Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
15. január 2020

Gréckokatolíci oslávia 100. výročie narodenia Michala Lacka

Prof. Michal Lacko je jednou z najvýznamnejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Gréckokatolíci oslávia 100. výročie narodenia Michala Lacka

Slovenský gréckokatolícky jezuita Michal Lacko.

V dňoch 18. a 19. januára 2020 sa v Košiciach uskutoční slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920 – 1980).

Slovenský vlastenec a gréckokatolícky jezuita, cirkevný historik a vysokoškolský pedagóg Michal Lacko sa narodil 19. januára 1920 v Krásnej nad Hornádom, ktorá je dnes súčasťou Košíc. V roku 1930 nastúpil do gymnázia v Košiciach a ubytoval sa v jezuitskom internáte Stanislavov. Ako čerstvý maturant sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát si vykonal v Záhrebe v Chorvátsku, kde sa zamiloval do štúdia dedičstva sv. Cyrila a Metoda, ako aj dejín a kultúry slovanských národov a kresťanského Východu.

Po návrate na Slovensko Michal Lacko dva roky vyučoval na gymnáziu a viedol jezuitský dorast v Ružomberku. Na jeseň roku 1945 ho rehoľní predstavení poslali na teologické štúdiá do Ríma. Kňazskú vysviacku prijal 6. mája 1948 v gréckokatolíckom Chráme sv. Antona Pustovníka pri Pápežskom kolégiu Russicum. Ako gréckokatolík bol vysvätený podľa východného, byzantsko-slovanského obradu, ktorému zostal verný počas celého svojho kňazského života.

V júli 1953 v odbore dejín na Filozofickej fakulte univerzity La Sapienza v Ríme Michal Lacko obhájil doktorskú prácu na tému Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí vo svetle dokumentov Rímskej kúrie. O dva roky neskôr získal doktorát aj na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme s historickou prácou Užhorodská únia karpatských Ruténov s katolíckou cirkvou. Keďže sa už nemohol vrátiť na Slovensko, zostal pôsobiť v Ríme a stal sa profesorom na Pápežskom východnom inštitúte a na Gregoriánskej univerzite. Napísal viacero kníh, vydával časopisy pre Slovákov v exile.

Michal Lacko je autorom prvého vydania pápežskej úradnej publikácie o východných cirkvách Oriente Cattolico. Cenni storoci e statistiche. Obsah prepracovaného a aktualizovaného vydania tejto publikácie vám postupne sprístupňujeme aj v našom denníku.    

Michal Lacko bol konzultorom prípravnej komisie pre východné cirkvi na Druhom vatikánskom koncile, stal sa spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Žil pre Slovákov a najmä gréckokatolíkov doma i v zahraničí. Bol veľmi komunikatívnym človekom a vo Vatikáne zvlášť známym. Mal čulé kontakty s pápežmi Jánom XXIII., Pavlom VI. a najviac s Jánom Pavlom II.

Predčasná smrť 21. marca 1982 urobila bodku za nevšednou aktivitou horlivého a príkladného kňaza, stále sa usmievajúceho Michala Lacka. Bol pochovaný v jezuitskej hrobke v Ríme. V marci 2002 boli jeho telesné pozostatky prevezené do jeho rodnej zeme, spočívajú na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, autor rozsiahlej doktorskej štúdie o živote a diele Michala Lacka, najnovšie konštatoval, že „prof. Michal Lacko je jednou z najvýznamnejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi a jeho pamiatka na Slovensku, hlavne u gréckokatolíkov, žije a je pre nás stále veľkou inšpiráciou“ (Slovo 2020/1).

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame