Benedikt XVI. o prijímaní na ruku

V knihe rozhovorov Svetlo sveta Benedikt XVI. vysvetľuje aj to, prečo veriaci, ktorí k nemu pristupujú na prijímanie, musia kľačať a Eucharistiu prijímať len do úst.

„Nie som zásadne proti prijímaniu na ruku, sám som ho tak rozdával i prijímal,“ konštatuje pápež Benedikt XVI. a následne vysvetľuje dôvody upustenia od tejto formy: „Tým, že teraz nechávam prijímať Eucharistiu kľačiačky a do úst, chcem vyjadriť postoj hlbokej úcty a zdôrazniť Kristovu reálnu prítomnosť. V neposlednom rade aj preto, že práve pri veľkých liturgických zhromaždeniach, aké máme v Bazilike svätého Petra alebo na Námestí svätého Petra, je veľké nebezpečenstvo spovrchnenia. Počul som od ľudí, že si potom hostiu dávajú do peňaženky a odnášajú ako nejaký suvenír.“

Odpoveď na otázku novinára Petra Seewalda končí pápež takto: „V tomto kontexte si mnohí môžu pomyslieť, že patrí k veci aj prijať Eucharistiu – všetci idú dopredu, idem aj ja. Preto som chcel dať jasné znamenie, ktoré má zreteľne vyjadriť, že sa tu deje niečo mimoriadne. Je tu ten, pred ktorým padám na kolená. Uvedomte si to! Nie je to len nejaký spoločenský obrad, na ktorom sa všetci môžeme alebo nemusíme zúčastniť.“

Imrich Gazda

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo