Lefebvristi sa rozhodli ukončiť dialóg s Rímom

Po odmietnutí tzv. vieroučnej preambuly dávajú členovia Spoločnosti sv. Pia X. (SSPX) ďalší jasný signál o svojom postoji ku katolíckej cirkvi. Dobrovoľne sa zriekli ďalších zmierovacích rozhovorov.

Urobili tak najnovším vyhlásením, ktoré podpísali traja biskupi SSPX 27. júna vo francúzskom meste Ecône. V ňom v dvanástich bodoch opätovne zdôrazňujú svoj názor na Druhý vatikánsky koncil, na súčasnú omšovú liturgiu, na ekumenizmus, medzináboženský dialóg a kolegialitu biskupov. Všetko toto z rozličných dôvodov odsudzujú, resp. neuznávajú. Deklarujúc „lásku k cirkvi“ dobrovoľne odmietajú cirkev, ako aj zmierenie, ktoré sa im tak ako nikdy doteraz ponúkalo počas pontifikátu Benedikta XVI.

Členovia SSPX vo vyhlásení pripomínajú, že sa odmietajú stotožniť s „hermeneutikou reformy v kontinuite“ – čo je postoj k II. vatikánskemu koncilu, ako ho viackrát zdôraznil aj emeritný pontifik. Koncilové dokumenty považujú za preniknuté duchom „sekulárneho a profánneho humanizmu“. Koncil podľa nich vytvoril „nový typ magistéria“, ktorý „nemá nijaké korene v Tradícii“. Aj kvôli tomu údajne veľká časť kléru podľa nich už „viac nevidí v našom Pánovi a katolíckej cirkvi jedinú cestu spásy“. V dôsledku toho ani „najvyšší pontifik nevykonáva efektívne plnosť svojej autority“, vzdajúc sa svojej moci v prospech biskupskej kolegiality. Latinský rítus sv. omše považujú za „preniknutý ekumenickým a protestantským duchom, demokraciou a humanizmom, ktoré vyprázdňujú obeť kríža“. Za jedinú správnu cestu uchovania tradíciu považujú tú, ktorú v roku 1970 nastúpil francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre (na obr.) založením spoločnosti.

Portrait of Msg Lefebvre in the 1960s[1]
Najnovšie vyhlásenie bolo vydané pri príležitosti 25. výročia nelegitímnej biskupskej konsekrácie Bernarda Tissiera de Mallerais, Alfonsa de Galarretu, Bernarda Fellaya a Richarda Williamsona, ktorá sa uskutočnila 30. júna 1988 v meste Ecône. Hlavným svätiteľom bol bez pápežského dovolenia arcibiskup Marcel Lefebvre s emeritným brazílskym biskupom Antôniom de Castro Mayerom ako spolusvätiteľom. Nasledujúci deň, 1. júla, vydala Kongregácia pre biskupov dekrét podpísaný jej vtedajším prefektom, kardinálom Bernardinom Gantinom, ktorým vysviacku označila za schizmatický čin, prostredníctvom ktorého (latae sententiae) boli všetci aktéri automaticky exkomunikovaní z katolíckej cirkvi. Dekrét o sňatí tejto exkomunikácie vydala tá istá kongregácia 21. januára 2009 z poverenia Benedikta XVI. Biskup Williamson, ktorý sa stal známym aj popieraním holokaustu, bol 4. októbra 2012 vylúčený zo Spoločnosti sv. Pia X. z dôvodu „neautorizovaného“ udeľovania sviatosti birmovania v Rio de Janeiro.

Marián Sekerák

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo