Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
06. február 2024

Rodičom chcú ukázať, že ide o veľa

Na prvé sväté prijímanie sa musia pripravovať spolu s deťmi

Boli sme sa pozrieť na príprave prvoprijímajúcich u saleziánov na Miletičke, kde tematické stretká nemajú len deti, ale aj rodičia.

Na prvé sväté prijímanie sa musia pripravovať spolu s deťmi

Don Marián Husár počas prípravy s rodičmi. Foto: Postoj/Adam Rábara

Sála pod kostolom v saleziánskej farnosti na Miletičovej ulici v Bratislave je v nedeľu popoludní plná ľudí. V tomto čase tu totiž prebieha príprava prvoprijímajúcich detí, no miestnosť zapĺňajú dospelí. Súčasťou prípravy totiž nie sú len katechézy pre deti, ale aj pre ich rodičov.

Začína sa biblickým kvízom, následne správca farnosti Marián Husár vysvetľuje, že Biblia je ľúbostným listom, ktorý Boh venoval človeku.

„Keď sme boli deti, babka nám veľakrát hovorila príbeh o tom, ako starý otec posielal listy, keď bojoval vo vojne. Stálo tam zakaždým to isté: Žijem! Všetkých vás objímam a modlím sa za vás,“ spomína don Maroš a prirovnáva listy starého otca k Svätému písmu, cez ktoré sa nebeský Otec zjavuje. Následne sa dospeláci rozdelia do menších skupiniek, kde preberajú falošné predstavy o Bohu.

Kým dospeláci diskutujú, na dvore a v priestoroch saleziánskej farnosti pobehujú v hlúčikoch deti. V rovnakom čase ako ich rodičia, dokonca s podobnou témou, len trochu viac v pohybe sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Tento rok sa ich tu prihlásilo takmer sto, čo je asi dvojnásobok záujemcov z minulého roka.

Jedna zo skupiniek vyrába jasličky pre Ježiška, na dvore zas stretávame skupinku dievčat, ktoré pribíjajú klince. „Ježišov pestún Jozef bol stolár a na tomto stanovišti si pripomíname, že tomuto remeslu učil aj Ježiša,“ vysvetľuje animátorka Johanka, pričom dozerá na tretiačky, aby z katechézy vyviazli bez ujmy. 

Ďalšia skupina hľadá v „chráme“ strateného Ježiša, v kaplnke učí jeden z kňazov o krste, v ďalšej miestnosti pastoračného centra vidíme „Lazára“ omotaného toaletným papierom.

Deťom robia animátorov stredoškoláci a vysokoškoláci.

Inšpirácia z Talianska

„Prípravu na prvé sväté prijímanie u nás robíme zážitkovo. Deti to k nám aj preto ťahá. Nejde nám primárne o vedomosti, ale o budovanie vzťahu s Bohom,“ vysvetľuje pre Postoj správca farnosti na „Miletičke“ Marián Husár. Podobne podľa neho prípravu vedú aj ďalšie saleziánske farnosti v hlavnom meste. Zapojením rodičov do prípravy sa podľa jeho slov inšpirovali saleziáni už pred rokmi v Taliansku.

„Rodičia prejdú cestu, počas ktorej si uvedomia, aká je to vzácna vec, že ich dieťa pristúpi k prvému svätému prijímaniu. Niektorí možno prehodnotia svoj život, nastavenie priorít a hodnôt. Ideálne je, keď rodičia sú tí, ktorí dieťa v najväčšej miere sprevádzajú vo viere,“ hovorí Husár. 

Časť detí v skupinke zatĺka klince. Foto: Postoj/Adam Rábara

Don Marián Husár s dospelými. Foto: Postoj/Adam Rábara

Spomína prípady detí, ktoré sa prihlásili v škole na náboženstvo, hoci doma neboli vedené k praktizovaniu vieru. Podmienkou prípravy dieťaťa na prvé sväté prijímanie u saleziánov na Miletičke je, aby aspoň jeden z rodičov prišiel jednu nedeľu v mesiaci na katechézu spolu s ním.

„Máme skúsenosť, že niektorí rodičia, ktorí aj dlho nepristupovali k sviatostiam, sa prípravou s deťmi otvoria tejto ceste,“ hovorí don Maroš. Spomína aj prípady rodičov, ktorí sa po príprave detí sami začali pripravovať na prijatie sviatostí.

Sú všetci rodičia ochotní stráviť nedeľné popoludnie raz za mesiac na fare? Pravidlá sú vopred dané, a keď im tento spôsob nevyhovuje, ich dieťa môže podľa farára ísť na prípravu inde. Zopár rodičov a detí tak v začiatkoch prípravy vypadne. „Väčšina však vydrží. Naše prípravy sú vyhľadávané,“ hovorí farár.

Manželia Michaela a Peter Jakubovci majú štyri deti, tento rok sa pripravujú na prvé sväté prijímanie už s tretím dieťaťom. Pýtame sa ich, či sa im chce znova prechádzať túto cestu. „Pri štyroch deťoch musíme mať manažment na stodvadsať percent. Naše dieťa sa sem však teší, a tak sa tešíme spolu s ním,“ hovorí Michaela. 

Okrem nedeľných stretiek rodičov vo farnosti povzbudzujú, aby chodili na nedeľné detské sväté omše. „Snažíme sa, aby tieto sväté omše boli blízke deťom, či už ukazovačkami, alebo interaktívnou homíliou. Uvedomujeme si však aj to, že na tejto svätej omši je okruh ľudí, ktorí prichádzajú do kostola po dlhšom čase. Alebo začínajú chodiť nanovo.

Pri príprave homílií a vstupov sa preto snažíme mať to na pamäti a berieme to aj ako určitý druh evanjelizácie,“ vysvetľuje don Marián. Po nedeľnej omši sú rodičia pozvaní do čajovne, a tak sa prirodzene zoznamujú s prostredím farnosti.

Inzercia

Pomocná ruka pre rodičov

Katechézy sú pre rodičov stavané tak, aby im pomohli priblížiť ich témy svojim deťom. „Už napríklad nevysvetľujeme rodičom, čo je Desatoro, ale ako by ho oni mohli vysvetliť deťom. Veľakrát to robíme formou diskusií, práce v skupinách. Každá skupina dostane jeden bod Desatora, debatujú, čo všetko sa v ňom skrýva a ako dané prikázanie vysvetliť svojmu dieťaťu,“ priblížila animátorka Mária Mydlová, ktorá spolu s ďalšími dospelými animátormi vedie prípravu rodičov.

Na spoločnej práci rodičov s deťmi sú postavené aj pracovné listy, ktoré dostávajú žiaci na domácu úlohu. „Božie slovo je v nich prepojené na každodenný život. Dieťa má v rámci úloh v pracovnom liste napríklad zavolať rodiča, aby mu vyrozprávalo príbeh podľa danej témy. Rodičia sú tak nenápadne zapojení do prípravy svojich detí aj počas mesiaca,“ objasnil správca saleziánskej farnosti.

Deťom sa venujú animátori. Foto: Postoj/Adam Rábara

Rodičia počas prípravy. Foto: Postoj/Adam Rábara

Manželia Mária a Juraj Krošlákovci hovoria, že hoci chodia pravidelne do kostola aj na manželské stretká vo farnosti a mnohé preberané veci tak poznajú, príprava na prvé sväté je pre nich obohacujúca. 

„Každý nový pohľad alebo informácia je taký doplnok. Ľudia v skupine sa pozrú na veci z iného pohľadu a mňa to niekedy vyvádza z omylov a vďaka tomu môžem vyviesť z omylov aj ja svoje deti,“ hovorí Mária Krošláková.

Jej manžel Juraj oceňuje pravidelné stretávanie sa s inými rodinami. „Vieme sa povzbudiť, vieme si pomôcť. S pribúdajúcimi stretnutiami je atmosféra čoraz uvoľnenejšia,“ hodnotí. 

Účastníci príprav sa zhodli v tom, že stretávanie sa rodičov s rôznym prežívaním viery ich vedie k vzájomnému spoznávaniu a pochopeniu. Manželia Jakubovci sa pripravujú na prvé sväté prijímanie už s tretím dieťaťom. Hovoria však, že zakaždým je to iné, keďže vždy sa stretne iná partia ľudí.

Väčšinu rodičov tvoria tí, ktorí nie sú zvyknutí chodiť pravidelne do kostola a prežívať svoju vieru veľmi hlboko. „Zažívam tu však, že z týchto ľudí vyžaruje dobrota,“ povedal Peter Jakubov.

Don Marián Husár s animátormi pred rodičmi. Foto: Postoj/Adam Rábara

Podľa kňaza Husára aj rodičia, ktorí majú zlé skúsenosti s cirkvou alebo vnímajú jej negatívny obraz z médií, na týchto stretnutiach zažívajú inú perspektívu. „Majú tu možnosť zažiť niečo iné – cirkev ako spoločenstvo, kde hľadáme a objavujeme krásu Boha.“

Ako podchytiť deti po prijímaní

Pre veľa farností predstavuje veľkú pastoračnú výzvu, ako podchytiť deti z nepraktizujúcich rodín, aby prvé sväté prijímanie nebolo zároveň ich posledným. U saleziánov na Miletičovej robia v lete dvojtýždňový prímestský tábor, od septembra otvárajú pre deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, nové stretká.

Prostredníctvom svojich ratolestí sú tak v kontakte s farnosťou naďalej aj ich rodičia.

„Keď prídu v lete po svoje deti, v rámci čakania sa vždy porozprávajú, máme možnosť sa s nimi lepšie zoznámiť. Deti sú vtiahnuté do diania u nás a pre rodičov sa to prostredie takisto stáva domáckejšie,“ povedal o programe po prvom svätom prijímaní don Husár.

V snahe pestovať duchovný život u detí majú najväčšiu moc ich rodičia. Preto je logické zapájať cielene do tohto procesu práve ich. Napriek tomu je tento „saleziánsky“ spôsob prípravy na prvé sväté prijímanie skôr výnimočný.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.