Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
22. október 2015

Čo všetko môžu rozvedení podľa cirkevného práva

Aké sú možnosti rozvedených v katolíckej cirkvi? Čo sa mení, ak je niekto rozvedený nedobrovoľne? Vysvetľuje odborník na cirkevné právo.
Čo všetko môžu rozvedení podľa cirkevného práva

Jozef Slivoň, SDB prednáša právo na pápežskej univerzite Università Pontificia Salesiana v Ríme. Dlhodobo sa venuje práci s manželskými pármi. Požiadali sme ho, aby vysvetlil, aká je prax katolíckej cirkvi v rozličných situáciách, ktoré sa týkajú rozvedených.

Aké sviatosti môže prijímať človek, ktorý je rozvedený bez vlastného pričinenia?
Rozvedený bez vlastného pričinenia, pokiaľ žije v celibáte a je vlastne verný manželskému partnerovi, s ktorým uzavrel sviatostné manželstvo, môže prijímať všetky sviatosti. Na Slovensku sa ešte vyžaduje súhlas biskupa. Rozvedený, aj keď žije v celibáte, nemôže byť krstný alebo birmovný rodič, lebo má garantovať aj životom náuku o nerozlučiteľnosti manželstva. Na krstného a birmovného rodiča sa totiž kladie silnejšia podmienka ako na rodiča v prípade krstu alebo birmovky detí.

Môžu byť deti rozvedených pokrstené?
Áno, pre krst dieťaťa je podmienkou súhlas aspoň jedného z rodičov a garancia katolíckej výchovy niekým, napríklad starým rodičom, krstným rodičom alebo inou osobou.

Aký je status nedobrovoľne rozvedeného a aké formality musí absolvovať z cirkevného pohľadu?
Ako som už uviedol, na Slovensku v prípade rozvedeného platí, že pre pristupovanie k sviatostiam je potrebný súhlas biskupa. Súhlas sa dáva tým, ktorí chcú žiť v celibáte, rešpektujú svoje sviatostné manželstvo, nesúhlasili s rozvodom a chcú pristupovať k sviatostiam. Žiadosť o pristupovanie k sviatostiam sa podáva cez farára farnosti trvalého bydliska.

Čo má robiť niekto, komu hrozí rozvod alebo už je v rozvodovom konaní a chce naďalej pristupovať k sviatostiam?
Do rozhodnutia civilného súdu a správoplatnenia verdiktu o rozvode môže, samozrejme, pristupovať k sviatostiam. Po rozsudku o rozvode má požiadať o súhlas k pristupovaniu k sviatostiam.

Čo sa mení, ak je niekto rozvedený a jeho (ex)partner zomrie?
Rozvedený po smrti manželského partnera je vdovcom, respektíve vdovou, a teda môže uzavrieť sviatostné manželstvo ako slobodný.

Môže byť opakovaná nevera dostatočným dôvodom pre nulitu cirkevného sobáša?
V žiadnom prípade nijaká skutočnosť, ktorá vznikla v manželstve, teda ani opakovaná nevera, nemôže byť dôvodom anulovania existujúceho sviatostného manželstva. Anulácia je dôkaz, že sviatostné manželstvo neexistovalo.

Teda to nie je akýsi cirkevný rozvod, ako to niektorí chápu. Príčinou neplatnosti sú skutočnosti, ktoré boli pred manželstvom, respektíve v čase uzatvárania manželstva.

Čo sú teda dôvody pre vyhlásenie nulity manželstva?
Nulita manželstva nie je anulovanie sviatostného manželstva, pretože to je nerozlučiteľné, ale vzniká vtedy, keď sa súdnou cestou či administratívnou cestou dokáže, že to manželstvo bolo neplatné od začiatku. A hoci sa navonok uzavrelo, v skutočnosti neexistovalo. Súdnou alebo administratívnou cestou sa potvrdí nulita v prípade vážnych dôvodov týkajúcich sa osoby v čase uzatvárania manželstva (napríklad existencia rozlučujúcej prekážky veku, stavu, neschopnosti vziať na seba záväzky, zatajenia vážnej veci, omylu v osobe) alebo týkajúcej sa chybného manželského súhlasu (napríklad simulovanie, nesloboda, klamstvom dosiahnutý súhlas...) alebo nedostatku v kánonickej forme (chýbajúca licencia sobášiaceho vzhľadom na územie, omyl v prípade jurisdikcie na území...).

A pokiaľ sa nulita nedokáže?
Pokiaľ sa nedokáže, predpokladá sa platnosť manželstva so všetkými dôsledkami.

Je možné legitimizovať druhý sobáš dodatočnou anuláciou prvého sobáša (napríklad aj po rokoch od druhého sobáša)?
Samozrejme, verdikt anulácie garantuje, že stránky sú slobodné, a teda je možné legitimizovať druhý sobáš, ktorý bol až do verdiktu anulácie cudzoložstvom, a teda sa môže uzavrieť sviatostné manželstvo. Samozrejme, že to môže byť aj po mnohých rokoch.

Dá sa sobáš anulovať, aj keď sa jeden z partnerov odmieta zúčastňovať na šetrení a súde?
Áno, dá sa dokázať neplatnosť sviatostného manželstva aj bez aktívnej spolupráce jedného z partnerov. V tom prípade sú mimoriadne dôležité svedecké výpovede a súdnoznalecký posudok, najmä z oblasti psychológie, psychiatrie či medicíny.

V prípade veriacich veľmi často chýba chápanie pravej podstaty sviatosti a tiež pravej podstaty lásky, ktorá musí byť spojená s obetou a askézou Zdieľať


Môže byť rozvedený (a rozvedený a znovuzosobášený) cirkevne pochovaný? Je to rovnaký obrad?
Dnes sa už nepristupuje vyslovene k inému obradu cirkevného pohrebu ani z dôvodov suicídia, teda samovraždy, ako to bývalo. Je jasné, že sa použije jednoduchší obrad a nehovorí sa detailne o osobe alebo kresťanovi, ktorý sa pochováva. Nie je vhodné, aby sa príliš vyťahovali jeho pozitíva, keď všetci vedia, že žil v nelegitímnom manželstve a nepristupoval k sviatostiam (týka sa to civilne znovuzosobášených). Samozrejme, každý mŕtvy sa odporúča Božiemu milosrdenstvu.

Cirkevné právo pozná aj termín rozluka manželstva. O čo ide?
Rozluka manželov (od stola a postele) je dovolená iba z veľmi vážnych dôvodov so súhlasom cirkvi. Pričom manželstvo pretrváva, aj keď spolu nebývajú.

Zaoberáte sa mnohými manželskými kauzami, čo je podľa vás hlavným dôvodom, že pribúdajú rozvody aj medzi veriacimi?
Obrovský problém spočíva v nedostatočnej príprave na sviatostné manželstvo, preto mnohé problémy končiace rozvodmi sú nielen dôsledkom psychickej a osobnostnej nezrelosti, ale aj veľkej nevedomosti.

V akom zmysle nevedomosti?
V prípade veriacich veľmi často chýba chápanie pravej podstaty sviatosti a tiež pravej podstaty lásky, ktorá musí byť spojená s obetou a askézou. Chýba aj teoretická príprava pred manželstvom zo strany kňazov a solídny duchovný život, bez ktorého nie je možné uniesť novodobé bremená manželského života.

Sú kňazi pripravení na pastoráciu ľudí, ktorí sú v manželskej kríze alebo sú rozvedení?
Ešte stále chýba adekvátna pastorácia zo strany duchovných, ktorá by reprezentovala milosrdného Krista, ale aj zo strany cirkevného spoločenstva, ktoré by bez odsúdenia ponúkalo atmosféru prijatia a záchrany. Samozrejme, pastorácia rozvedených a civilne znovu zosobášených nie je ľahká a bude sa musieť zaviesť adekvátna príprava kňazov a budúcich kňazov. Je mi veľmi lúto najmä tých, ktorí nevinne trpia, hoci veľmi často je chyba na obidvoch stranách, aj keď nie rovnako veľká. Osobne im chcem pastoračne pomáhať najmä ponúknutím korektného duchovného vzťahu a kňazskej služby a každoročných duchovných cvičení.

Inzercia

Odporúčame

Ortodoxný boxer

Ortodoxný boxer

Pokračujeme v seriáli o najdôležitejších kardináloch prebiehajúcej synody. Ak niekto mediálne zatienil kardinála Kaspera spred roka a kardinála Marxa pred začiatkom súčasnej synody, je to austrálsky kardinál George Pell.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.