Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
11. august 2023

Kostoly Slovenska

Máme vyše 300 kostolov Reformovanej kresťanskej cirkvi, takmer výlučne na juhu

Po Nežnej revolúcii bolo postavených 15 nových kalvínskych kostolov a jeden je vo výstavbe (Gabčíkovo).

Máme vyše 300 kostolov Reformovanej kresťanskej cirkvi, takmer výlučne na juhu

Reformovaný kostol v Rožňave. Foto: Zdenko Dzurjanin

K Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorá patrí medzi protestantské cirkvi vyznávajúce kalvinizmus, sa podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 hlásilo 85 271 občanov (1,56 %), prevažne príslušníkov maďarskej menšiny na juhu Slovenska. Najviac veriacich tejto denominácie žije v okresoch Komárno a Trebišov.

Reformovaná kresťanská cirkev sa konštituovala v Uhorsku už v roku 1567 na prvej krajinskej synode v Debrecíne, kde sa priklonila k ženevskému reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska a zániku Uhorska v roku 1918 sa časť členov tejto cirkvi, ktorí sa označujú aj ako kalvíni, ocitla na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v rámci novo konštituovanej Československej republiky. Táto skutočnosť si vyžiadala nanovo usporiadať vzťahy medzi cirkvou a štátom.

Práve v tomto roku si pripomíname 100. výročie zákonodarnej synody v Leviciach (17. – 25. júna 1923), na ktorej delegáti z Predtiského, Pridunajského a Podkarpatského dištriktu vypracovali ústavu a zákony pre samostatnú Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku.

Obsiahla publikácia Sto rokov: Dejiny Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku od osamostatnenia po súčasnosť, ktorú tento rok vydalo Ústredie kultúry a osvety Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rimavskej Sobote, mapuje aj pohnuté dejiny cirkvi. Spadá do nich zápas o jej uznanie za prvej Československej republiky, obdobie po Viedenskej arbitráži (november 1938), keď sa niektoré cirkevné dištrikty ocitli na území postúpenom Maďarsku, povojnové vysídlenie občanov maďarskej národnosti do západných Čiech a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1947 – 1948) i zápas o usporiadanie vzťahov so štátom, čo viedlo k oficiálnemu uznaniu cirkvi v roku 1948 a schváleniu jej ústavy v roku 1952.

V období socializmu a nútenej ateizácie bola reformovaná kresťanská cirkev, podobne ako všetky ostatné cirkvi, pod prísnou kontrolou štátu.

Jej situácia sa zásadne zmenila po Nežnej revolúcii v roku 1989, keď nastala náboženská sloboda. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku dnes organizačne predstavuje jeden dištrikt s deviatimi seniorátmi, pričom v siedmich z nich je úradným jazykom maďarčina, kým v dvoch slovenčina. Jej najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom je synoda, ktorej duchovným predsedom je dištriktuálny biskup Róbert Géresi sídliaci v Seni.

Reformovaný kostol v Seni. Foto: Zdenko Dzurjanin

Kňazov tejto cirkvi vychováva Reformovaná teologická fakulta Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Reformovaní kresťania majú aj svoje školské i predškolské zariadenia a jasle.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku sa v júni 2011 pripojila k jednotnej Maďarskej reformovanej cirkvi, ktorá má za cieľ spájať reformovaných kresťanov Karpatskej kotliny. Popri tom je aj členom Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, Svetovej rady cirkví, Svetového zväzu reformovaných a Konferencie európskych cirkví.

Celkový počet kostolov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je 311. Nachádzajú sa prevažne v južnej časti Slovenska. Po Nežnej revolúcii bolo postavených 15 nových kalvínskych kostolov a jeden je vo výstavbe (Gabčíkovo).

Počet kalvínskych kostolov podľa územnosprávneho členenia

 • Košický kraj: 150
 • Nitriansky kraj: 81
 • Banskobystrický kraj: 57
 • Trnavský kraj: 19
 • Bratislavský kraj: 2
 • Prešovský kraj: 2
 • Trenčiansky kraj: 0
 • Žilinský kraj: 0

Reformovaný kostol v Šamoríne. Foto: Zdenko Dzurjanin

Inzercia

Počet kalvínskych kostolov podľa cirkevnosprávneho členenia

 • Gemerský reformovaný seniorát: 59
 • Reformovaný seniorát Barš: 47
 • Abovsko-turniansky reformovaný seniorát: 45
 • Zemplínsky reformovaný seniorát: 36
 • Komárňanský reformovaný seniorát: 29
 • Ondavsko-hornádsky reformovaný seniorát: 27
 • Bratislavský reformovaný seniorát: 26
 • Michalovský reformovaný seniorát: 24
 • Užský reformovaný seniorát: 18

Počet kalvínskych kostolov podľa obdobia výstavby

 • V 11. – 17. storočí bolo postavených 49 kostolov, ktoré v súčasnosti vlastní Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, no pôvodne patrili Katolíckej cirkvi.
 • V 18. – 19. storočí bolo postavených 201 kostolov.
 • V 20. storočí bolo postavených 51 kostolov.
 • V 21. storočí bolo postavených 9 kostolov.

Reformovaný kostol vo Fiľakove. Foto: Zdenko Dzurjanin

Zaujímavosti

Kalvínske kostoly majú strohý interiér, nie sú v nich sochy ani obrazy. S freskami sa možno stretnúť v kostoloch v Šamoríne (11. storočie), Čečejovciach a v Plešivci (13. storočie). Maľovaný strop majú kostoly v Silickej Brezovej (13. storočie) a vo Fiľakove (2002).

Na vrchole veže kalvínskych kostolov sa namiesto kríža nachádza hviezda alebo kohút, alebo ich kombinácia.

Najväčší kalvínsky kostol je v Okoličnej na Ostrove a najsevernejší v Humennom.

Kalvínsky kostol v Leviciach (v mestskej časti Kalinčiakovo) z 12. storočia je považovaný za jednu z najkrajších a najautentickejšie vyzerajúcich sakrálnych pamiatok z románskeho obdobia na Slovensku.

Reformovaný kostol v Kalinčiakove, mestskej časti Levíc. Foto: Zdenko Dzurjanin

V kalvínskom kostole v Šamoríne je ako v jedinom kostole na Slovensku vôbec umiestnený pomník vojakov padlých v prvej svetovej vojne.

V modernom kostole v Rozhanovciach (2012) slávia bohoslužby spoločne kalvíni aj evanjelici.

Fotografie všetkých kostolov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a údaje o nich nájdete na webstránke https://www.kostolyslovenska.sk/.

Ďalšie články zo seriálu Kostoly Slovenska nájdete tu.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.