Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
26. január 2018

Koľko je angažovaných katolíkov?

Austrálčan Metthew Kelly skúmal, koľko percent katolíkov sa angažuje v cirkvi, a čím sa líšia od kostolnej masy.
Koľko je angažovaných katolíkov?

Ilustračné foto: maxpixel.freegreatpicture.com

Čo majú spoločné Ignác z Loyoly, Matka Tereza a Ján Pavol II.? Nejde o pokus o dobrý katolícky vtip, ale seriózne zamyslenie. Určite ich spája svätosť, obeta, Ježiš Kristus, služba druhým, modlitba.

Ale ako sa volá esencia, ktorá toto všetko spája do jedného? Angažovanosť. Všetci traja a mnohí ďalší zo zástupu svätých žili svoju vieru angažovane.

Najprv trochu ekonomiky. Paretov princíp hovorí, že približne 80 percent výsledku pramení z 20 percent snaženia. Výskumy potvrdzujú, že 80 percent vašich zákazníkov vám tvorí 20 percent firemného príjmu, a naopak, 20 percent zákazníkov tvorí 80 percent príjmov. Ak to v takomto ideálnom scenári firma dosiahne, znamená to napríklad aj to, že viac času venuje svojim 20 percentám, ktoré v podstate tvoria jej obživu.

Čo keby sme tento princíp aplikovali na kresťanov? Aké percento kresťanov vytvára súčasný stav v našich cirkvách? Je to tých 21 percent ľudí, ktorí sa zúčastnili na referende o rodine v roku 2015? 

Podobný prieskum na Slovensku nie je známy, táto myšlienka však napadla Austrálčanovi žijúcemu v Chicagu. Volá sa Metthew Kelly a tento výskum urobil na všetkých katolíkoch v USA. 

Čo robí angažovaný katolík? 

Kelly si povedal, že angažovaný katolík bude okrem návštevy nedeľného kostola určite aktívny aj vo farnosti mimo nedele, napríklad bude viesť stretko alebo spievať v zbore, čítať čítanie alebo sa podieľať na upratovaní kostola. 

Prosto, bude robiť o kvapku viac ako ostatní. Druhým kritériom boli peniaze. Angažovaný katolík bude určite pravidelne prispievať na kostol, nielen do „zvončeka“, ale aj pomimo neho. Nezáleží, ako veľa dá, ale že dá. Tieto dva faktory boli kľúčové pri Kellyho prvom výskume. Všetko to skúmal na „registrovaných“ farníkoch v amerických farnostiach, čiže nielen náhodne príchodzích, ale na stálych veriacich. 

Aké percento katolíkov teda angažovane pomáhalo a koľko percent angažovane prispievalo? Výsledok vás môže prekvapiť. Výskum totiž ukázal, že to nie je ani spomínaných 20 percent. 

Prvá „pomocnícka“ skupina tvorila 6,4 percenta všetkých stálych veriacich a „finančnícka“ skupina 6,8 percenta. Čiže ledva sedem percent angažovaných katolíkov v Amerike. 

„Kelly očakával vyššie číslo, no zároveň považuje za fascinujúce, koľko vecí dokáže urobiť iba sedem percent angažovaných kresťanov v cirkvi.“ Zdieľať

Čo s týmto výsledkom? Možno hovoriť o poloprázdnom alebo poloplnom pohári? Kelly skonštatoval, že očakával vyššie číslo, no zároveň je fascinujúce, koľko vecí dokáže urobiť iba sedem percent angažovaných kresťanov v cirkvi. Koľko projektov, služby, dobra, vyzbieraných peňazí na charitu, misijné diela robí americká katolícka cirkev iba so siedmimi percentami veriacich, ktorí sú angažovaní.

Čo by sa stalo, keby sa toto číslo zvýšilo hoci len o jedno percento? Ako by vyzerala cirkev, keby ich bolo 20 percent angažovaných, teda trikrát toľko ako v súčasnosti? Zjavne by sa diali veľké veci.

Áno, ale to je Amerika.

Inzercia

Keďže nemáme dáta slovenskej katolíckej Cirkvi, skúsme si veľmi jednoducho a „od oka“ prepočítať angažovanosť vo svojej farnosti alebo spoločenstve. 

Napríklad malá obec na severovýchodnom Slovensku, z ktorej pochádza autorka tohto textu. Táto obec má 200 zaregistrovaných obyvateľov, z toho približne 150 rátame ako stálych veriacich. Z týchto 150 ľudí je približne 30, ktorí pravidelne pomáhajú farnosti, či už ako čitatelia, kurátori, speváci a upratovači a zároveň aj pravidelne finančne podporujú farnosť. 

Ide síce iba o filiálku k farnosti, ale pre tento výpočet to nevadí. Čiže ak si to prepočítame a, samozrejme, všetko je to len hrubý odhad, tak je v našej farnosti 20 percent angažovaných kresťanov. To znie celkom dobre. Aké číslo vyšlo vám?

Kniha M. Kellyho Štyri znaky dynamického katolíka. (amazon.com)

Štyri znaky

Kelly však neostal iba pri spomínanom výskume, ale pokračoval ďalej. Zameral sa detailne na sedempercentnú skupinu angažovaných katolíkov v Amerike a robil s nimi hlbšie rozhovory. Jeho otázka bola, čo robí týchto sedem percent veriacich inak. Čo robia navyše okrem prvých dvoch kritérií služby a finančnej pomoci? 

Zistil, že pre všetkých angažovaných veriacich platia štyri veci: modlia sa, venujú sa štúdiu, sú štedrí a evanjelizujú. 

Kelly tieto štyri aspekty označil názvom „štyri znaky dynamického katolíka“. 

Modlitba

Dynamický angažovaný katolík sa modlí každý deň. Ticho a rutina sú pre jeho modlitebný život veľmi charakteristické. Ticho je v dnešnej dobe výzvou, no aj tak si naň nájde čas. Rutina znamená, že si vytvorí pravidelný spôsob modlitby, nielen v pravidelne sa opakujúci čas, ale aj rutinným spôsobom. Napríklad si každé ráno číta Sväté písmo a potom nad ním rozjíma a nakoniec si zaspieva. Alebo sa po ceste do práce modlí ruženec alebo sa večer zúčastní na svätej omši, alebo sa modlí večer pred spaním tú istú modlitbu.

Aj keď má rutinnú modlitbu v inú časť dňa ako ráno, aj tak ráno začne aspoň strelnou modlitbou. Jedna vec je špeciálne zaujímavá, Kelly vyskúmal, že každý dynamický katolík má (alebo mal) vo svojej rodine „modlitebného obra“. Väčšinou je to starý otec alebo stará mama, teta alebo krstný otec, prosto niekto v rodine, koho často pristihnete s ružencom v ruke alebo na ceste zo svätej omše. Títo modlitební obri vedia vymodliť mnoho požehnaní pre danú rodinu. Máte aj vy takého obra v rodine? Čo ak ste ním práve vy? Čo ak ním práve vy môžete byť?

Štúdium

Dynamický katolík študuje. Neznamená to však, že si robí už tretí titul v poradí, ale že naďalej študuje svoju vieru a vie, čomu verí. Jeho rozvoj a štúdium sa nekončí birmovkou, ak sa vôbec tam začal. Napríklad si pravidelne číta duchovnú literatúru, zaujíma sa o názory Vatikánu, číta životopisy svätých alebo sa zúčastní na kresťanskej konferencii.

Vo všeobecnosti my katolíci vieme veľmi málo o svojej viere, a pritom v nej máme toľké poklady, o ktorých ani nevieme. Dynamický katolík však strávi priemerne 14 minút čítaním alebo iným štúdiom svojej viery. Možno by sa celkom dalo rátať aj 14-minútové čítanie Postoja aspoň raz denne. A, samozrejme, aj v tomto prípade hrá dôležitú úlohu rutina.

Dynamický katolík neštuduje len tak náhodne, ale pravidelne a tiež vo vyhradený moment počas dňa. Kelly píše, že keby ste prečítali aspoň päť strán denne, spolu je to 1 825 strán ročne, za desať rokov by to bolo 18 250 strán a za dvadsaťpäť rokov až 45 625 strán, čo je pri priemernej dvestostranovej knihe až 228 kníh. Keby ste sa mali zaviazať, že prečítate približne deväť kníh ročne „iba“ o svojej viere, asi by ste sa nad tým zasmiali, ale keby ste mali prečítať päť strán denne, to by ste vedeli zvládnuť, nie? Mnohokrát prečítame vo svojich mailoch oveľa väčšie kvantá.

Štedrosť 

Dynamický katolík je štedrý, a to vôbec nemusíme hovoriť o financiách. Je štedrý v dávaní dobrých vecí svojmu okoliu, veľa ráz to môže byť práve štedrosť v dávaní času iným (napr. v službe druhým) alebo v dávaní svojho talentu (napr. dar organizovať, dar spievať, dar pracovať s najmenšími). Podporuje dobré projekty a pomáha.

Odvádza desiatok alebo dáva pravidelne, hoc len máličko. Štedrosť je poznávacou značkou dynamického katolíka, často je to v kolektíve prvá vec, ktorú si na ňom všimnete, je štedrý v povzbudzovaní druhých. A ako so štedrosťou začať? Tým, že budeme vďační. Dynamickí katolíci žijú svoj každý deň s optikou, že sú neskutočne požehnaní, vo všetkom. Kelly hovorí, že najšťastnejší ľudia, ktorých pozná, sú zároveň najštedrejší, akých pozná. Za čo ste dnes vďační vy? 

Evanjelizácia

Dynamický katolík evanjelizuje, a to tým, že pozýva aj ostatných, aby duchovne rástli s ním. Najlepšou cestou je priateľstvo, buďte priateľom pre druhých, radí Kelly. Vypočujte tam, kde iní nevypočujú, darujte čas tam, kde iní nedarujú. Pravda, Dobro a Krása sú veci, ktoré ľudí priťahujú. Šírte ich. Ak je evanjelizácia vašou slabou stránkou, nezúfajte, aj pre priemerného dynamického katolíka je práve tento štvrtý znak najväčšou slabinou. Ak neviete ako na to, Kelly ponúka šesť spôsobov, ktorými môžete šíriť Pravdu, Dobro a Krásu:

--> Darujte zaujímavú knihu alebo CD, ktoré aj vás zaujalo alebo vám pomohlo na vašej duchovnej ceste.
--> Pozývajte ľudí na katolícke podujatia.
--> Prineste do konverzácií Božiu perspektívu.
--> Študujte si niektorú konkrétnu tému a učenie katolíckej Cirkvi v nej. Potom to použite v diskusii s ostatnými.
--> Pomôžte ľuďom nachádzať odpovede na otázky, ktoré sa týkajú viery a o ktorých pochybujú. Ak im neviete odpovedať na otázky o viere, študujte spolu s nimi.
--> Buďte priateľom.
--> Skúste aspoň jednu „evanjelizačnú“ aktivitu do týždňa. S otvoreným srdcom pre druhých.


Čo majú teda spoločné Ignác, Matka Tereza a Ján Pavol II.? Všetci traja žili svoj život dynamicky, katolícky, angažovane. Spájajú ich tieto štyri znaky. 

Ako ste na tom vy? 

Poznámka: Knihu The Four Signs of a Dynamic Catholic, ktorú napísal Matthew Kelly a ktorá je zdrojom tohto článku, môžete získať zadarmo v anglickom jazyku TU

Odporúčame