Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Evanjelici Svet kresťanstva
25. máj 2023

Evanjelický teológ Ondrej Kolárovský

Biblia nás nemusí baviť. Ani čistenie zubov nie je zábava a robíme to každý deň

Božie slovo nás prečisťuje napriek tomu, že si na obed nepamätáme, čo sme čítali ráno, hovorí teológ Kolárovský.

Biblia nás nemusí baviť. Ani čistenie zubov nie je zábava a robíme to každý deň

Foto: archív Ondreja Kolárovského

Ako začať s čítaním a štúdiom Biblie, aby to bolo pre nás zmysluplné? Je rozdiel čítať alebo študovať Písmo? Ako pritiahnuť deti a mladých k Božiemu slovu? Na tieto a mnohé iné otázky odpovedá evanjelický teológ, kazateľ, pedagóg a riaditeľ thinktanku EVS Ondrej Kolárovský.

Téma štúdia Biblie je vraj vaša srdcovka. Prečo?

Asi to súvisí s tým, že rád čítam. Vždy som rád čítal. Nie je to preto, že by čítanie Biblie bolo pre mňa vždy jednoduché, zaujímavé a zábavné alebo veľmi obohacujúce. Možno práve naopak.

Spájajú sa tu teda dve veci, že čítam rád a že čítanie Biblie je neraz výzva, ako narábať s Bibliou, ako mať z toho úžitok a požehnanie. Vždy ma zaujímali otázky, ako Biblii rozumieť a ako ju čítať tak, aby to nebola nuda.

Čítate ju každý deň?

Áno, súvisí to aj s otázkou disciplíny, byť v Božej prítomnosti cez čítanie Biblie každodenne. To je ďalšia výzva. Rozlišujem pritom čítanie Biblie v profesionálnej rovine ako súčasť mojej práce teológa, farára, učiteľa náboženstva, teda všetkého, čím som bol alebo čím som teraz, a čítanie Biblie ako súčasť osobného duchovného života.

To sú dve línie, ktoré sa síce často prelínajú, ale myslím, že je užitočné mať jasno v tom, že sú to v zásade dve rôzne veci. Určite nečítam Bibliu len vtedy, keď si potrebujem napísať kázeň.

Pre Edukačno-misijné centrum vediete webináre týkajúce sa štúdia Biblie. Prvý s názvom Ako študovať Bibliu s úžitkom pre seba i druhých, ďalší Ako interaktívne študovať Bibliu. Oba majú v názve sloveso „študovať“, a nie „čítať“ Bibliu. Je v tom rozdiel?

Určite. Napríklad osobne neštudujem Bibliu každý deň. Klamal by som, ak by som to tvrdil. Bibliu však každý deň čítam. Štúdium ide viac do hĺbky. Jedna vec je čítať, druhá vec je porozumieť, tretia vec je osvojiť si a dokázať to aplikovať vo svojom živote je vec štvrtá.

Ak zostanem len pri čítaní, nechápem proces, prečo čítam, a že by to malo viesť k niečomu hlbšiemu. Celé to tak môže zostať veľmi povrchné.

Preto som aj do názvu webinárov vybral sloveso „študovať“. Chcel som zdôrazniť, že Bibliou sa chceme zaoberať hlbšie. Samozrejme, nie každý deň má človek priestor alebo je nastavený na štúdium Biblie. Určite netvrdím, že Písmo treba študovať každý deň. To by mohlo byť odradzujúce.

Štúdium Biblie však nie je len výsada teológov...

Určite nie. Možno by bolo trefnejšie použiť nízkoprahovejšie slovné spojenie „premýšľanie nad Bibliou“. Premýšľať nad prečítaným Božím slovom môže skutočne každý.

Nakoniec, človek by mal rozmýšľať nad všetkým, čo číta, nielen nad Bibliou, ale napríklad aj pri čítaní správ v novinách či akýchkoľvek informácií na internete.

Čiže nepodliehať prvému dojmu a kriticky rozmýšľať?

Pri štúdiu Biblie sa tomu dá výborne naučiť. Myslím, že som si to uvedomil až v dospelosti. Keď som ešte chodil na stretnutia dorastu, čítali sme Bibliu a premýšľali nad ňou. Učili sme sa tým zároveň základy kritického myslenia. Kládli sme si otázky a učili sa hľadať odpovede priamo v textoch.

Človek sa pritom učil premýšľať, narábať s textom a zároveň aj kriticky premýšľať. Nemyslím tým nijakú vysokú vedu, ale jednoducho sa pozrieť na vybraný text z rôznych uhlov pohľadu.

Čítajte tiež

Keď sme neskôr na strednej škole mali slovenčinu a rozoberali sme literárne diela, nikdy som s tým nemal problém. Klásť si otázky a pozerať sa na dielo z rôznych pohľadov bolo pre mňa úplne normálne. Bol som zvyknutý, že sa tak postupuje pri Biblii.

Práca s biblickým textom teda nemusí byť zásadne odlišná od práce s akýmkoľvek iným textom. Na druhej strane má aj svoje špecifiká, keďže zasahuje duchovný, spirituálny rozmer nášho života.

Ak niekto nechce zostať len pri čítaní Biblie, ale chcel by ísť hlbšie, ako má začať?

Predpokladám, že mnohí ľudia majú návyk, že čítajú každý deň zamyslenia Tesnou bránou alebo počúvajú audioverziu či zamyslenia z EVS alebo iné podobné materiály. Považujem to za veľmi dobrý začiatok. Je tam myšlienka z Biblie, verš a ďalšie texty, ktoré človek môže, ale aj nemusí čítať.

Čitateľ to má touto formou akoby „predžuté“, nemusí až tak rozmýšľať sám, lebo niekto už tú prácu urobil za neho a napísal komentár, zamyslenie. To je najjednoduchší začiatok. Je dobré vytvoriť si z toho každodenný návyk. Na začiatok možno stačí začať jednou vetou, veršom.

Naozaj stačí jedna veta?

Pamätám si jeden príbeh, ktorý som počul ešte ako dieťa... Muž sa sťažoval, bol zúfalý, že číta Bibliu a nič si z toho nepamätá. Rozmýšľal, aký to má zmysel a či sa oplatí pokračovať. Pustovník, ktorému to rozprával, mu podal starý zaprášený prútený košík a poslal ho, aby išiel do košíka nabrať vodu zo studne. Kým sa muž s košíkom vrátil, bol už prázdny, žiadna voda v ňom, samozrejme, nebola. Vytiekla.

„Možno nebudeme vedieť pohotovo citovať z Biblie a niekedy si už na obed nepamätáme, čo sme čítali ráno. Napriek tomu v nás Božie slovo istým spôsobom zostáva a prečisťuje nás. Vrátane našich myšlienok.“ Zdieľať

Situácia sa viackrát zopakovala, načo frustrovaný muž povedal, že presne tak sa cíti, že ani v ňom z Biblie, z Božieho slova, nič nezostáva. Nato ho pustovník upozornil, že košík sa predsa zmenil, bol čistý. Vodu síce nedoniesol, ale bol ňou umytý...

Čítanie Biblie možno nezostane natrvalo v nás, nebudeme vedieť pohotovo z Biblie citovať a niekedy si už na obed nepamätáme, čo sme čítali ráno. Napriek tomu v nás slovo Božie istým spôsobom zostáva a prečisťuje nás. Vrátane našich myšlienok.

Je práve preto dôležitá disciplína, pravidelnosť v čítaní Biblie?

Ak sme ráno čítali Bibliu, začíname s ňou svoj deň, hoci len jednou myšlienkou z nej, tak nás to nasmeruje od starostí, otázok, výziev, ktoré má ten deň, k iným hodnotám, k Bohu a Božím veciam...

To je možno aj tip, prečo si vlastne čítať Bibliu, že nejde len o nové informácie, ale ide o formáciu. Pán Boh nás cez svoje slovo formuje. Dáva životu nový rozmer.

Ilustračné foto: Postoj/ Tomáš Puškáš

Dá sa povedať, že nás mení?

Nedávno som narazil na jeden výskum, ktorý bol robený v Spojených štátoch. Dáta jasne ukazujú, že ľudia, ktorí čítajú Bibliu aspoň štyrikrát do týždňa, žijú lepší život. To neznamená, že sú dokonalí alebo nerobia chyby, či nehrešia, ale že ich život sa významne zlepšil.

Napríklad podliehajú menej rôznym závislostiam, ako je alkoholizmus, pornografia či hazardné hry, ale sú aj vo vzťahoch vernejší ako priemer populácie. Takisto sú štedrejší a otvorenejší hovoriť o svojej viere.

Zaujímavé tiež je, že život kresťanov, ktorí čítajú Bibliu menej ako štyrikrát do týždňa, sa štatisticky nijako významne neodlišuje od života tých, ktorí sa za kresťanov nepovažujú. Ľudia môžu mať rôzne výhrady voči Biblii, dáta však jasne ukazujú, že čítanie Biblie zlepšuje život ľudí.

Existujú nejaké odporúčania, ktorou knihou v Biblii začať?

Rôzni ľudia radia rôzne veci. Napríklad ak človek zápasí s tým, ako sa modliť, môže začať napríklad so žalmami. Kto chce viac spoznať život Pána Ježiša, môže začať čítaním niektorého z evanjelií. Najkratšie je Markovo.

Niektorí hovoria, že Jánovo evanjelium je ľahšie uchopiteľné, sú však v ňom aj ťažšie myšlienky. Vhodné na začiatok sú tiež niektoré z kratších Pavlových listov alebo Jánove listy.

„Podľa výskumu v USA sa život kresťanov, ktorí čítajú Bibliu menej ako štyrikrát do týždňa, nijako významne neodlišuje od života tých, ktorí sa za kresťanov nepovažujú.“ Zdieľať

Ak niekto ešte nie je presvedčený, či je kresťanom, či chce kráčať cestou kresťanskej viery, odporučil by som mu Príslovia. Spája sa v nich životná aj Božia múdrosť.

Čo keď narazím na text, ktorému nerozumiem?

Dôležitá rada je netrápiť sa tým, čomu nerozumieme. Viac by nás malo trápiť, čomu v Biblii rozumieme. Biblia totiž nastavuje zrkadlo nášmu životu. Malo by nás teda trápiť, ak vidíme, že náš obraz je pokrivený, že potrebujeme zmenu, nápravu.

Pri čítaní, samozrejme, narazíme na mnohé veci, ktorým nerozumieme, ale to nás primárne trápiť nemusí. To nech trápi teológov.

Ani teológovia teda všetkému nerozumejú?

Ak by všetkému rozumeli, neboli by diskusie a spory, napríklad o sviatostiach alebo o druhom príchode Krista. Keby to bolo jednoduché, asi by sme nemali rôzne vierovyznania a všetkým by bolo všetko jasné. Nechcem tým, samozrejme, povedať, že teológovia Biblii nerozumejú. Nedokážu sa však v niektorých odpovediach zhodnúť.

Inzercia

Určite je však dôležitejšie to, čomu rozumieme, a aj keď existujú rôzne kresťanské cirkvi, základ je spoločný a tým je Ježiš Kristus. Podobne ako to učíme deti na konfirmácii: Kto je stredobodom Biblie? – Pán Ježiš Kristus. Detská, jednoduchá odpoveď, ale pravdivá.

Existujú aj nejaké nástrahy pri štúdiu Biblie? Aké chyby ľudia najčastejšie robia?

Nástrahy sú napríklad v zmysle nesprávneho pochopenia Písma, a tým aj nesprávnej aplikácie do života. Chybnou interpretáciou možno prísť niekedy až k scestným, dokonca nebezpečným záverom. K omylom dochádza často pri tom, keď sa nesnažíme o výklad Božieho slova, ale vkladáme doň svoje vlastné predpoklady a predsudky.

Samozrejme, že každý človek má nejaké svoje „okuliare“, cez ktoré číta Bibliu. Je veľmi dobré, ak si je toho vedomý. Užitočné je aj to, ak človek neštuduje biblické texty sám, ale využije možnosť biblických hodín, biblických skupín.

Ak ľudia čítajú spolu, vedú dialóg, ich názory sú navzájom konfrontované. Sú totiž biblické texty, ktoré nie sú jednoduché a jednoznačné hneď na prvé čítanie. Nie všetko je čierno-biele.

Akým spôsobom čítate, študujete Bibliu vy?

V priebehu času sa to menilo a predpokladám, že sa to bude meniť aj v budúcnosti. Určite neexistuje jediný správny, jediný ideálny spôsob, ako čítať Bibliu. Existujú však určité všeobecné odporúčania. Napríklad, ako som už spomínal, dobré je začať hneď ráno, aby nás Božie slovo formovalo.

Čítajte tiež

Vy to robíte?

Snažím sa nájsť si chvíľu každé ráno. V priebehu dňa, ak je na to priestor, sa niekedy vrátim k tomu, čo som čítal ráno. Ak mám divokejší deň naplnený pracovným programom alebo som na cestách, tak sa snažím z Biblie prečítať aspoň jeden verš. Je vypracovaných viacero plánov čítania Biblie na každý deň. V súčasnosti mi vyhovuje, že sa snažím prejsť celou Bibliou za jeden rok.

Osobne však uprednostňujem, ak Bibliu počúvam, a nie čítam. Raz za rok si vypočujem celú Bibliu, teda približne štyri kapitoly denne. Robím to aj popri iných činnostiach, napríklad pri raňajkách, varení, vešaní bielizne... Je to dobré v tom, že získam celkový, komplexný prehľad o Biblii.

Keď ma niečo zaujme, tak sa k tomu vrátim neskôr, prečítam si to, porozmýšľam. Popritom si však čítam aj kratšie, vybrané časti Biblie. Používam tematické plány alebo sa zaoberám konkrétnou knihou. Nevenujem sa však podrobnejšiemu štúdiu každý deň.

Je výhodné čítať či študovať Bibliu rôznymi spôsobmi?

Kedysi som narazil na myšlienku, že Bibliu môžeme čítať troma spôsobmi. Prvým akoby z lietadla, keď letím nad zemou a vidím, kde je mesto, kde je rieka, kde je kopec. Vytvorím si tak akúsi mapu Biblie, jej celkový obraz. Ja si ho vytváram počúvaním alebo čítaním Biblie, keď naraz prejdem väčší objem textu.

Iná rovina čítania je, keď vystúpiš z lietadla a dostaneš sa do mesta, prechádzaš sa v ňom, spoznávaš jednotlivé budovy, námestie, park... Je to akoby čítanie kapitoly, premýšľanie nad jedným odsekom.

Hlbšia rovina je, že vojdeš do jednej z budov, napríklad do kaviarne, posedíš si tam, vypiješ kávu. To je, keď rozmýšľaš nad jednou vetou, veršom či kratším textom. Nie je to o tom, že jeden spôsob je lepší než druhý. Niekedy jednoducho potrebujeme cestovať lietadlom, inokedy si posedieť v kaviarni alebo sa prejsť mestom.

Odporúčate takéto zmeny v spôsobe čítania Biblie?

Určite je v poriadku, ak sa náš spôsob čítania Biblie mení. Niekedy to súvisí aj s typom práce alebo so životnou fázou, v ktorej sme. Žena na materskej dovolenke to má možno menej usporiadané, lebo má málo času a deň je rozbitý podľa toho, ako sa dieťa zobúdza alebo je hladné. 

Iné to je u niekoho v dôchodkovom veku alebo u niekoho, kto je pánom svojho času. Ten si môže všetko rozložiť štruktúrovanejšie.

Ilustračné foto: pexels.com

Avšak tým, že dnes máme rôzne aplikácie a Bibliu priamo v mobile, tak v podstate nemáme ani výhovorku, prečo nečítať Božie slovo. Nemusíme nosiť knihu so sebou, stačí si dať slúchadlá a počúvať. Vzhľadom na technické možnosti už dnes naozaj niet výhovorky.

V súčasnosti sú obľúbené aplikácie na čítanie Biblie. Máte s nimi skúsenosť?

Takýchto aplikácií je mnoho. Celosvetovo najrozšírenejšou, najviac sťahovanou, a teda pravdepodobne aj najobľúbenejšou je aplikácia Biblia od YouVersion. Využívam ju aj ja, konkrétne práve cez ňu denne počúvam Bibliu. Keď má človek pripojenie na internet, môže to využívať kedykoľvek a kdekoľvek.

To, čo kedysi muselo byť nahraté na 10 – 20 kazetách, máme dnes veľmi jednoducho a prakticky okamžite v mobilnom telefóne. Veľmi užitočné je aj to, že cez YouVersion sa dajú počúvať aj cudzojazyčné preklady.

Jeden z najzaujímavejších príbehov o tom, ako je táto aplikácia využívaná, je Ukrajina. Keď Ukrajinci utekali pred vojnou do európskych krajín, YouVersion zaznamenala v týchto krajinách raketový nárast aktivity v aplikácii v ukrajinskom jazyku.

Spočiatku boli najhľadanejšími výrazmi slová ako „vojna“, „strach“, „úzkosť“. Najviac u nich zarezonoval verš z Izaiáša 41,10: „Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ Je zaujímavé, že ten istý verš najčastejšie zdieľala aj globálna komunita YouVersion.

Možno to považovať za dôkaz, že hoci bola Biblia napísaná dávno, ľudia v nej aj dnes hľadajú a nachádzajú odpovede...

Inak tento text z Izaiáša vníma človek, ktorý sa dozvie vážnu diagnózu, inak mladý študent pred skúškou v škole, inak žena pred pôrodom. Inak sme ho vnímali počas pandémie a inak teraz, počas vojny. Je to pritom stále ten istý text, vždy tá istá pravda, len si ju uvedomujeme v rôznych kontextoch.

Osobne rada čítam Bibliu v angličtine, ktorá sa mi zdá jednoduchšia na uchopenie než slovenské preklady. Počula som však voči tomu výhrady, že prílišné zjednodušovanie jazyka prekladu môže znamenať odklon od pôvodných hebrejských a gréckych textov. Je to tak?

Osobne študujem Bibliu väčšinou v slovenčine, počúvam ju v angličtine a jednotlivé verše čítam v nemčine. (Úsmev.) Osviežujem si tým svoje jazykové znalosti. Okrem toho mi však v cudzom jazyku, v inom preklade, často vystúpia do popredia iné veci, čo považujem za veľmi užitočné.

Čítajte tiež

S výhradami v otázke prílišného zjednodušovania jazyka v prekladoch je to tak, ako keby som sa začal rozprávať s profesionálnym športovcom o športe. Jasné, že sa s ním nemôžem porovnávať a on, samozrejme, môže kritizovať moje športové návyky.

Stále si však myslím, že je lepšie, keď sa amatér venuje športu, ako keď sa vôbec nehýbe. Nemôžeme všetci študovať Bibliu v hebrejčine. Môžeme vychádzať z ideálu alebo k nemu, každý v rámci svojich možností, smerovať. Veľakrát je užitočný aj zjednodušenejší preklad alebo dokonca parafráza, ktorá je robená s úmyslom čo najpresnejšie pretlmočiť posolstvo.

Pôsobili ste aj ako učiteľ a sám ste otcom. Osvedčil sa vám nejaký postup, ako deti a mladých pritiahnuť k Božiemu slovu?

Mám s tým celkom bohaté skúsenosti. Učil som deti od škôlky až po strednú školu. Určite treba hľadať interaktívny spôsob, pri ktorom sa ony samy aktívne zapájajú a dostanú možnosť reagovať, napríklad cez otázky a následný dialóg s nimi. Je to pre ne najprirodzenejšie aj najzábavnejšie, keďže to udržuje ich pozornosť. Dá sa to robiť v menšej i väčšej skupine. Vedia sa zapojiť aj tí, ktorí nemajú veľké biblické znalosti.

Otázky sa totiž snažím formulovať tak, aby na ne dokázal odpovedať naozaj každý. Kladiem ich od tých jednoduchších až po zložitejšie, ktoré nútia premýšľať. Interaktivita sa mi osobne osvedčila v práci so všetkými vekovými skupinami, od starých ľudí až po deti v škôlke. Posledné roky sa snažím v tomto ďalej rásť a vzdelávať sa.

Baví vás čítanie, počúvanie Biblie aj po toľkých rokoch?

Mám trochu provokatívnu tézu, a síce, že Biblia nie je ani najzaujímavejšia, ani najzábavnejšia kniha, akú som kedy čítal. Sú knihy, ktoré sú pre mňa omnoho zábavnejšie, napísané lepšie a mne prístupnejším jazykom. Biblia je však určite najdôležitejšou knihou. Spoznávam v nej seba, spoznávam Pána Boha a to, v čom je moja záchrana nielen tu na zemi, ale aj pre večnosť.

Niekto možno nečíta Bibliu, lebo ho nebaví. Možno sa to aj hanbí priznať. Biblia tu však nie je nato, že nás má zabávať. Ani umývanie zubov nie je tá najzábavnejšia činnosť, ale všetci rozumieme, že je to dôležité, a preto to denne robíme. Prípadne hľadáme možnosť, ako si to umývanie zubov spríjemniť. Môžeme napríklad popritom počúvať Bibliu.

Rozhovor pôvodne vyšiel v Evanjelickom poslovi spod Tatier Zverejňujeme ho so súhlasom redakcie.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.