Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
25. október 2017

Nepriatelia lásky: Odpor

Človek so zdravou osobnosťou vlastniaci postoj lásky svoje stereotypy neustále prehodnocuje, a ak treba, mení. Píše Milan Bubák v pokračovaní cyklu o láske.
Nepriatelia lásky: Odpor

Ilustračné foto: Flickr.com/RebeccaSundgren

                                            „... očistite si srdcia...“ (Jak 4,8)

Spomínam si z dávnych čias na jednu epizódu zo svojho života. Neznášal som bryndzové halušky. Pravdupovediac, s bryndzovými haluškami som sa stretol po prvýkrát, až keď som bol v seminári. Vždy, keď počas obeda okolo mňa prechádzala misa z bryndzovými haluškami, musel som si dať na nos vreckovku. Tak veľmi mi to zapáchalo.

Dnes bryndzové halušky milujem. Neviem, kedy presne nastal ten zlom. No dnes sa nad celou tou situáciou len usmievam. Niečo podobné som zažil s paradajkovou polievkou. Aj voči nej som zažil konverziu a dnes ju vyhľadávam.

Myslím, že nie som jediný s podobnými skúsenosťami. Každý z nás má jedlo, ktoré nemôže nielen jesť, ale dokonca ani cítiť. Niektorí sme časom svoj postoj zmenili, no sú takí, ktorí zatvrdnuto vo svojom postoji voči nenávidenému jedlu zotrvávajú a nie sú ochotní urobiť nič pre to, aby ho zmenili. Čo je v hre v takýchto postojoch?

V hre sú predsudky. Človek si vykonštruuje istý scenár alebo tento scenár zdedí od svojich predkov a podľa neho sa potom správa. Napríklad: „Bryndza je odporné, smradľavé jedlo. Budem z toho chorý. Neviem, ako môže byť niekto, kto toto jedlo je.“ Darmo budú okolo mňa ľudia, ktorí ma budú presviedčať o opaku. Darmo budem vidieť iných, ako toto jedlo nielen konzumujú, ale ho i vychutnávajú. Pre mňa budú všetci títo ľudia čudní a pochybní.

Tento stereotyp slúži psychológom ako príklad na definovanie zdravej a chorej osobnosti. Hovoria: Zdravá osobnosť je ako zdravý postoj človeka k rozličným jedlám. Človek má svoje preferencie: niektoré jedlá obľubuje, iné neznáša. No ak je zdravý, nemá predsudky voči žiadnemu jedlu. Síce niektoré nejako zvlášť neobľubuje, no keď musí, zaprie sa.

Keď takýto človek cestuje a na rozličných miestach sveta nachádza rozličné jedlá, úplne odlišné od tých v jeho vlastnej kultúre, po počiatočnom váhaní sa pustí do ochutnávania a nové jedlo vcelku prijme. Ba môže sa mu stať dokonca príjemnejším ako jedlá z jeho pôvodnej domácej kuchyne. Keď sa tak nestane, potom človek buď nebude cestovať, alebo si bude nosiť na cesty svoje vlastné jedlo. A oboje je hendikep.

Osobnosť človeka je podobná. Človek má svoje preferencie, zvyklosti, videnia, stereotypy. No keď si to žiada situácia, je schopný ponoriť sa do nových skúseností, otvoriť, skúmať ich a prehodnotiť ich. Na základe nich potom svoje pôvodné stereotypy buď zmení na chvíľu, alebo natrvalo. Človek so zdravou osobnosťou – alebo povedzme to po kresťansky – vlastniaci postoj lásky svoje stereotypy neustále prehodnocuje, a ak treba, mení.

Prečítajte si tiež:
Nepriatelia lásky: Nevraživosť Zdieľať

Všetci vieme, že v našom živote sú nielen jedlá, ktoré neznášame, ale i ľudia, ktorých neznášame. Niektorých neznášame pre nejakú príčinu – ako sme si to povedali v predchádzajúcich témach – lebo nám ublížili, lebo si nás nevšímajú, lebo majú od nás prehnané očakávania, lebo neodpovedajú na našu lásku. No sú ľudia, ktorých neznášame, a pritom nevieme prečo. Keby sa nás niekto opýtal, prečo týchto ľudí neznášame, jednoducho by sme mu povedali, že nevieme, ale že tých ľudí skrátka nevieme vystáť.

Je veľa príčin tohto postoja. No za všetky uvediem azda len jeden, ktorý je najčastejší a ktorý je príčinou nielen veľkého utrpenia medzi ľuďmi, ale dokonca i vojen a iných veľkých konfliktov: projekcia. Skutočnosťou projekcie sa dopodrobna zaoberá spisovateľ Robert A. Johnson vo svojej knihe Vlastniť svoj vlastný tieň. Hovorí, že tieň (čiže zlá stránka našej osobnosti) je všade tam, kde je naše ego (čiže dobrá stránka našej osobnosti). Naše ego a náš tieň sa však musia správať ako hojdačka. Musia jedno druhé vyvažovať.

Ak to tak nebude, potom sa jedno alebo druhé dostane do nerovnováhy a my sme v problémoch. Tí, ktorí majú tieto dve strany v sebe vyvážené, sa nazývajú svätci: či už kanonizovaní, alebo nekanonizovaní. 

Mať vyvážené ego s tieňom znamená, že som si vedomý svojich silných i dobrých stránok, že som priťahovaný ideálmi a veľkými túžbami, no na druhej strane viem, že pri snahe ísť za veľkým ideálom ubližujem iným ľuďom a pácham hriechy, ktoré sú dosť často surové a despotické, bez toho, žeby som si to uvedomoval. A čo je najhoršie, budem veci, ktoré sám nemám zvládnuté, premietať na iných a iných démonizovať.

Johnson tvrdí, že napríklad stredovek fungoval takmer úplne na mentalite premietania svojho vlastného tieňa do druhého: či už jednotlivca, alebo skupiny ľudí. Budoval si pevnosti, brnenia, opevnené mestá, získavanie vlastníctva silou, budovanie mestských štátov, ktoré boli neustále obliehané vojskom iného mesta a pod. Toto bola mentalita neschopnosti vlastniť svoj vlastný tieň. Iba svätí – hovorí Johnson – sa na tejto hre nezúčastňovali. Spomeňme si na kláštory benediktínov, neskôr františkánov a podobných, ktoré boli mimo takýchto zón.

Keď prejdeme ľudskou históriou, vlastne všetky vojny a všetko zlo bolo spáchané preto, lebo ľudia na seba premietali navzájom svoj tieň a nechali iných, aby ho niesli za nich. Muži premietali svoj tieň na ženy, bieli na cigáňov, Nemci počas II. svetovej vojny do Židov, Maďari na Slovákov a naopak, Slováci na Maďarov, katolíci na protestantov a protestanti na katolíkov, komunisti na kapitalistov, moslimovia na hinduistov, Srbi na Albáncov a Albánci na Srbov, Židia v Izraeli na Palestíncov a Palestínci na Židov.

Inzercia

„Keď prejdeme ľudskou históriou, vlastne všetky vojny a všetko zlo bolo spáchané preto, lebo ľudia na seba premietali navzájom svoj tieň a nechali iných, aby ho niesli za nich.“ Zdieľať

Ba často sa stane, že i na dedinách sa nájde jedna rodina, ktorá sa stane obetným baránkom pre ostatných dedinčanov, alebo dokonca v rodinách máme obetných baránkov v niektorom z detí. Johnson spomína istého svojho známeho, ktorý mal v rodine starého psa, do ktorého kopali členovia rodiny, keď boli nahnevaní. Vlastne v každej skupine je niečo takéto pravidlom: je tam – či už vedome, alebo nevedome – jedinec, ktorý nesie tieň celej skupiny. Toto bolo od začiatku kultúr.

Napríklad je známe, že Aztékovia každý rok vyberali mladíka a devu, aby niesli ich tieň, a potom ich obradne obetovali. Napríklad aj termín „bubák“ má zaujímavý pôvod – hovorí Johnson. V starej Indii si vraj každá komunita vyberala jedného človeka, ktorý mal byť „bubákom“. Mal byť zabitý na konci roka a mal so sebou do večnosti odniesť všetky zlé skutky celej komunity. Ľudia boli tomuto mužovi tak veľmi vďační za túto službu, že až do svojej smrti takýto „bubák“ nemusel nič robiť a doniesli či urobili mu, čo si len zažiadal. Zachádzalo sa s ním ako s reprezentantom budúceho sveta. Keďže mal v sebe moc tohto skupinového tieňa, cítil sa silným a všetci sa ho báli. Z Indie až do nášho západného sveta potom prenikla výstraha adresovaná deťom: „Ak nebudeš dobrý, príde bubák a zoberie ťa zo sebou!“

Aj v Starom zákone bolo niekoľko príkladov presne na tento istý jav. Napríklad medený had na žrdi, keď Izraeliti prechádzali púšťou. Alebo tam existovali tzv. obetní baránkovia, ktorí mali tú istú rolu: ľudia skladali na nich svoje hriechy a odvrátené stránky svojej bytosti.

Zdá sa, že staroveký človek sa mohol vyrovnávať so svojím tieňom tak, že ho preniesol na svojho nepriateľa. Nebudeme hodnotiť, či toto bolo správne alebo nie. No v našej dobe, keď by sme mali byť už uvedomelejší a pod vplyvom evanjelia aj zrelší, toto nie je viac možné.

Kde je riešenie? 1. Vlastni svoj tieň! Ak ho budeš vlastniť, potom ho nebudeš premietať do druhého. Snaž sa o jeho vyváženie so svojimi dobrými stránkami. Spytovanie svedomia a spoveď je na to veľmi dobrá. Buď pokorný! Najdôležitejším nástrojom však pre nás, ako pre veriacich, je Ježišov kríž. Ježiš sa tiež stal obetným baránkom, na ktorého premietli svoj tieň ľudia jeho doby. Bol naplnením starozákonných obrazov tohto typu.

V Ježišovi a cez Ježiša je možné prísť k oslabeniu a vyváženiu svojho tieňa. No dôležitou skutočnosťou je, že ho nebudeme na Ježiša premietať, ale že si ho budeme v ňom a na ňom vyvažovať. Je zaujímavé, čo hovorí Johnson: katolícka omša je rituálom, kde prichádza k vyvažovaniu nášho tieňa. Doslova hovorí: „Katolícka omša je majstrovským dielom, ktoré vyvažuje náš profánny život. Ak má človek odvahu vidieť, omša je pre neho plná tých najtemnejších vecí: je tu zrada, odmietnutie, umučenie, smrť, ba ešte horšie. Ak by človek šiel na omšu v plnom vedomí toho, čo sa tam vlastne deje, musel by sa nad tým všetkým triasť od hrôzy – no zároveň sa cítiť spasený jej vyvažujúcim efektom“.

„V Ježišovi a cez Ježiša je možné prísť k oslabeniu a vyváženiu svojho tieňa.“ Zdieľať

V Ježišovi v plnej pokore a ľútosti nad svojimi priznanými hriechmi a temnými stránkami môžeme teda prísť k pozitívnemu vyrovnávaniu sa so svojím tieňom.

2. Odmietni reagovať, keď niekto iný premietne svoj tieň na teba! Odmietni byť premietacím plátnom, no odmietni aj silnú reakciu. Nebuď reaktívny. Každá vojna bola výsledkom reakcie na tieň. Keď tvoj tieň bude ako benzínový kanister, ktorý čaká len na zápalku, potom je jasné, že sa staneš vďačným objektom každého, kto sa ťa bude snažiť naštvať. Buď ako dobrý matador, ktorý dovolí býkovi, aby prešiel okolo neho. Inak toto bol postoj Ježiša voči jeho nepriateľom, hlavne vo chvíľach jeho umučenia. Tu sa ukázala jeho šľachetnosť. Mahátmá Gándhí sa raz vyjadril: „Ak sa budete riadiť podľa zákona – oko za oko a zub za zub – skončíme so slepým a bezzubým svetom.“ Byť v prítomnosti tieňa druhého a nereagovať je vlastnosťou génia.

Istý príbeh rozpráva o tom, čo sa stane, keď sa zdržíme reakcie na projekciu iného a neurobíme nič a necháme ju, nech si ide svojou cestou. V jednej rybárskej osade v Japonsku istá slobodná dievčina, ktorá žila stále ešte so svojimi rodičmi, otehotnela. Dedinčania na ňu naliehali, aby im povedala, kto je ten ničomník, ktorý to urobil. Po tvrdom naliehaní a nadávkach konečne otvorila ústa a hovorí: „Bol to kňaz.“ Dedinčania dobehli za kňazom a konfrontovali ho. „Á, tak!“ hovorí kňaz. Prešlo niekoľko mesiacov. Ľudia na tohto jednoduchého kňaza zanevreli. Jedného dňa sa do dediny vráti mladík, ktorý bol preč niekoľko mesiacov. Príde za tehotným dievčaťom a požiada ho o ruku. Ukázalo sa, že otcom dieťaťa tejto ženy bol on a že ona si príbeh s kňazom vymyslela, aby chlapca ochránila. Dedinčania šli za kňazom, aby sa mu ospravedlnili. „Á, tak!“ reagoval kňaz.

Tento príbeh poukazuje na silu čakania, keď človek vie, že je nevinný, no iní na neho premietajú svoj tieň. Kňaz – keď sa v celej tej situácii uchýlil k tichu – naučil dedinčanov dôležitej lekcii. Neprotestoval, nepopieral to, čo hovorili. Namiesto toho im vytvoril priestor, aby si problém vyriešili sami medzi sebou alebo i sami v sebe. Ak boli dostatočne múdri, mohli si položiť nasledujúce otázky: „Prečo sme tak pohotovo uverili dievčaťu? Prečo sme sa tak ochotne postavili proti kňazovi? Čo sa v našom vnútri ozvalo? Čo máme nevyriešené? Ako by sme mohli konfrontovať nepohody a úzkosti, ktoré každý jeden z nás cíti vo svojom vlastnom vnútri?“

V evanjeliu máme jeden príbeh, ktorý by sme mohli analyzovať presne týmto istým spôsobom a v ktorom sa nachádza tá istá dynamika: Príbeh o žene, prichytenej pri cudzoložstve, ktorú chceli kameňovať farizeji. No ako im Ježiš poukázal: bol to pre nich spôsob, ako odviesť pozornosť od svojich vlastných hriechov. „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň,“ hovorí Ježiš. (Jn 8, 1-11)

Ostáva nám ešte jedna otázka: Skutočnosť, že mám tieň, by mi mal brániť všímať si zlo okolo seba a nereagovať naň? Samozrejme, že nie. Ak je okolo nás zlo, samozrejme si ho treba všimnúť, ibaže treba skúmať intenzitu a dôvod môjho záujmu práve v tomto konkrétnom zle. Lebo aj ja sám sa z tohto procesu učím.

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Nepriatelia lásky: Nevraživosť

Nepriatelia lásky: Nevraživosť

Nevraživosť môže existovať v jednom a tom istom človeku spolu s láskou. Komplikovaní ľudia sú schopní byť nevraživí a milovať jedného a toho istého človeka kvôli tej istej veci. Píše Milan Bubák v pokračovaní cyklu o láske.