Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
14. september 2022

Kostoly Slovenska

Sedembolestnej je zasvätená takmer stovka kostolov, boom nastal po Novembri 1989

Patrocínium Sedembolestnej Panny Márie je ôsme najrozšírenejšie. Medzi najstaršie patria chrámy v Trstíne-Hájičku a v Zbudzi.

Sedembolestnej je zasvätená takmer stovka kostolov, boom nastal po Novembri 1989

Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Foto: Pavol Demeš

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii má v Rímskokatolíckej cirkvi dlhú tradíciu. Z ostatných storočí uveďme aspoň to, že v roku 1727 pápež Benedikt XIII. určil sviatku meno a ustanovil piatok pred Kvetnou nedeľou ako dátum jeho slávenia.

V roku 1814 pápež Pius VII. z vďaky za návrat z Napoleonovho zajatia nariadil, že tento sviatok bude sláviť celá Katolícka cirkev, a to v tretiu septembrovú nedeľu. A napokon v roku 1913 pápež Pius X. liturgickou reformou ustálil ako trvalý deň sviatku 15. september.

Tradíciu uctievať Sedembolestnú Pannu Máriu ako patrónku Slovenska potvrdil pápež Pius XI. dekrétom Kongregácie pre obrady Celebre apud Slovachiae gentem (Slávna u slovenského národa) zo dňa 22. apríla 1927. Zároveň dovolil v Loretánskych litániách po treťom vzývaní „Baránok Boží…“ pridať vzývanie „Oroduj za nás, Matka Sedembolestná“ s modlitbou z omše sviatku.

Pápež Pavol VI. apoštolským listom Quam pulchra z 23. novembra 1964 potvrdil starobylosť kultu Sedembolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska a vyhlásil Chrám Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne za baziliku minor.

Medzi najstaršie kostoly zasvätené Sedembolestnej Panne Márii patrí chrám v Trstíne-Hájičku (okres Trnava) z 13. storočia. Foto: Zdenko Dzurjanin

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v obci Malé Borové (okres Liptovský Mikuláš) požehnali v roku 1952. Foto: Zdenko Dzurjanin

Na Slovensku je pre Katolícku cirkev tento neprikázaný sviatok v kategórii slávnosť a navyše podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch je tento deň už takmer tri desaťročia dňom pracovného pokoja.

O dejinných súvislostiach spojených s kultom Sedembolestnej Panny Márie sa možno v stručnosti dočítať tu.

Sedem bolestí Ježišovej matky
1. Proroctvo Simeona, ktorý predpovedal osud jej Syna.
2. Útek Svätej rodiny do Egypta.
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme.
4. Stretnutie Matky so Synom na krížovej ceste.
5. Ukrižovanie Ježiša Krista.
6. Prebodnutie boku Ježiša kopijou (alebo sňatie z kríža).
7. Pochovanie Ježiša do hrobu.

Základný kameň Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Lovinobani (okres Lučenec) požehnal v roku 1990 pápež Ján Pavol II. Foto: Zdenko Dzurjanin 

Kostoly zasvätené Sedembolestnej Panne Márii majú u nás osobitné postavenie. Ide výlučne o rímskokatolícke kostoly. Medzi 4 181 kostolmi a chrámami, ktoré obsahuje webstránka www.kostolyslovenska.sk, je ich 91.

Inzercia

Spomedzi 211 druhov patrocínií na Slovensku ide o ôsme najrozšírenejšie (po patrocíniu svätého Michala Archanjela, nanebovzatia Panny Márie, narodenia Panny Márie, povýšenia Svätého kríža, svätého Martina, biskupa z Tours, svätých Petra a Pavla a Najsvätejšej Trojice). Kostoly s patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie sú aj v rôznych iných krajinách.

Chrámy zasvätené Sedembolestnej Panne Márii vznikali na našom území počnúc polovicou 13. storočia, teda po odchode Tatárov. Čo sa týka počtov postavených kostolov podľa storočí, situácia vyzerá nasledovne: 13. st. – 3, 14. st. – 1, 15. st. – 1, 17. st. – 1, 18. st. – 9, 19. st. – 10, 20. st. – 50, 21. st. – 17 kostolov.

Medzi najstaršie kostoly zasvätené Sedembolestnej Panne Márii patria chrámy v Trstíne-Hájičku (1245; nedávno o kostole vydala miestna farnosť knižku), v Zbudzi (pol. 13. st.) a v Partizánskej Ľupči (1243).

Pozoruhodnosťou, ktorá odráža narastajúci trend šírenia úcty k Sedembolestnej Panne Márii na Slovensku, je zasväcovanie kostolov po Nežnej revolúcii. Od roku 1990 podnes ide spomedzi novostavieb kostolov o najčastejšie patrocínium medzi rímskokatolíckymi kostolmi. Kým Božiemu milosrdenstvu bolo zasvätených 23 kostolov a svätým Cyrilovi a Metodovi 25 kostolov, Sedembolestnej Panne Márii bolo zasvätených až 42 kostolov.

Pápež František pred kópiou Piety vytvorenej pomocou 3D tlačiarne. Foto: Postoj/Adam Rábara

Najväčším kostolom zasväteným Sedembolestnej Panne Márii u nás je národná svätyňa v Šaštíne, kde sa každoročne konajú celoslovenské púte za účasti najvyšších cirkevných a štátnych predstaviteľov.

Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564, keď bola zhotovená drevená socha Sedembolestnej (Piety). Posviacka chrámu za účasti ostrihomského arcibiskupa Františka Barkóczyho, cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského sa konala 12. augusta 1762 a následne 15. augusta bola na hlavný oltár chrámu slávnostne prenesená socha Piety.

Baziliku v Šaštíne navštívili dvaja pápeži – 1. júla 1995 pápež Ján Pavol II. a vlani na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2021 pápež František, ktorý tu zároveň ukončil svoju výnimočnú pastoračnú návštevu Slovenska.

Zaujímavosťou je, že v liturgickom priestore na pontifikálnu omšu vytvorenom na poliach neďaleko Baziliky Sedembolestnej Panny Márie bola umiestnená dokonalá kópia Piety zo šaštínskej baziliky. Jej dokumentáciu vytvorili poľskí špecialisti na základe presného nasnímania 3D skenerom a série farebných fotografií.

Na vytvorenie kópie drevenej sochy bola použitá 3D tlač. Objekt sa následne upravil maliarskou technikou podľa farebnosti originálneho diela.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.