Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
11. jún 2021, 14:07

Vedúci cirkevných združení budú môcť byť vo funkcii najviac 10 rokov

Cieľom podľa Dikastéria pre laikov, rodinu a život je, aby vykonávanie autority v združeniach plne slúžilo spoločenstvu a predišlo sa rizikám vzniku kultu osobnosti.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život vydalo všeobecný dekrét, ktorým reguluje mandáty riadiacich funkcií v medzinárodných združeniach veriacich, ako súkromných, tak i verejných, a nevyhnutnú reprezentatívnosť členov vo volebnom procese medzinárodného riadiaceho orgánu. Vedúci úrad bude možné zastávať najviac dve po sebe idúce päťročné obdobia.

Cieľom dekrétu je  podpora „zdravej obmeny“ v riadiacich funkciách, aby sa úloha autority vykonávala v zmysle skutočnej služby, ktorá sa napĺňa v cirkevnom spoločenstve.

Nariadenie podpísané 3. júna prefektom dikastéria kard. Kevinom Farrellom a sekretárom P. Alexandrom Awi Mellom a po schválení pápežom Františkom, bolo zverejnené 11. júna. Do platnosti vstúpi o tri mesiace. Záväzné bude pre všetky združenia veriacich a ďalšie organizácie, uznané či ustanovené dikastériom.

Skúsenosť ukázala, že „generačná obmena riadiacich orgánov prostredníctvom striedania sa v riadiacich zodpovednostiach prináša veľké výhody pre životaschopnosť združenia: je príležitosťou kreatívneho rastu a podnetom pre investovanie do formácie; posilňuje vernosť charizme; dáva dych a účinnosť interpretácii znamení čias; povzbudzuje nové a aktuálne spôsoby misionárskej činnosti“.

Okrem toho, „uvedomujúc si kľúčovú úlohu zakladateľov“, si dikastérium zároveň vyhradzuje právo dišpenzovať ich od obmedzení mandátov stanovených dekrétom, „ak to bude považovať za vhodné pre rozvoj a stabilitu združenia či orgánu a ak bude toto oslobodenie korešpondovať s jasnou vôľou centrálneho orgánu vlády“. Výnimky sa predpokladajú aj pre rolu moderátora.

V článku vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano dekan Fakulty kánonického práva Pápežskej Gregorovej univerzity a konzultor diakastéria P. Ulrich Rhode SJ upresňuje, že okrem viac než 109 organizácií uznaných či zriadených dikastériom dekrét platí (s výnimkou 3. článku o volebných postupoch) aj pre ďalšie organizácie spadajúce pod dohľad dikastéria, medzi ktorými sú Neokatechumenátna cesta, Medzinárodná organizácia služby systému farských evanjelizačných buniek, Medzinárodná organizácia Cursillos de Cristiandad a Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy – CHARIS.

Podľa slov pátra Rhodeho „môžeme očakávať, že mnohé združenia budú musieť zvolať generálne zhromaždenie na uskutočnenie zmeny v ich stanovách, ktoré treba predložiť dikastériu na potrebné schválenie. Osobitná naliehavosť existuje pre tie združenia, v ktorých už boli alebo budú prekročené limity stanovené dekrétom v priebehu súčasného mandátu.“

Dekrét určený pre medzinárodné združenia je podľa P. Rhodeho príležitosťou aj pre diecézne a národné združenia, ktoré môžu tieto normy vziať do úvahy v prípade ich budúceho rozšírenia, alebo jednoducho z dôvodu opodstatnenosti obsahu dekrétu.

Inzercia

Dnes treba vedieť

pred 3 hodinami

Najstarší slovenský salezián Jozef Hrdý hovorí, že jeho život bol spojený so športom. Kňaz známy aj ako don José pôsobil dlhé roky na misiách v Chile. V roku 1962 sa tam stretol s legendárnym Pelém. Krátky rozhovor so spomínaným saleziánom priniesla Kea RTV.

FUTBAL AKO SLUŽBA

FUTBAL AKO SLUŽBA Má 98 rokov a je najstarším saleziánom na Slovensku. Dlhé roky pôsobil ako kňaz v Chile, kde sa na futbalových majstrovstvách sveta v roku 1962 stretol napríklad aj s famóznym Pelém. Jozef Hrdý alebo don José sa teší zo života a my sme sa s ním stretli v Hodoch, kde nám o sebe porozprával viac.

Uverejnil používateľ RTV Krea Streda 16. júna 2021
pred 4 hodinami

Pápež: „Uprostred búrky volajte k Bohu.“ Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána sa tradične zamýšľal nad nedeľným evanjeliom. Pripomenul, že aj my sme sa nie raz pýtali Boha, že prečo mlčí a neodpovedá, zvlášť, keď máme pocit, že sa potápame, pretože láska, či projekt do ktorého sme vkladali nádeje sa rozplýva. Podľa pápeža to je mimoriadna modlitba, ktorá koná zázraky.

pred 9 hodinami

Parížsky arcibiskup Michel Aupetit tento týždeň slúžil svätú omšu v katedrále Notre-Dame. Na omši mohlo byť len 12 ľudí. V chráme sa začína obnova požiarom poškodeného interiéru. Arcibiskup v homílii poukázal, že obnova  katedrály je symbolom obnovy cirkvi. Podľa neho niektorí veria, že je v ruinách, ale podobne ako katedrála aj Kristova cirkev ostane stáť. Za obnovu interiéru katedrály je zodpovedná katolícka cirkev. (cna)

pred 9 hodinami

Františkánsky kustód v Svätej Zemi Francesco Patton pozýva pútnikov a turistov k čo najskoršiemu návratu do vlasti Ježiša. Odkazuje, že epidemiologická situácia vďaka očkovaniu je v krajine veľmi dobrá. Kustód podčiarkuje, že ekonomická situácia je ťažká aj pre miestnych kresťanov, ktorí žijú z turizmu, zvlášť pre obyvateľov palestínskych území. (vatican news)

pred 10 hodinami

V Brazílii sa minulý týždeň modlili za obete covidu-19. Ich počet dosiahol v juhoamerickej krajine už pol milióna. Podľa miestnych biskupov takýto počet obetí je ohromné číslo, ktoré ich hlboko zasiahlo. Za obete pandémie boli slúžené sväté omše, konali sa modlitby a rôzne pobožnosti, aj manifestácie. Predseda brazílskeho episkopátu  arcibiskup Azevedo zdôraznil, že v tejto chvíli sa musia všetci zamyslieť nad zmyslom života. (vatican news)

pred 20 hodinami

Pápežská akadémia pre život v spolupráci s Vatikánskou komisiou COVID-19 zostavili osobitnú nótu týkajúcu sa osôb s postihnutím. Jej myšlienkou je budovať lepší svet, v ktorom by osoby s postihnutím boli doceňované, milované a zaobchádzalo by sa s nimi priateľsky. (vatican news)

19. jún 2021, 16:14

Rady duchovných od soboty posilnili ďalší novokňazi. Biskupi vysvätili kňazov v Bratislave, Banskej Bystrici, na Spišskej Kapitule a v Košiciach. Novokňaza majú aj minoriti. Košický arcibiskup Bernard Bober povedal svätencom, že nemusia byť za každú cenu intelektuálmi, ktorí vedia robiť analýzy, dokážu predpovedať vývoj cirkvi a vedia všetko múdro okomentovať. Povzbudil ich, aby žili s veriacimi, zaujímali sa o ich problémy a príbehy. (tkkbs)

19. jún 2021, 15:51

Úrad apoštolskej charity poslal pľúcne ventilátory a lekárske vybavenie do 9 krajín ako znak pápežovej podpory chudobným krajinám bojujúcimi s pandémiou. Pomoc odišla na apoštolské nunciatúry, ktoré materiál rozdelia do nemocničných centier a podľa potrieb miestnych cirkví. Pľúcne ventilátory dostane Brazília, Kolumbia, Argentína, India, Južná Afrika, Bolívia, Sýria a Papua Nová Guinea. Pápež tiež poskytol finančné dary na lekárske vybavenie do ďalších krajín. (vatican news)

Inzercia

Inzercia