Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
04. júl 2023

Kostoly Slovenska

Solúnskym bratom je zasvätených až 85 chrámov, ich mená nesú námestia aj školy

Najväčší kostol s týmto patrocíniom je v Terchovej, najmenší v Seniakovciach. Najviac ich stojí v Prešovskom kraji.

Solúnskym bratom je zasvätených až 85 chrámov, ich mená nesú námestia aj školy

Gréckokatolícky Chrám svätých Cyrila a Metoda v Stropkove a Kostol svätých Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Foto: Zdenko Dzurjanin

Apoštoli Slovanov Konštantín, ktorý na sklonku života prijal mníšske meno Cyril, a jeho starší brat Metod požívajú na Slovensku mimoriadnu úctu. Zaslúžili si ju najmä misiou na Veľkú Moravu, ktorej 1160. výročie si tento rok pripomíname.

V Slovenskej republike ako v jedinej krajine figurujú mená týchto byzantských Grékov v ústave štátu, čím u nás nadobudli okrem cirkevného i štátotvorný rozmer.

V roku 1990 sa v Československu stal 5. júl na počesť svätých Cyrila a Metoda štátnym sviatkom a po rozdelení federácie je štátnym sviatkom v oboch republikách. Mená solúnskych bratov nesú na Slovensku okrem kostolov aj univerzity v Trnave a Nitre, viaceré školy, nemocnice či námestia a ulice.

História a kontext sviatku

Týchto svätcov si ctí kresťanský Východ i Západ. Ako svedčí Assemaniho evanjeliár, byzantská cirkev ich pamiatku oslavovala každého osobitne najneskôr od polovice 10. storočia vo výročný deň ich smrti, teda Cyrila 14. februára a Metoda 6. apríla.

Tak to dodnes slávia na Slovensku pravoslávni i gréckokatolíci, pričom jedni i druhí si pripomínajú oboch bratov naraz ešte aj v iný deň. Kým gréckokatolíci (a aj evanjelici) tak činia 5. júla, pravoslávni 24. mája (čo je 11. mája podľa juliánskeho kalendára), keď podľa tradície Konštantín-Cyril a Metod zo Solúna na Veľkú Moravu prišli.

Úctu k solúnskym bratom si osvojila aj rímska cirkev. I keď nie je známe, ktorý pápež zapísal ich mená do Rímskeho martyrológia, moravské a české breviáre zo 14. a z 15. storočia vyhradzujú ich spomienke 9. marec.

Kostol svätých Cyrila a Metoda v Senici. Foto: Zdenko Dzurjanin

V nasledujúcich storočiach sa však sviatok slávil na rôznych miestach habsburskej monarchie aj v iné dni, preto v roku 1777 cisárovná Mária Terézia požiadala pápeža Pia VI. o zjednotenie dátumu, čomu on vyhovel a rozhodol, aby sa ich sviatok pripomínal 14. marca.

Pri okrúhlom výročí veľkomoravskej misie v roku 1863 pápež Pius IX. na žiadosť viacerých slovanských biskupov umožnil sláviť sviatok 5. júla.

V roku 1880, v ktorom uplynulo tisíc rokov od vydania buly Industriae tuae pápeža Jána VIII., pápež Lev XIII. encyklikou Grande munus rozšíril úctu k svätým Cyrilovi a Metodovi na celú rímsku cirkev a stanovil, že v jej kalendári im bude vymedzený 5. júl.

O sto rokov neskôr prvý slovanský pápež svätý Ján Pavol II. apoštolským listom Egregiae virtutis z 31. decembra 1980 vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Zároveň určil, že ich pamiatka ako spolupatrónov Európy sa bude sláviť 14. februára.

Počty kostolov podľa krajov a denominácií

Na území Slovenska je v súčasnosti 85 kostolov a chrámov s patrocíniom svätých Cyrila a Metoda. Z toho je 62 rímskokatolíckych, 16 gréckokatolíckych, šesť pravoslávnych a jeden evanjelický (bardejovský Kostol svätých Cyrila a Metoda, posvätený v roku 1808), aj keď evanjelické kostoly nemajú patrocíniá v úzkom zmysle slova.

Takmer polovica z celkového počtu týchto kostolov – 42 – bola postavená po Nežnej revolúcii, kým za obdobie komunistickej moci len 17. Predtým sa ich teda postavilo len 26.

  • Prešovský kraj: 23 (12 rímskokatolíckych, 7 gréckokatolíckych, 3 pravoslávne, 1 evanjelický)
  • Košický kraj: 16 (8 gréckokatolíckych, 5 rímskokatolíckych, 3 pravoslávne)
  • Trenčiansky kraj: 14 (13 rímskokatolíckych, 1 gréckokatolícky)
  • Žilinský kraj: 13 rímskokatolíckych
  • Banskobystrický kraj: 8 rímskokatolíckych
  • Trnavský kraj: 6 rímskokatolíckych
  • Nitriansky kraj: 4 rímskokatolícke
  • Bratislavský kraj: 1 rímskokatolícky

Patrocínium solúnskych bratov najdlhšie nesie rímskokatolícky kostol zo 14. storočia v stredoslovenskej obci Selce neďaleko Banskej Bystrice, pôvodne zasvätený všetkým svätým. O zmenu zasvätenia sa popri vtedajšom farárovi pričinil veľký cyrilo-metodský ctiteľ banskobystrický biskup Štefan Moyses v roku 1863 pri miléniu ich príchodu na Veľkú Moravu.

Inzercia

Kostol svätých Cyrila a Metoda v Selciach. Foto: Zdenko Dzurjanin

V Suchej Doline zase miestni veriaci pre dezolátny stav zbúrali po prvej svetovej vojne Kostol svätého Mikuláša zo 14. storočia, a keď si v roku 1925 vybudovali nový, pri tej príležitosti zmenili patrocínium kostola. Kostol dnes užívajú gréckokatolíci a rímskokatolíci. Príslušníci týchto denominácií si spoločne postavili v roku 1930 Kostol svätých Cyrila a Metoda aj v Adidovciach a v Lesíčku.

Samostatne si svoj prvý Chrám svätých Cyrila a Metoda postavili gréckokatolíci v Stropkove. Posvätil ho vladyka Pavol Peter Gojdič v roku 1949, spolusvätiteľom bol pomocný prešovský biskup vladyka Vasiľ Hopko.

Najstarší pravoslávny chrám s patrocíniom svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda je z roku 1977 a nachádza sa v Blatných Remetách.

Zaujímavosti

Vzácna relikvia svätého Cyrila sa nachádza v Bazilike svätého Emeráma v Nitre.

Najväčší Kostol svätých Cyrila a Metoda je v Terchovej (jeho autorom je Michal Milan Harminc), kým najmenší je Chrám svätých Cyrila a Metoda v Seniakovciach.

Jeden z prvých zvonov zasvätených svätým Cyrilovi a Metodovi sa nachádza v rímskokatolíckom Kostole svätého Bartolomeja v Prievidzi a je z roku 1924.

Pred desiatimi rokmi bola v Kremnici vyrazená dvojeurová minca s podobizňou slovanských bratov, ktorá sa dostala do celej eurozóny.

Pravoslávny Chrám svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Blatných Remetách. Foto: Zdenko Dzurjanin

V Bratislave nezávisle od seba vznikli v minulom storočí dva plány postaviť na Firšnáli (dnes Námestie slobody) katedrálu zasvätenú svätým slovanským vierozvestom. S jedným z nich prišli redemptoristi, ktorí dodnes sídlia vo svojom rehoľnom dome na neďalekej Puškinovej ulici, v skorých 40. rokoch. Ich snaženie však vyšlo navnivoč, potrebný pozemok sa im od hlavného mesta pre rôzne prekážky odkúpiť nepodarilo. Druhá iniciatíva vyšla od Mikuláša Klimčáka, všestranného výtvarníka, ktorý vo svojej tvorbe čerpal najmä z tradičnej byzantskej ikonografie.

Na území našej vlasti sa stretáme s bohatým umeleckým stvárnením svätých Cyrila a Metoda, či už v kostoloch a chrámoch, alebo na verejnom priestranstve. Známe sú napríklad bronzové súsošia od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej v Čiernych Kľačanoch (a kópie v Devíne a Nitre), akademických sochárov Ladislava Beráka v Žiline (a kópia v Komárne), Stanislava Mikuša v Prievidzi (a kópie v Bratislave v areáli Nemocnice svätých Cyrila a Metoda na Antolskej ulici a v Jacovciach) a Romana Hrčku v Nových Zámkoch či bronzová socha od Juraja Brišáka pred Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

V areáli Bratislavského hradu sa dokončuje inštalácia štvormetrového súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda od Antona Gábrika, ktoré má byť odhalené 15. septembra tohto roku.

Ďalšie články zo seriálu Kostoly Slovenska nájdete tu.

Fotografie všetkých kostolov s patrocíniom svätých Cyrila a Metoda a údaje o nich nájdete na webstránke www.kostolyslovenska.sk.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.