Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
07. december 2023

Prvé čísla KBS o zneužívaniach

V Česku správu nemajú a ani nechystajú, Poliaci zverejňujú podrobné údaje

Slovenskí biskupi plánujú na budúci rok zverejniť analýzu prípadov sexuálneho zneužívania. Za päť rokov riešili 33 prípadov.

V Česku správu nemajú a ani nechystajú, Poliaci zverejňujú podrobné údaje

Ilustračné foto: Adam Rábara

Na konci novembra vydala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) krátku správu, v ktorej informovala, že Katolícka cirkev na Slovensku od roku 2018 do roku 2022 eviduje 33 nahlásených podnetov sexuálneho zneužívania maloletých.

Z krátkej správy sa dozvedáme, že z tohto počtu sa päť prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi ukázalo ako nepravdivých, dvanásť ostáva otvorených a šestnásť prípadov je uzavretých.

Správa zároveň prezrádza, že Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi na Slovensku plánuje vydať v roku 2024 komplexnú správu s uvedením štatistiky prípadov sexuálneho zneužívania.

Hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Katarína Jančišinová pre Svet kresťanstva vysvetľuje, prečo sa biskupi rozhodli teraz zverejniť len predbežné čísla.

„Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi vznikla v roku 2018 a mapovaniu prípadov sa začala venovať postupne. Nedávno komisia menovala nových členov – znalcov a finalizuje sa výročná správa so štatistikou. Počet prípadov sa priebežne aktualizuje a zohľadňujú sa informácie zo všetkých diecéz, čo je zdĺhavý proces, zvlášť pokiaľ ide o deväťdesiate roky. To je dôvod, pre ktorý bola teraz zverejnená iba jedna časť štatistiky,“ odpovedala hovorkyňa.

Podľa Jančišinovej sa spomenutých 33 prípadov zneužívania týka Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej cirkvi.

KBS sme sa pýtali aj na to, v ktorých diecézach bolo koľko prípadov. To sa podľa hovorkyne zatiaľ nešpecifikovalo. „Najstarší z prípadov uvedených v štatistike je z roku 1995, posledný registrovaný za roky 2018 až 2022 je z roku 2022,“ spresnila.

Na otázku, či komisia prípady zneužívania posúva aj štátnym orgánom, Jančišinová odpovedá, že pri riešení prípadov sa postupuje podľa Kódexu kánonického práva a smernice vytvorenej na základe platných noriem existujúcich v cirkvi, kde sa klasifikuje a posudzuje i závažnosť skutkov.

Prípady, ktoré komisia riešila, majú rôznu závažnosť – od nevhodnej komunikácie až po najzávažnejšie prípady – a podľa toho sa aplikuje aj sankcia. „Najnižšia forma sankcie je napomenutie a najzávažnejšia zbavenie kňazstva, teda prepustenie z klerického stavu,“ ozrejmuje.

„Samozrejme, cirkev je súčinná aj s civilnými orgánmi, vždy nabáda obete, aby nahlásili zneužitie orgánom činným v trestnom konaní. Je to však na rozhodnutí samotnej osoby, preto cirkev nevedie štatistiky o rozsudkoch civilného práva,“ dodala hovorkyňa KBS.

Ostatné informácie budú podľa Jančišinovej v analýze, ktorá by mala byť zverejnená začiatkom budúceho roka.

Slovenskí biskupi posledné týždne v každej diecéze otvárajú centrum na nahlasovanie zneužívania maloletých. Tento krok ohlásili po plenárnom zasadaní v októbri tohto roka. Viaceré diecézy ešte osobitne oznámili kontakty na spomínané centrá a vydali správu, kde o tom informovali.

Reagovali tak na motu proprio pápeža Františka Vos estis lux mundi. Dokument totiž hovorí, že diecézy a eparchie musia zriadiť „orgány a úrady ľahko prístupné verejnosti na prijímanie oznámení o zneužívaní“.

Pápež František vydal toto revidované motu proprio v marci tohto roka, začalo platiť 30. apríla a zrušilo predchádzajúce z mája 2019. V dokumente sú opísané postupy na boj proti problému sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi a jeho prevencia.

Prvá smernica na Slovensku má desať rokov

Slovenskí biskupi prijali prvú smernicu proti zneužívaniu v roku 2014, má názov Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi. Na základe toho vznikla 23. novembra 2018 Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi.

V októbri 2022 schválila KBS ďalšiu smernicu Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikom, členom inštitútu zasväteného života alebo spoločnosti apoštolského života a ktorýmkoľvek veriacim, ktorý zastáva úrad alebo službu v Cirkvi.

Táto bola vydaná na základe obežníka na pomoc biskupským konferenciám pri príprave smerníc, ako postupovať v prípadoch sexuálneho zneužívania mladistvých klerikmi.

Obežník bol zverejnený v úradnom vestníku Apoštolského stolca Acta Apostolicae Sedis, aplikuje normy Kódexu kánonického práva a Kódexu kánonov východných cirkví a motu proprio pápeža Jána Pavla II. z roku 2001 Sacramentorum sanctitatis tutela, revidované pápežom Benediktom XVI. v roku 2010 a doplnené pápežom Františkom v roku 2019, a tiež spomínané motu proprio Vos estis lux mundi.

Smernica KBS takto zohľadňuje dokumenty vydané Vatikánom. KBS spustila aj internetovú stránku, kde sú kontaktné údaje na nahlasovanie zneužívania, zároveň sú na webe odpovede na rôzne otázky a je tam vysvetlené, čo sa bude diať po prijatí podnetu.

Na stránke možno nájsť aj interaktívnu mapa diecéz a eparchií, kde sa po kliknutí objaví kontakt na človeka, ktorý je v danej diecéze poverený prijímať podnety.

V Česku správu o zneužívaní nemajú ani nepripravujú

Pozreli sme sa aj na to, ako sú so zverejňovaním štatistík o zneužívaní Poliaci a Česi a aké preventívne opatrenia zaviedli v týchto krajinách.

Aj české a moravské diecézy majú úrady, kde je možné nahlasovať zneužívanie. Česká biskupská konferencia k tejto problematike takisto schválila smernicu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání na území ČR. Tá vstúpila do platnosti 6. júna 2020 a novelizovaná bola v roku 2021.

Podľa hovorkyne Českej biskupskej konferencie (ČBK) Moniky Klimentovej aj u nich má každá diecéza oddelenie na nahlasovanie zneužívania. Smernicu aktualizovali podľa vatikánskych dokumentov.

„Nie je to priamo centrum, ale v každej diecéze sú ustanovení pracovníci alebo oddelenie, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, a zneužívanie sa dá nahlásiť. Kontakty sú uvedené na webe diecéz alebo v smernici,“ vysvetlila.

Českí biskupi v roku 2019 zriadili centrálne kontaktné miesto, kde sú všetky potrebné informácie. Prípady zneužívania rieši v rámci biskupskej konferencie komisia pre náuku viery, kde má túto problematiku na starosti pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

Na rozdiel od Slovenska českí biskupi zatiaľ neplánujú zverejňovať správu o zneužívaní. „My takéto čísla nemáme k dispozícii, pretože je to trochu problematické a ťažké evidovať. V roku 2019 sme mali asi 12 prípadov, ktoré sa riešili v diecézach, aktuálne čísla momentálne nemáme k dispozícii,“ hovorí Klimentová.

Inzercia

ČBK zriadila aj web, kde je zverejnené číslo, na ktoré sa dá dovolať každý štvrtok od deviatej ráno do piatej popoludní. Takisto sa dá zneužívanie nahlásiť mailom aj cez kontaktný formulár na stránke.

Web zároveň ponúka odkazy na ďalšie inštitúcie, ktoré vedia obetiam pomôcť. Za kontaktné miesto na ochranu maloletých zodpovedá generálny sekretár ČBK Stanislav Přibyl a odborným garantom je detský psychológ Jaroslav Šturma.

Stránka súčasne odporúča obetiam, že ak chcú, aby vec bola vyšetrená v rámci cirkvi, majú sa obrátiť na generálneho vikára svojej diecézy. Je tam aj pripomienka, že „cirkev nechce a nemôže nahradzovať postup Polície ČR a ďalších orgánov činných v trestnom konaní, kontaktujte tieto orgány štátu“.

Na stránke sú tiež odkazy, ktoré po kliknutí návštevníka webu presmerujú na stránky diecéz s kontaktom na generálneho vikára. V porovnaní so Slovenskom je web, ktorý zriadila KBS, prehľadnejší.

Česi zatiaľ nemajú v diecézach ani zriadené centrá, respektíve kontaktnými osobami sú generálni vikári, čo sú kňazi, prípadne pomocní biskupi.

Na Slovensku majú vo väčšine diecéz obete alebo ich zástupcovia možnosť obrátiť sa na laikov. Pozitívne je, že na Slovensku majú viaceré diecézy medzi kontaktnými osobami aj ženy.

Najvýraznejšie sexuálne škandály v cirkvi v posledných rokoch otriasli v okolí Slovenska u našich severných susedov. Dva dokumentárne filmy o zneužívaní natočili aj bratia Siekelskí. Vo filme najprv odmietli vystúpiť viacerí biskupi, napokon sa za film biskupi poďakovali.

Poľsko riešilo v súvislosti so zneužívaním aj viacerých biskupov. Jeden z najznámejších vinníkov bol kardinál Henryk Gulbinowicz, ktorý bol arcibiskupom vo Vroclave, ale problémy mali aj ďalší biskupi.

Kardinál dostal zákaz zúčastňovať sa na bohoslužbách a verejných stretnutiach, nesmel používať biskupské insígnie a nesmel mať pohreb ani byť pochovaný v miestnej katedrále. Trest súvisel s obvineniami zo sexuálneho obťažovania, z homosexuálnych aktov a zo spolupráce s komunistickou tajnou políciou.

No aj cirkev v Poľsku urobila navonok v posledných rokoch viacero krokov proti zneužívaniu. Z kancelárie hovorcu poľských biskupov pre Svet kresťanstva uviedli, že každá diecéza v Poľsku má biskupského delegáta pre ochranu detí a mládeže, ktorého kontaktné údaje sú dostupné na webových stránkach diecézy.

Delegátom biskupskej konferencie na ochranu detí a mládeže je arcibiskup a poľský prímas Wojciech Polak. Katolícka cirkev v Poľsku má tiež webstránku venovanú ochrane detí a mladých.

Aj Poliaci zverejnili za rok 2022 pomerne podrobnú správu o nahlásených prípadoch zneužívania.

Z nej vyplýva, že od januára do konca decembra 2022 dostali diecézy a rehole 84 hlásení o sexuálnom zneužívaní, teda priemere sedem hlásení za mesiac. Týkajú sa činov v rokoch 1965 až 2022. Správa potom podrobne rozoberá, koľko prípadov sa stalo v diecézach a koľko v reholiach, dozvedáme sa, že 21 obetí malo menej ako 15 rokov, ostatné boli staršie.

V správe sú tiež informácie o tom, aký status mala poškodená osoba. Najviac obetí bolo zo spoločenstiev, potom miništranti.

Z poľskej správy sa dá dočítať aj to, aké tresty od cirkvi dostali páchatelia. Poliaci začali vytvárať štruktúry na ochranu maloletých v roku 2013, keď bol jezuita Adam Żak vymenovaný za koordinátora biskupskej konferencie.

Z jeho iniciatívy boli o rok neskôr vyškolení ďalší delegáti. V roku 2019 z iniciatívy pápežských dokumentov vznikla Kancelária delegáta, ktorým sa stal arcibiskup Wojciech Polak.

V Poľsku vznikla v roku 2020 Nadácia sv. Jozefa, ktorá je určená na podporu a pomoc obetiam, ktoré boli v cirkvi sexuálne zneužívané. Aj napriek týmto krokom v posledných rokoch viacerí poľskí novinári poukazovali na to, že mnoho prípadov sa v Poľsku nerieši tak, ako by sa malo.

Poľský katolícky novinár Damian Burdzań pre Svet kresťanstva upozornil aj na stránku, ktorá vytvorila online mapu, kde sa zachytáva téma zneužívania v poľskej cirkvi. Túto stránku však prevádzkuje protikatolícka organizácia, vysvetľuje poľský žurnalista.

Damian Burdzań dodáva, že komisii biskupskej konferencie bolo doteraz nahlásených spolu 257 prípadov.

Čo je sexuálne zneužívanie maloletých

Čo je to vlastne sexuálne zneužívanie maloletých? Cirkevné dokumenty to definujú pomerne presne. Často to, čo je v Katolíckej cirkvi považované za delikt, pred orgánmi niektorých krajín môže byť mimo trestného práva.

Povedzme ak je v krajine podľa zákona povolený sexuálny styk s osobou staršou ako 16 rokov a kňaz alebo rehoľník by mal pomer so 17-ročnou osobou, tak z pohľadu zákonov sa nemusel dopustiť ničoho trestného, ak to bolo z oboch strán dobrovoľné. Z pohľadu cirkevného práva však ide o delikt sexuálneho zneužívania maloletých.

Podľa dokumentov Katolíckej cirkvi sa za delikt sexuálneho zneužívania voči maloletým považuje dotykové aj bezdotykové sexuálne obťažovanie.

Za bezdotykové sexuálne zneužívanie sa okrem iného považuje ukazovanie pornografických materiálov, obťažovanie prostredníctvom obscénnych telefonických hovorov, emailov, sociálnych sietí či SMS správ; obnažovanie sa pred obeťou; špehovanie intímnych úkonov obete a narušovanie súkromia, ako je prezliekanie, toaleta, kúpanie; slovné a citové zneužitie sexuálnej povahy, návrhy na sexuálnu aktivitu, vtipy, dôvernosti patriace iba do dospelého sexuálneho vzťahu a podobne.

Cirkev pod pojmom „maloletý“ rozumie každú osobu, ktorá má menej ako 18 rokov, alebo osobu, ktorá má trvale zníženú schopnosť užívať rozum, či zraniteľnú osobu. Ide o ľudí, ktorí sú chorí, a to fyzicky alebo psychicky, sú obmedzení alebo zbavení osobnej slobody, čím sa fakticky, hoci len príležitostne, zníži ich schopnosť chápať alebo chcieť, alebo akokoľvek odolávať útoku.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.