Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
16. február 2021

Kniha o sexuálnej výchove

Ján Orosch v nej videl LGBT prvky, teraz ju biskupi povolili

Predstavitelia cirkvi odporúčajú, aby knihu po zvážení používali rodičia na sprevádzanie svojich detí. Trnavský arcibiskup Ján Orosch v nej videl podsúvanie LGBT ideológie.

Ján Orosch v nej videl LGBT prvky, teraz ju biskupi povolili

Arcibiskup Ján Orosch a kniha Láske sa treba učiť

Po takmer šiestich mesiacoch prehodnotili katolícki biskupi svoj postoj k sérii kníh o sexuálnej a afektívnej výchove s názvom Láske sa treba učiť, ktorú na slovenský trh prinieslo vydavateľstvo Nové mesto. 

Knihy od veriacich autorov Ezia Acetiho a Stefanie Caglianiovej sa v Taliansku stali bestsellermi a Nové mesto sa ich rozhodlo preložiť z dôvodu, že u nás podobná odborná príručka pre rodičov o výchove k sexualite, ktorá by odrážala aktuálne psychologické poznatky, chýbala. 

Deti sa napríklad v prvej zo série kníh môžu cez kreslené postavičky dozvedieť o ľudskom tele, emóciách či pocitoch. Autori pomáhajú čitateľom detským jazykom spoznávať orgány tela a proces vzniku života. Dávajú odpovede na otázky o počatí, príchode človeka na svet a dozrievaní chlapcov a dievčat. 

Kniha sa však spočiatku nestretla s pochopením v časti slovenskej cirkvi. Komisia pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej predsedom je košický arcibiskup Bernard Bober, ju neodporučila a navrhla zastaviť jej distribúciu v cirkevných organizáciách, vydavateľstvách a školách.

Najhlasnejším kritikom knihy bol trnavský arcibiskup a člen komisie Ján Orosch, ktorý vo svojej diecéze vydal zákaz na jej používanie v školách a neodporúčal ju ani rodičom. Ako jeden z dôvodov uviedol, že v nej vidí prvky LGBT ideológie. 

„Vnímam v nej podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, ako aj predčasnú sexualizáciu detí vo veku od 4 do 7 rokov,“ tvrdil Orosch a vyzýval k zodpovednosti rodičov, kňazov, učiteľov aj vychovávateľov. „Prosím o dar rozlišovania duchov, aby sme správne vedeli rozlíšiť, kedy prichádza vlk v ovčom rúchu. Odbornosť autorov či prekladateľov nie je vždy zárukou pravovernosti.“

Na otázku, v ktorých konkrétnych častiach knihy vidí arcibiskup Orosch podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, sme vtedy odpoveď nedostali.

Vydavateľstvo odmietlo, že by sa v knihe objavili a propagovali prvky LGBT ideológie. Rozhodli sa však rešpektovať odporúčanie komisie, stiahli knihu z kresťanskej distribúcie a zrušili termín konferencie, na ktorej mali vystúpiť aj talianski autori.

Zvážiť ju majú rodičia, ozrejmili biskupi

Po niekoľkých mesiacoch komisia svoj postoj voči knihám od talianskych autorov prehodnotila. Generálny sekretár KBS biskup Marián Chovanec poslal vydavateľstvu Nové mesto list, kde píše, že pri posudzovaní knihy došlo k nedorozumeniu, ktoré sa po diskusii vyjasnilo. 

Inzercia

Tvrdí, že nie je jednoduché prevziať zahraničné publikácie „bez potrebného vnímania a reflektovania nášho duchovného a kultúrneho rozmeru“. Tieto okolnosti prispeli podľa jeho slov k pochybnostiam o vhodnosti knihy.

„Sme si vedomí, že nesprávne pochopenie adresáta knihy viedlo k nedorozumeniu, v ktorom sa však vytvoril priestor pre diskusiu a vyjasnenie úmyslov na oboch stranách,“ píše biskup s tým, že po vzájomnej komunikácii bolo upresnené, že adresátmi kníh majú byť rodičia.

Tí majú zvážiť správny čas a okolnosti, kedy použijú knihy pre sprevádzanie svojich detí.

Taliansky autor dostal ocenenie od Fóra života

Knihu talianskych autorov, ktorí študovali náboženskú výchovu a talianski biskupi si ich pravidelne pozývajú do svojich diecéz ako odborníkov v oblasti psychológie, pozitívne hodnotila aj predsedníčka organizácie Fórum za život Marcela Dobešová. Stanovisko trnavského arcibiskupa ju minulý rok zaskočilo.

„Hoci Fórum života rešpektuje stanoviská Konferencie biskupov Slovenska i jednotlivých biskupov, úprimne priznávame, že takémuto parciálnemu vyhláseniu nerozumieme a považujeme ho za veľké nedorozumenie,“ povedala po Oroschovom zákaze Dobešová. „Javí sa nám, akoby pri jeho formulovaní absentoval názor odborníkov na pedagogiku a vývinovú psychológiu, a dúfame, že sa vytvorí priestor na vysvetlenie zo strany autorov, prekladateľov a príslušných odborníkov, keďže nám ide spoločne o rovnaký záujem, ktorým je dobro detí a rodín.“

Fórum života sa totiž už začiatkom minulého roka chystalo udeliť talianskym autorom Eziovi Acetimu a Stefanii Caglianiovej Cenu Antona Neuwirtha v kategórii Medzinárodná osobnosť, ktorú organizácia udeľuje každý rok výnimočným osobnostiam, ktoré chránia život a ľudskú dôstojnosť. K udeleniu ceny napokon došlo iba nedávno.

Portál nm.sk informuje, že organizácia ocenila jedného z autorov Ezia Acetiho. Dobešová zdôvodňuje posunutie odovzdania ceny pandémiou. „Chceli sme laureátov oceniť verejne, v spojení s klasickým koncertom, ale kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam to, žiaľ, nebolo možné. Sme však radi, že sa nám v skromnosti podarilo odovzdať cenu tým, ktorým právom patrí.“

Odporúčame