Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
18. máj 2023

Sťahovanie bratislavského seminára do Nitry

Vznikne napokon v západnej cirkevnej provincii jeden kňazský seminár?

Jeden z plánov do budúcna je, že všetci bohoslovci západnej provincie budú študovať v hlavnom meste.

Vznikne napokon v západnej cirkevnej provincii jeden kňazský seminár?

Ilustračné foto: Postoj

Bratislavský kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda sa sťahuje na minimálne dva roky do Nitry. Dôvodom je rekonštrukcia budovy bohosloveckej fakulty a seminára na Kapitulskej ulici.

Do Nitry sa tak presunie základné magisterské štúdium katolíckej teológie pre bohoslovcov aj laikov. Sídlo fakulty zostáva v hlavnom meste v priestoroch fakultnej knižnice. Jeden z plánov do budúcna podľa dekana fakulty je, že bohoslovci západnej provincie a laickí študenti by mali študovať v hlavnom meste v sídle fakulty.

Kongregácia odporúča koncentrovať výučbu

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského z dôvodu šetrenia a po odporúčaní Kongregácie pre katolícku výchovu v roku 2014 chce koncentrovať výučbu na jedno pracovisko. Doteraz fakulta fungovala nielen v Bratislave, ale výučbu zabezpečovala aj v Nitre a do roku 2019 aj v Badíne, čo stálo diecézy nemalé peniaze.

O dočasnom sťahovaní bratislavského seminára, kde študujú aj bohoslovci za Trnavskú arcidiecézu, sa oficiálne hovorí už od februára.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský v relácii TV Lux U Nikodéma vysvetľoval, že cieľom je, aby sa budova seminára a bohosloveckej fakulty dostala na modernú úroveň.

V budove sa už v opravila aula, jedáleň, kaplnka, vymenili sa okná a obnovila sa fasáda. Teraz sa budú rekonštruovať najmä ubytovacie priestory seminára, kabinety katedier, učebne, budú sa meniť všetky inžinierske siete a do historickej budovy sa nainštaluje výťah. Opravu financuje Bratislavská arcidiecéza.

Presťahovaním seminára z Bratislavy do Nitry sa tak otvorí cesta, aby sa v západnej cirkevnej provincii vytvoril jeden interdiecézny seminár. V Nitre sa na kňazstvo už teraz pripravujú aj muži z Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy.

„Biskupi západnej provincie sme sa stretli a zvážili, že je primerané k počtu našich bohoslovcov, aby sme v nasledujúcom období zjednotili naše semináre do jedného spoločného,“ hovoril vo februári v TV Lux bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Podľa neho sa tiež začne formálne pracovať na ustanovení interdiecézneho seminára. Arcibiskup Zvolenský poukázal na to, že v tomto školskom roku mala celá západná provincia 74 bohoslovcov, a preto ich je vhodné zjednotiť do jedného kňazského seminára. V samotnom bratislavskom seminári sa tento rok formuje ku kňazskej službe 16 mužov.

Dekan bohosloveckej fakulty Jozef Jančovič. Foto: archív J. Jančoviča

Týmto krokom sa od budúceho akademického roka zredukuje a skoncentruje pedagogicko-vedecký potenciál fakulty na pracovisku Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Tiež sa „prispeje k šetreniu; redukuje sa profesorský zbor a tvorí sa profil jedného pracoviska, ktoré by bolo ideálne aj do budúcna. Byť na dvoch miestach a mať dva profesorské zbory, stojí veľmi veľa,“ vysvetľoval v TV Lux Jančovič.

Keď boli na Slovensku členovia medzinárodného konzília z agentúry AVEPRO, čo je agentúra pri Dikastériu pre katolícku výchovu, aby vyhodnotila stav fakulty, tak podľa Jančoviča jednoznačné odporúčanie bolo pripraviť jedno pracovisko fakulty. „Do istej miery sa realizuje aj tento podnet, ktorý prišiel od Svätej stolice.“

Ako vysvetlil dekan Jozef Jančovič pre Svet kresťanstva, fakulta doteraz v prebiehajúcej akreditácii potrebovala zostaviť dve pätice garantov pre ten istý študijný program; päť garantov z radu docentov a profesorov pre študijný program katolícka teológia v Bratislave a piatich garantov v Nitre, čím sa obmedzuje možnosť tvorby nových študijných programov.

Fakulta je tiež už pomerne dlho závislá od darov biskupov aj od fondu solidarity na Univerzite Komenského, ktorý od tohto roku poskytuje pomoc len fakultám, ktoré robia optimalizačné riešenia.

Ako podotkol Jančovič, sídlo fakulty ostáva v hlavnom meste, kde pokračuje okrem dvoch spomínaných programov aj doktorandské štúdium, ktoré bude prebiehať v náhradných priestoroch knižnice.

Bratislavský seminár na Kapitulskej ulici. Foto: Facebook Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Inzercia

Podľa dekana by sa malo jedno pracovisko bohosloveckej fakulty udržať aj do budúcnosti, najmä ak chce fakulta otvoriť aj iné študijné programy pre laikov.

„Je to výzva, no historicky fakulta vznikla v Bratislave de iure v roku 1919 a de facto v roku 1936 a perspektívou je, aby bohoslovecká fakulta bola v Bratislave aj v budúcnosti, keďže potenciál hlavného mesta bude len stúpať. Myslím si, že príprava budúcich kňazov by mala byť v hlavnom meste, v centre diania, ako to bolo aj v druhej polovici minulého storočia,“ hovorí pre Svet kresťanstva Jančovič.

Ak má mať fakulta jedno pracovisko v Bratislave, z toho vyplýva, že aj interdiecézny seminár by mal mať sídlo v hlavnom meste.

„Plán diecézy a fakulty je, aby sa naša budova zatraktívnila pre budúce potreby a výzvy,“ vraví Jančovič s tým, že nielen na fakulte treba pripraviť priestory, ale najmä v seminárskej časti budovy potrebujú pripraviť bývanie pre bohoslovcov podľa dnešných štandardov.

Bohoslovecká fakulta chce rozšíriť ponuku pre laikov

Podľa dekana Jančoviča stojí pred fakultou aj výzva zatraktívniť študijnú ponuku pre laikov. „Nateraz máme pre nich doplňujúce pedagogické štúdium a minulý rok sme otvorili program rozširujúceho štúdia náboženskej výchovy na dva roky, kde si učitelia, ktorí náboženskú výchovu často už na školách učia, dopĺňajú potrebnú predmetovú aprobáciu.“

Vedenie fakulty prekvapil záujem o tento program a tiež veľmi dobrá úroveň študentov a hlad po vedomostiach.

„Kombinovanou formou štúdia sa dá v budúcnosti ponúknuť pre laikov katolícka teológia nie na šesť rokov, ale dá sa to aj na kratšie obdobie. S ohľadom do budúcnosti vysvitá potreba študijného programu pre pastoračných asistentov vo farnostiach, ktorí budú pomáhať kňazom. Mali by to byť ľudia manažérsky a teologicky pripravení,“ hovorí dekan Jančovič.

Na fakulte posilňujú projektovú činnosť a uvažujú, ako by bolo možné prepájať súčasné vedecké poznatky iných fakúlt Univerzity Komenského.

O nevyhnutnosti spájať kňazské semináre hovorí aj rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Marián Dragúň, no poukazuje na to, že rozhodnutie je na biskupoch. Podľa jeho slov sú v Nitre na príchod bohoslovcov a dvoch predstavených z Bratislavy technicky pripravení. Medzi bohoslovcami už prebehli aj spoločné stretnutia, aby sa zoznámili.

„Kapacita nitrianskeho seminára je v pokojovom režime až pre 90 ľudí. Táto kapacita je momentálne nevyužitá. Pre nás príprava na príchod bohoslovcov z Bratislavy z technického hľadiska nie je takmer žiadna, lebo priestory aj vybavenie máme. Pre nás sa nič v tomto zmysle nezmení,“ hovorí pre Svet kresťanstva rektor Marián Dragúň.

V Nitre v tomto školskom roku býva 44 seminaristov z diecéz Nitra, Žilina a Banská Bystrica.

Z Bratislavy sa do Nitry presunú aj dvaja formátori, pričom súčasný rektor v Bratislave Pavol Mikula aj špirituál Alexander Knorr by mali ísť do pastorácie.

Každá diecéza bude mať v seminári zastúpenie aj medzi formátormi. Arcibiskup Zvolenský sa na konci februára v TV Lux vyjadril, že seminaristi by sa v akademickom roku 2025/2026 do Bratislavy mali vrátiť.

Arcibiskup Zvolenský, rektor seminára v Nitre Dragúň aj dekan fakulty Jančovič sa zhodujú, že pri súčasnom trende povolaní je spájanie seminárov nevyhnutné. Podľa našich informácií má však aj Nitrianska diecéza záujem o zachovanie seminára na svojom území.

Za ostatných desať rokov klesol počet seminaristov na celom Slovensku asi o polovicu. V roku 2013 sme mali na Slovensku spolu 425 rímskokatolíckych, gréckokatolíckych a rehoľných bohoslovcov.

Na konci roka 2022 bol počet seminaristov 226. Západná provincia ich mal 74, východná provincia, kde patrí Košická arcidiecéza a diecézy Spiš a Rožňava, mala 61 bohoslovcov.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.