Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
16. júl 2021, 13:43

Odvolanie povolenia Benedikta XVI.

Pápež František opätovne sprísnil pravidlá pre slávenie predkoncilovej liturgie

Pápež František opätovne sprísnil pravidlá pre slávenie predkoncilovej liturgie

Ilustračné foto – Wikimedia

Kňazi budú musieť mať súhlas biskupa k sláveniu tzv. predkoncilovej liturgie a nesmú spochybňovať koncilovú liturgickú reformu.

Pápež František sa po konzultácii s biskupmi z celého sveta rozhodol zmeniť pravidlá používania misálu z roku 1962, ktorý jeho predchodca Benedikt XVI. pred 14 rokmi liberalizoval ako „mimoriadny rímsky rítus“.

V piatok Svätý Otec zverejnil motu proprio Traditionis Custodes o používaní rímskej liturgie v podobe spred reformy v roku 1970. K dokumentu pripojil list, v ktorom vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia.

Zodpovednosť za reguláciu slávenia predkoncilovej liturgie sa vracia biskupovi, moderátorovi diecézneho liturgického života: „Je v jeho výlučnej kompetencii povoliť v diecéze používanie Missale Romanum z roku 1962 podľa pokynov Apoštolského stolca. Biskup musí zaistiť, aby skupiny, ktoré už slávia sväté omše podľa starého misálu, ,nevylučovali platnosť a legitímnosť liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu a magistéria pápežov‘“.

Omša podľa starého rítu (tzv. tridentská) sa už nebude slúžiť vo farských kostoloch. Kostol a dni, keď sa môže sláviť, určí biskup. Čítania budú „v miestnom jazyku“ s použitím prekladu, ktorý je schválený biskupskou konferenciou.

Celebrantom musí byť kňaz poverený biskupom. Biskup je tiež zodpovedný za overenie, či je vhodné zachovať slávenie svätej omše podľa starého misálu, a overuje jeho „užitočnosť pre duchovný rast“.

Je nutné, aby kňaz, ktorý má na starosti liturgiu, mal na srdci nielen jej dôstojné slávenie, ale aj pastoračnú a duchovnú starostlivosť o veriacich. Biskup tiež „bude dbať o to, aby nepovoľoval zakladanie nových skupín“.

Kňazi, ktorí budú vysvätení po zverejnení tohto motu proprio a majú v úmysle používať predkoncilový misál, musia o to formálne požiadať diecézneho biskupa, ktorý sa pred udelením súhlasu poradí s Apoštolskou stolicou. Tí, ktorí už tzv. predkoncilovú liturgiu slúžia, musia požiadať diecézneho biskupa o povolenie aj ďalej používať misál z roku 1962.

Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zriadené pápežskou komisiou Ecclesia Dei budú spadať pod jurisdikciu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Na dodržiavanie týchto pravidiel bude okrem spomenutej kongregácie dohliadať aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Ústupky viedli k vyostrovaniu rozdielov

V sprievodnom liste k dokumentu pápež František vysvetľuje, že ústupky stanovené jeho predchodcom pápežom Bnediktom XVI. pre používanie starého misála boli motivované predovšetkým „snahou podporiť prekonanie schizmy vyvolanej hnutím, ktoré viedol biskup Lefèbvre“.

Žiadosť adresovaná biskupom, aby veľkoryso prijali „oprávnené ašpirácie“ veriacich, ktorí žiadali o používanie tohto misálu, „mala ekleziálny dôvod, totiž obnovenie jednoty cirkvi“.  

Inzercia

František poznamenal, že „mnohí v cirkvi si túto možnosť vykladali ako možnosť voľne používať Rímsky misál schválený sv. Piom V., čo viedlo k jeho paralelnému používaniu s Rímskym misálom schváleným Pavlom VI.“.

Čítajte tiež

Pápež pripomína, že motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum z roku 2007 bolo podporené „presvedčením, že takéto opatrenia nespochybnia jedno zo zásadných rozhodnutí Druhého vatikánskeho koncilu a nepodkope tak jeho autoritu“.

Pred 14 rokmi pápež Benedikt XVI. vyhlásil, že obavy z rozdelenia farských spoločenstiev sú neopodstatnené, pretože „obe formy používania rímskeho rítu sa môžu vzájomne obohacovať“.

Prieskum, ktorý nedávno medzi biskupmi urobila Kongregácia pre náuku viery, však priniesol odpovede, ktoré odhaľujú „situáciu, ktorá ma trápi, znepokojuje a utvrdzuje ma v nutnosti zasiahnuť, keď sa vážne prehliada túžba po jednote a ústupky ponúknuté s veľkorysosťou sa využívajú k zväčšovaniu a vyostrovaniu rozdielov a k vytváraniu protikladov, ktoré zraňujú cirkev, bránia jej v ceste a vystavujú ju riziku rozdelenia“.

Odmietanie koncilu je proti Duchu Svätému

Pápež v liste tiež konštatuje, že je zarmútený zneužívaním liturgického slávenia „na jednej aj druhej strane“, a trápi ho aj „inštrumentálne používanie Missale Romanum z roku 1962, ktorý sa stále viac vyznačuje rastúcim odmietaním liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu nepodloženými a neudržateľnými tvrdeniami, že zradil tradíciu a ,pravú cirkev‘“.

Pochybovať o koncile podľa Františka znamená pochybovať o samotných úmysloch koncilových otcov, ktorí na ekumenickom koncile slávnostne uplatnili svoju kolegiálnu moc cum Petro et sub Petro. Pochybovať o koncile rovnako znamená pochybovať aj o samotnom Duchu Svätom, ktorý vedie cirkev, konštatuje pápež.

„Zo slov a postojov mnohých ľudí je stále viac viditeľné, že existuje úzky vzťah medzi výberom slávenia podľa liturgických kníh spred koncilu a odmietaním cirkvi a jej inštitúcií v mene toho, čo považujú za ,pravú cirkev‘. Je to správanie, ktoré je v rozpore so spoločenstvom a živí snahu o rozdelenie... proti ktorému apoštol Pavol tvrdo reagoval. Práve preto, aby som bránil jednotu Kristovho tela, som nútený odvolať povolenie, ktoré udelili moji predchodcovia,“ zdôraznil pápež František.

Informácie o plánovanom sprísnení podmienok slávenia tzv. predkoncilovej liturgie sa objavili už začiatkom júna, ako prvá ich s odvolaním na svoje zdroje priniesla Catholic News Agency.

Dnes treba vedieť

pred hodinou

Kresťanstvo nie je supermarket, z ktorého si každý môže vyberať to, čo sa mu páči. Týmito slovami vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin kritizoval pravicové populistické strany, ktoré sa často odvolávajú na kresťanské hodnoty. Jedným zo základných pilierov kresťanstva je ochrana ľudského života vo všetkých fázach, teda od prirodzeného počatia až po prirodzenú smrť, ale aj vo všetkých situáciách, vrátane migrantov, zdôraznil kardinál pri príležitosti zasadnutia Európskej ľudovej strany v Ríme. (vatican news)

pred 13 hodinami

Týždenný prehľad diania v kresťanskom svete:

pred 13 hodinami

Dávajme si v cirkvi pozor na uzavretosť, vyzval počas nedeľnej modlitby Anjel Pána pápež František. „Niekedy aj my, namiesto toho, aby sme boli spoločenstvami pokorných a otvorených ľudí, môžeme vytvárať dojem, že sme ,prvotriedni´ a držíme si odstup od ostatných; namiesto toho, aby sme sa usilovali kráčať so všetkými, možno ukazujeme náš ,preukaz veriacich´: ,ja som veriaci´, ,ja som katolík´, ,ja som katolíčka´, ,ja patrím do toho či onoho združenia´; a tí ostatní chudáci nie. Toto je hriech,“ apeloval Svätý Otec.

pred 14 hodinami

Novým predsedom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) bude počas nasledujúcich piatich rokov arcibiskup litovského Vilniusu Gintaras Grušas. Zvolený bol na plenárnom zasadaní CCEE, ktoré sa konalo 23. – 26. septembra v Ríme. Za podpredsedov boli zvolení kardinál Jean-Claude Hollerich z Luxemburgu a biskup Ladislav Német z Belehradu. (vatican news)

26. september 2021, 08:54

Katolícka cirkv v nedeľu slávi 107. svetový deň migrantov a utečencov. Pri tejto príležitosti pápež František vydal posolstvo s názvom Na ceste k čoraz širšiemu my. V slovenských kostoloch sa dnes zároveň koná zbierka pre núdznych na Kube. (tkkbs)

26. september 2021, 08:43

Pápež František prijal biskupov z rôznych cirkví, ktorí sú spriaznení s hnutím Fokoláre. Tvárou v tvár uzavretému svetu nás Duch Svätý volá, aby sme mali odvahu byť jedno, prihovoril sa im Svätý Otec.  

25. september 2021, 20:52

V nedeľu sa vo všetkých katolíckych kostoloch uskutoční finančná zbierka pre núdznych na Kube. Predseda KBS Stanislav Zvolenský povedal, že ide o jedno z prvých ovocí návštevy Svätého Otca na Slovensku.

25. september 2021, 14:36

Pápež František prijal francúzskych biskupov, ktorí pricestovali na návštevu ad limina apostolorum. Stretnutie so Svätým Otcom trvalo dve a pol hodiny. Jednou z hlavných tém bolo nedávne motu proprio, ktorým František obmedzil možnosť sláviť Eucharistiu podľa mimoriadnej formy rímskeho obradu. Pápež vysvetlil francúzskym biskupom dôvody svojho rozhodnutia a ubezpečil ich, že mu ide len o jednotu cirkvi. Ďalšími témami boli migrácia a problematika sexuálneho zneužívania, keďže v najbližších dňoch má byť zverejnená dlho očakávaná správa nezávislej komisie. (vatican news)

Inzercia

Inzercia

Denník Svet kresťanstva