Moskovský patriarcha vyzval k neuznaniu novej pravoslávnej cirkvi v Ukrajine

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Moskovský patriarcha vyzval k neuznaniu novej pravoslávnej cirkvi v Ukrajine

Jeho Blaženosť Kirill, patriarcha Moskvy a celej Rusi.

Kánonickému pravosláviu bola v Ukrajine a na celom svete spôsobená „hlboká rana“, zdôrazňuje moskovský patriarcha Kirill I. v liste najvyšším predstaviteľom autokefálnych pravoslávnych cirkví – s výnimkou Konštantínopolského patriarchátu.

V liste patriarcha predstavuje svoj pohľad na tzv. „zjednocujúci koncil“, ktorý sa konal 15. decembra v Kyjeve. Toto „zjednotenie“ bolo vskutku zlúčením dvoch schizmatických náboženských organizácií, tzv. „Kyjevského patriarchátu“ a tzv. „Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi“.

V liste Kirill I. apeluje na najvyšších predstaviteľov autokefálnych cirkví a ich veriacich, aby neuznali novoetablované „pseudocirkevné štruktúry“ v Ukrajine a nevstúpili s nimi do eucharistického spoločenstva.

Patriarcha k tomu doslovne dodal: „Prosím o modlitbu za prenasledovanú ukrajinskú pravoslávnu cirkev, za našich trpiacich bratov a sestry, ktorí sú kvôli svojej vernosti pravosláviu vystavení urážaniu a ponižovaniu.“   

Celosvetovo uznaná pravoslávna cirkev Ukrajiny pod vedením kyjevského metropolitu Onufrija (v zhode s rozhodnutím svojho Svätého Synodu zo 7. decembra) sa odmietla zúčastniť na „zjednocujúcom koncile“, pretože ho považovala za „nezákonné zhromaždenie“.

Na biskupov kánonickej cirkvi bol vyvíjaný „obrovský tlak“, zdôraznil patriarcha Kirill. Ale z 90 biskupov kánonickej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sa len dvaja zúčastnili na „pseudokoncile“. Kvôli upadnutiu do schizmy a porušeniu biskupskej prísahy boli obratom zbavení úradu a suspendovaní. 

Cieľom je nútené premenovanie

Proces autokefálie v Ukrajine bol spustený prezidentom Petrom Porošenkom, ktorý sleduje vlastné politické ciele, podčiarkol moskovský patriarcha. „Zjednocujúci koncil“ potvrdil skutočnosť „otvoreného zasahovania štátnej moci do cirkevného života“.

Porošenko sa nielenže „zúčastnil na koncile, ale sedel aj v prezídiu. Takisto prítomný bol aj predseda Verchovnej rady Andrij Parubij, „gréckokatolík“, ktorý o dva dni neskôr oznámil, že teraz je na rade schválenie nového zákona o nútenom premenovaní ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.

Cieľom tohto premenovania je uskutočniť novú registráciu všetkých farností, monastierov atď. a takýmto spôsobom zneplatniť dokumenty, ktoré v súčasnosti listinou potvrdzujú práva ukrajinskej pravoslávnej cirkvi na chrámy a ďalšie cirkevné nehnuteľnosti.

Veľmi ho ponížilo, že medzi účastníkmi „proticirkevného zhromaždenia“ v kyjevskom Chráme svätej Sofie boli aj reprezentanti Konštantínopolského patriarchátu, ktorí takýmto spôsobom nerešpektovali posvätné kánony a porušili cirkevné pravidlá, konštatoval Kirill I.

Parížsky metropolita Emmanuel (Adamakis) predsedal „koncilu“, po jeho pravici Petro Porošenko, ktorý šiel na sväté prijímanie pri gréckokatolíkoch, a po ľavici obidvaja exkomunikovaní biskupi Filaret (Denisenko) a Makarij (Maletič), ktorý navyše nestojí v apoštolskej postupnosti.

Výsledkom „nezákonného zhromaždenia“ je zvolenie Sergeja (Dumenka) za prímasa tzv. „Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny“. Sergej Dumenko je „biskupom“ tzv. „Kyjevského patriarchátu“, všetky svoje „vysviacky“ prijal z rúk „laicizovaného a exkomunikovaného“ Filareta (Denisenka). Preto sa novozvolený „prímas“ poponáhľal verejne vyhlásiť, že Filaret si až do konca života podrží titul „emeritného patriarchu“.


Ukrajinský prezident Petro Porošenko a konštantínopolský patriarcha Bartolomej pózujú po svojom stretnutí 3. novembra 2018 v Istanbule. Foto – TASR/AP

Ukrajinské úrady a Konštantínopolská cirkev sa pokúšali prezentovať „zločin na práve a spravodlivosti“ ako zjednotenie ukrajinského pravoslávia, napísal moskovský patriarcha v liste najvyšším predstaviteľom autokefálnych cirkví. No nekonalo sa nijaké zjednotenie. Schizmatici sú naďalej mimo cirkvi. Aj keď sa zlúčili obidve schizmatické zoskupenia, naďalej sú menšinou v rámci ukrajinského pravoslávia.

Kánonická ukrajinská pravoslávna cirkev má vyše 12 300 farností (dvakrát viac než nová „Pravoslávna cirkev Ukrajiny“), okolo 10 500 kňazov, 211 monastierov a 4 700 mníchov. Kánonická cirkev sa na svojom biskupskom zhromaždení 13. novembra jednomyseľne vyslovila za uchovanie svojho autonómneho statusu v rámci Moskovského patriarchátu, aby udržala stáročnú jednotu s ruskou cirkvou. 

Napriek svojmu zjednoteniu schizmatici neurobili ten najdôležitejší krok, neoľutovali totiž svoj hriech schizmy a nevrátili sa do cirkvi, od ktorej odpadli, zdôraznil Kirill I. To, čo sa v súčasnosti deje, je len „legalizáciou“ schizmy pod obalom „autokefálie“.

Moskovský patriarcha doslova konštatoval: „Sú to presne tie kroky, ktoré Jeho Svätosť patriarcha Bartolomej na Synaxis v januári 2016 v Chambessy pred najvyššími predstaviteľmi všetkých pravoslávnych cirkví prisľúbil nepodniknúť ani pred Krétskym koncilom, ani po ňom. “ Teraz uskutočnené porušenie daného slova viedlo k tragédii v pravoslávnom svete.

Nezákonná akcia z 15. decembra znamená, že 90 biskupov, vyše 10 000 kňazov a desiatky miliónov pravoslávnych veriacich kánonickej cirkvi v celej Ukrajine už viac neexistujú pre Konštantínopolskú cirkev, jednoducho preto, lebo odmietli projekt autokefálie, ktorý im mal byť nanútený. 

Už v deň po „zjednocujúcom koncile“ patriarcha Bartolomej I. uznal zvolenie „prímasa“ novej „Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny“. Na Božskej liturgii v Katedrále sv. Juraja vo Fanare už bolo meno „prímasa“ spomenuté v diptychoch (čestnom zozname najvyšších predstaviteľov autokefálnych cirkví). V ten istý deň Filaret Denisenko vyhlásil v kyjevskej Katedrále sv. Vladimíra, že dokiaľ bude žiť, bude spoločne s novozvoleným „prímasom“ viesť novú Pravoslávnu cirkev v Ukrajine.

Patriarcha Kirill konštatoval vo svojom liste najvyšším predstaviteľom autokefálnych cirkví, že v Ukrajine možno byť očitým svedkom, ako „nezákonný zásah do vnútorného života cirkvi“ viedol k prehĺbeniu rozkolu a k zhoršeniu schizmy. 

Moskovský patriarcha pripomenul paralelný prípad schizmy v bulharskej pravoslávnej cirkvi po páde komunizmu v 90. rokoch. Aj vtedy – podobne ako v Ukrajine – nové vládne úrady aktívne podporovali aktivity schizmatikov. Najdôležitejším krokom k obnoveniu jednoty miestnej cirkvi by bol všepravoslávny koncil v Sofii, na ktorého zvolanie naliehal Moskovský patriarchát.

Patriarcha Bartolomej vtedy vystupoval za „legalizáciu schizmy“ a žiadal dobrovoľné odstúpenie právoplatného patriarchu Maxima, no celkové pravoslávie bránilo práva kánonickej cirkvi a jej prvého hierarchu a tým vytvorilo kánonický základ pre prekonanie schizmy.

V tejto súvislosti Kirill I. konštatoval, aké je podivuhodné, že teraz sa „nepočúva hlas kánonickej cirkvi v Ukrajine s jej miliónmi veriacich“.

„To, čo sa teraz odohráva v Ukrajine, nie je konfliktom záujmov medzi Moskovským a Konštantínopolským patriarchátom, ako to chcú predstaviť niektorí ľudia, ale niečím oveľa nebezpečnejším: hlbokým odklonom prímasa a hierarchov Všesvätej Konštantínopolskej cirkvi od pravoslávnej kánonickej tradície a ekleziológie cirkevných otcov.“
Kirill, moskovský patriarcha Zdieľať

A dodal k tomu: „Je to moje pevné presvedčenie, že to, čo sa teraz odohráva v Ukrajine, nie je konfliktom záujmov medzi Moskovským a Konštantínopolským patriarchátom, ako to chcú predstaviť niektorí ľudia, ale niečím oveľa nebezpečnejším: hlbokým odklonom prímasa a hierarchov Všesvätej Konštantínopolskej cirkvi od pravoslávnej kánonickej tradície a ekleziológie cirkevných otcov. Prichádza čas, keď už viac nebude možné mlčať, pretože to, čo sa odohráva pred našimi očami, je výzvou pre celý pravoslávny svet. Niet pochybnosti, že ukrajinský scenár môže byť v budúcnosti použitý pri každej ďalšej miestnej cirkvi.“

Moskovský patriarcha požiadal všetkých najvyšších predstaviteľov autokefálnych pravoslávnych cirkví, aby neuznali „nezákonné zhromaždenie schizmatikov v Kyjeve“ a pozdvihli hlas, aby „urobili všetko, čo je v ich moci, s cieľom zastaviť akcie ničiace pravoslávie“.

„Bolesť“ nad „materskou cirkvou“

Na tradičnom decembrovom zhromaždení Moskovskej eparchie patriarcha Kirill povedal, že je pre neho veľmi bolestivé hovoriť o udalostiach v Ukrajine, pretože sa týkajú vedúcich osobností tej cirkvi (Konštantínopol), „ktorá bola našou materskou cirkvou“. Ide o osoby, s ktorými sa tak často stretával, modlil a hľadal „spoločné porozumenie toho, čo slúži jednote“.

Ruská pravoslávna cirkev nemala inú možnosť než prerušiť vzťahy s Konštantínopolským patriarchátom, keď tento vyhlásil Ukrajinu za svoje „kánonické teritórium“ a vstúpil do eucharistického spoločenstva s nekánonickými štruktúrami v Ukrajine.

Eucharistické spoločenstvo („communio“) odzrkadľuje jednotu komunity, ktorá je zhromaždená okolo „jedného kalicha“: „No keď niet jednoty, čo sa potom stane zo sviatosti cirkevnej jednoty, communia? Keď niet jednoty, ako je potom možné spoločne slúžiť? Takúto profanizáciu neslobodno dovoliť.“


Ekumenický patriarcha Bartolomej I. (vpravo) a moskovský patriarcha Kirill pred stretnutím 31. augusta 2018 v Istanbule.

Vo svojej výročnej správe patriarcha Kirill opísal situáciu kánonickej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, kde stále rastie tlak na klérus a ľud, pretože sa nechcú podieľať na „protikánonických iniciatívach politických intrigánov a schizmatikov“.

Najvyšší reprezentanti ukrajinského štátu teraz verejne vyhlásili, že stúpenci kánonickej cirkvi Ukrajiny sú „cudzincami“, ktorí vo svojej vlasti nemajú nijaké miesto. Pritom ide o milióny ukrajinských občanov. Žiaľ, Svätý Synod Konštantínopolského patriarchátu a ekumenický patriarcha sa postavili „na stranu prenasledovateľov“.

„Nebolo to prvý raz“

Na eparchiálnom zhromaždení patriarcha Kirill pripomenul, že práve vo chvíli osláv 1030. výročia „krstu Rusi“ prišli reprezentanti miestnych pravoslávnych cirkví do Moskvy a Kyjeva, „aby sa s nami modlili“, zatiaľ čo vyslanci z Konštantínopolu „boli zamestnaní inými vecami: rokovali s politikmi a ľuďmi, ktorí sú cudzí pravoslávnej cirkvi“.

Potom nasledoval úder za úderom, najskôr vymenovaním „exarchov“ Konštantínopolu v Kyjeve, čo bolo porušením kánonov, potom rehabilitáciou schizmatických biskupov, vstupom do eucharistického spoločenstva so zoskupeniami vedenými týmito biskupmi, odvolaním synodálneho listu z roku 1686 o prevode Kyjevskej metropólie na Moskovský patriarchát.

A zatiaľ čo konštantínopolský Svätý Synod v poslednom bode svojho vyhlásenia z 11. októbra pokrytecky apeloval na všetkých zúčastnených, aby sa vyhli „zaberaniu chrámov, monastierov a iných majetkov“, ako aj „všetkých aktov násilia a odplaty“, narástol tlak na biskupov, klérus, mníchov a laikov ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorí nechceli byť zatiahnutí do „protikánonických iniciatív politických intrigánov a schizmatikov“.

Žiaľ, pravda núti k tomu, aby sme pripomenuli, že to, čo sa teraz deje v Ukrajine, nie je po prvý raz, povedal patriarcha Kirill. Musíme pripomenúť 20. a 30. roky minulého storočia, obdobie svätého moskovského patriarchu Tichona. Ruská pravoslávna cirkev bola v tom období vystavená najtvrdšiemu prenasledovaniu ateistickým režimom, ale Konštantínopol podnikol všetko, čo mohol, aby vytrhol z tela ruskej cirkvi územia, kam mal Fanar prístup: Poľsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko.

Vtedajší konštantínopolský patriarcha Gregorios VII. nútil svätého Tichona, aby sa zriekol patriarchálneho trónu kvôli „pokoju“ v cirkvi, kvôli triumfu „lásky“, o ktorom hovorí aj dnešný nástupca patriarchu Gregoria.

V dnešnej situácii musí cirkev čerpať silu z modlitby, zdôraznil moskovský patriarcha na eparchiálnom zhromaždení. Už v septembri moskovský Svätý Synod vyzval k osobitným modlitbám za jednotu pravoslávia. Táto výzva k vrúcnej modlitbe za jednotu svätej Božej cirkvi platí pre všetkých, biskupov, klerikov, mníchov, laikov.

Patriarcha pozval zhromaždených prosiť o príhovor svätorečeného mučeníka a kyjevského metropolitu Vladimíra (Bogojavlenského). Tohto metropolitu pred sto rokmi zavraždili boľševici ako prvého z dlhého radu umučených biskupov.

Tento článok vyšiel pôvodne na webovej stránke viedenskej pápežskej nadácie Pro Oriente. Z nemčiny preložil o. Ján Krupa.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo