Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
30. apríl 2023

Kostoly Slovenska

Máme až 269 patrocínií či pomenovaní chrámov, dominuje Michal Archanjel

Chrám s najdlhším patrocíniom na Slovensku sa nachádza v Holíči, patrocíniá niektorých kostolov boli vybraté hlasovaním v ankete.

Máme až 269 patrocínií či pomenovaní chrámov, dominuje Michal Archanjel

Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky na počesť jej divotvornej ikony Počajevskej a svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Holíči (2018). Foto: Zdenko Dzurjanin


Ďalšie články zo seriálu Kostoly Slovenska nájdete tu.

Patrocínium kostola alebo chrámu označuje jeho pomenovanie po svätcovi, anjelovi, udalosti dejín spásy, tajomstve viery, Božej Matke, Božom mene či kresťanskom symbole, čo má kostolu poskytovať osobitnú ochranu.

Niektoré patrocíniá – tzv. kopatrocíniá – sú zložené, čo je pomerne novodobý jav.

Takéto patrocíniá majú kostoly a chrámy rímskokatolícke, gréckokatolícke a pravoslávne. Kostoly Reformovanej kresťanskej cirkvi v takomto zmysle patrocíniá nemajú, kým pri niekoľkých kostoloch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania patrocíniu podobné pomenovanie (napríklad Kostol Najsvätejšej Trojice) vyjadruje pamiatku na význačný deň – začiatok alebo koniec výstavby kostola, čo by sa podľa vnímania cirkvi nepodarilo bez Božej pomoci.

V súbornom diele Viliama Judáka a Štefana Poláčika Katalóg patrocínií na Slovensku (Bratislava, 2009) sa hovorí o desiatich zásadách (možnostiach) pre udelenie patrocínia rímskokatolíckemu kostolu. Patrila medzi ne napríklad vôľa zemepána, ktorý poskytoval na výstavbu kostola financie.

Osobitné pravidlá platili pre kostoly patriace reholiam. Nemalý vplyv na pridelenie patrocínia mali mocensko-politické súvislosti. V Uhorsku sme sa často stretali s patrocíniami uhorských svätcov Štefana, Imricha, Alžbety Uhorskej či s patrocíniom Panny Márie Patrónky Uhorska.

V Rímskokatolíckej cirkvi dnes platí, že iniciatíva pre výber patrocínia môže vychádzať z miestneho spoločenstva veriacich, avšak posledné slovo má miestny ordinár (biskup, administrátor arcidiecézy/diecézy, generálny a biskupský vikár).

Aktuálna popularita svätcov je ďalším príkladom, ako sa dané patrocínium šírilo. Tak po roku 1980, keď pápež Ján Pavol II. vyhlásil vierozvestov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, sa začalo výrazne rozširovať patrocínium svätého Cyrila a Metoda.

Podobne sú na tom gréckokatolícke chrámy s patrocíniom blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktoré sa začali na východnom Slovensku objavovať prakticky ihneď po biskupovom blahorečení v roku 2001.

Variabilita patrocínií u nás je veľmi bohatá – podľa nášho zistenia ide o 269 rôznych pomenovaní.

Rímskokatolícky kostol svätého Michala Archanjela v Nitre-Dražovciach (12. storočie). Foto: Zdenko Dzurjanin

Desať najrozšírenejších patrocínií na Slovensku

 • svätého Michala Archanjela: 201
 • nanebovzatia Panny Márie: 144
 • narodenia Panny Márie: 120
 • povýšenia Svätého kríža: 104
 • svätého Martina, biskupa z Tours: 100
 • svätého Petra a Pavla: 99
 • Najsvätejšej Trojice: 96
 • Sedembolestnej Panny Márie: 91
 • všetkých svätých: 86
 • narodenia Presvätej Bohorodičky: 83

Tri najrozšírenejšie patrocíniá v jednotlivých cirkvách

Rímskokatolícka cirkev

 • nanebovzatia Panny Márie: 144
 • svätého Michala Archanjela: 135
 • narodenia Panny Márie: 120

Gréckokatolícka cirkev

 • ochrany Presvätej Bohorodičky: 72
 • svätého Michala Archanjela: 65
 • narodenia Presvätej Bohorodičky: 64

Pravoslávna cirkev

Inzercia

 • narodenia Presvätej Bohorodičky: 19
 • zosnutia (uspenia) Presvätej Bohorodičky: 16
 • záštity (pokrova, ochrany) Presvätej Bohorodičky: 15

Gréckokatolícky chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch (2008). Foto: Zdenko Dzurjanin

Zaujímavosti

Najčastejšie patrocíniá kostolov a chrámov od roku 1990 podnes:

Rímskokatolícka cirkev

 • Sedembolestnej Panny Márie: 46
 • svätého Cyrila a Metoda: 31
 • Božieho milosrdenstva: 26

Gréckokatolícka cirkev

 • svätého Cyrila a Metoda: 13
 • ochrany Presvätej Bohorodičky: 10
 • blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča: 7

Pravoslávna cirkev

 • narodenia Presvätej Bohorodičky: 14
 • zosnutia (uspenia) Presvätej Bohorodičky a záštity (pokrova) Presvätej Bohorodičky: po 12
 • svätých apoštolov Petra a Pavla: 8                                                                                                                                               

V dejinách dochádzalo aj k zmene patrocínia pre neznalosť pôvodného patrocínia, mocenské zásahy atď. Tak napríklad po roku 1918 sa v slovenskom etniku začali pociťovať patrocíniá uhorských svätých ako cudzie a zamieňali sa za neutrálne pri prvej vhodnej príležitosti. Dnešná právna úprava Rímskokatolíckej cirkvi zmenu patrocínia (titulu) kostola po jeho posvätení výslovne zakazuje.

Návštevník kostola sa niekedy môže stretnúť so zmienkou, že pod oltárom sa nachádzajú telesné pozostatky svätca, ktorému je kostol zasvätený. Na rozdiel od niekdajšieho ustanovenia starovekého cirkevného koncilu dnešná právna úprava Rímskokatolíckej cirkvi už toto nevyžaduje.

Chrám s najdlhším (ko)patrocíniom na Slovensku sa nachádza v Holíči, ide o Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky na počesť jej divotvornej ikony Počajevskej a svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda.

Známy je prípad, keď patrocínium kostola dalo nepriamo prezývku občanom mesta. Kedysi sa na predmestí Prešova, kde zvykli predávať kone, nachádzal Kostol svätého Leonarda, patróna priekupníkov s koňmi. Stredoveká ľudová tvorivosť teda našla odozvu v súčasnosti, keď Prešovčanov – vôbec nie hanlivo – zvyknú nazývať aj koňare.

Patrocíniá niektorých kostolov na Slovensku boli vybraté na základe hlasovania v ankete.

Uvedené počty reflektujú stav k dnešnému dňu a zahŕňajú všetky kostoly a chrámy na Slovensku, ktoré majú patrocínium.

Fotografie všetkých kostolov s údajmi nájdete na našej webovej stránke www.kostolyslovenska.sk, ktorá poskytuje vyhľadávanie aj podľa patrocínií.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.