetkých, ktorí pri tom žene pomáhali.

Zbaviť trestu exkomunikácie môže len biskup a kňazi, ktorých poveril. Túto kompetenciu sa pápež František rozhodol počas Jubilejného roka milosrdenstva rozšíriť na všetkých kňazov. V liste uviedol, že tak urobil napriek všetkým protirečeniam.

"Pápež neruší prísny trest exkomunikácie - teda vylúčenia zo spoločenstva Cirkvi - za spáchanie potratu.“
Martin Kramara, hovorca KBS

Zdieľať

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara upresnil, že pápež žiadnym spôsobom nespochybnil závažnosť potratu, ktorý naďalej ostáva ťažkým hriechom. „Práve naopak, smutne konštatuje, že sa vo svete rozšírila povrchnosť a mnohí majú nedostatočné vedomie vážneho zla, ktoré potrat so sebou nesie. Pápež takisto neruší prísny trest exkomunikácie - teda vylúčenia zo spoločenstva Cirkvi - za spáchanie potratu,“ uviedol hovorca slovenských biskupov.

„Úmyslom Svätého Otca je počas Svätého roku milosrdenstva sprostredkovať jednoduchší spôsob dosiahnutia odpustenia pre tých, ktorí svoj čin úprimne ľutujú a rozhodli sa pre cestu pokánia,“ dodal Kramara.

Čo to v praxi znamená? Kňaz, ku ktorému prišla žena po potrate s prosbou o vyslúženie sviatosti zmierenia, nebude musieť žiadať biskupa, aby stanovil formu pokánia. Samotný spovedník bude môcť udeliť pokánie, rozhrešenie a oslobodenie od exkomunikácie.

Kňazi sa musia pripraviť na novú úlohu

František vyzval všetkých kňazov, aby sa pripravili na novú úlohu. „Aby vedeli, ako spojiť slová naozajstného prijatia s reflexiou, ktorá pomôže pochopiť spáchaný hriech a naznačiť cestu autentického obrátenia pre dosiahnutie a prijatie skutočného a veľkorysého Otcovho odpustenia, ktorý všetko obnovuje svojou prítomnosťou“.

Jubilejný rok milosrdenstva sa začne 8. decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, keď bude otvorená Svätá brána Baziliky svätého Petra. Skončí sa 20. novembra 2016 na slávnosť Krista Kráľa zatvorením brány. Motto jubilejného roka, ktorý vyhlásil pápež František, znie „Milosrdní ako Otec“. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.im.va.

Imrich Gazda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo