Vo svete žijú tisícky mníšok. Kde je ich najviac? (graf)

V novom dokumente pápež František odmieta regrutovanie nových kandidátok s jediným cieľom prežitia rehole.

Na svete v súčasnosti žije 44-tisíc kontemplatívnych rehoľníčok (mníšok) v štyritisíc kláštoroch. Informoval o tom sekretár vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života José Rodríguez Carballo pri príležitosti zverejnenia apoštolskej konštitúcie Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre), ktorej témou je zasvätený život ženských kontemplatívnych komunít.


Mníšky zhromaždené na Námestí sv. Petra počas tohtoročnej Kvetnej nedele. Foto – TASR/AP

Najviac kontemplatívnych rehoľníčok žije v Európe. Ak spočítame mníšky so slávnostnými a jednoduchými sľubmi, s novickami je ich viac ako 24-tisíc, čo je jednoznačne najviac spomedzi všetkých kontinentov. Ak sa však pozrieme na počty noviciek, rozdiely medzi kontinentmi prestávajú byť také priepastné.

V období rokov 2000 – 2014 však počet rehoľníčok so slávnostnými sľubmi klesol o 20 percent a počet noviciek o 27 percent.

Najväčšími mníšskymi rádmi sú klarisky a karmelitánky. Najviac ženských kontemplatívnych kláštorov sa nachádza v Španielsku (850), Taliansku (523), Francúzsku (257) a v Nemecku (119).

Konštitúcia pápeža Františka o ženských kontemplatívnych reholiach vyšla 66 rokov po konštitúcii Sponsa Christi, ktorú Pius XII. venoval rovnakej téme. Súčasný pápež v dokumente aplikuje požiadavky Druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilových dokumentov na oblasť ženského mníšskeho života, ktorému priznáva vysokú hodnotu a špecifikuje jeho podstatné prvky.

„Veľká výzva pre každého zasväteného a každú zasvätenú je schopnosť pokračovať v hľadaní Boha s očami viery vo svete, ktorý ignoruje jeho prítomnosť, a predkladať mužom a ženám dneška čistý, chudobný a poslušný život Ježiša ako vierohodný a spoľahlivý znak, stávajúc sa tak živou exegézou Božieho slova,“ napísal pápež František.

Vatikanista portálu Vatican Insider Andrea Tornielli upozornil, že Svätý Otec v dokumente odmieta regrutovanie mladých kandidátok v cudzích krajinách s jediným cieľom prežitia rehole.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo