Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
27. novembec 2015

František v Nairobi: Nebojte sa, patríte Pánovi!

Pápež je na návšteve Afriky. Prinášame prepis jeho homílie, ktorá odznela na univerzite v Nairobi
František v Nairobi: Nebojte sa, patríte Pánovi!

Božie slovo sa prihovára hĺbke nášho srdca. Dnes nám Boh hovorí, že mu patríme. On nás stvoril, sme jeho rodina a bude tu vždy pre nás. „Nebojte sa,“ hovorí nám, „ja som si vás vyvolil a sľubujem vám svoje požehnanie“ (porov. Iz 44,2-3).

V prvom čítaní sme počuli o tomto prísľube. Pán nám hovorí, že dá vyprýštiť vode na púšti, na vyprahnutej zemi. Spôsobí, že potomkovia jeho národa vykvitnú ako tráva a bujne rastúce vŕby. Vieme, že toto proroctvo sa naplnilo vyliatím Ducha Svätého na Turíce. Ale vidíme, že sa napĺňa všade, kde sa hlása evanjelium a nové národy sa stávajú členmi Božej rodiny – Cirkvi. Dnes sa tešíme, pretože sa uskutočnilo v tejto krajine. Prostredníctvom ohlasovania evanjelia sme sa my všetci stali súčasťou veľkej kresťanskej rodiny.

Izaiášovo proroctvo nás pozýva hľadieť na naše rodiny a uvedomiť si, aké sú dôležité v Božom pláne. Spoločnosť v Keni bola dlhodobo požehnávaná dôkladným rodinným životom, hlbokou úctou k múdrosti starších a láskou k deťom. Zdravie akejkoľvek spoločnosti závisí vždy od zdravia rodín. Pre ich dobro a pre dobro spoločnosti nás viera v Božie slovo volá podporovať rodiny v ich poslaní v rámci spoločnosti prijímať deti ako požehnanie pre náš svet a chrániť dôstojnosť každého muža a každej ženy, pretože všetci sme bratia a sestry v jedinej ľudskej rodine.

V poslušnosti Božiemu slovu sme zároveň pozvaní odporovať praktikám, ktoré podporujú v ľuďoch aroganciu, zraňujú alebo znevažujú ženy, zanedbávajú starých ľudí a ohrozujú život nevinných, ešte nenarodených detí. Sme pozvaní rešpektovať a povzbudzovať sa navzájom a dostať sa ku všetkým, ktorí sú v núdzi. Kresťanské rodiny majú toto zvláštne poslanie – vyžarovať Božiu lásku a vylievať oživujúcu vodu jeho Ducha. Toto je dôležité obzvlášť dnes, keď sme svedkami šírenia nových púští, vytvorených kultúrou egoizmu a ľahostajnosti voči iným.

Tu, v srdci tejto univerzity, kde sa formujú mysle a srdcia nových generácií, vyzývam špeciálne mladých tohto národa. Veľké hodnoty africkej tradície, múdrosť a pravda Božieho slova a nezištný idealizmus nech vás sprevádzajú v úsilí formovať spoločnosť, ktorá bude čoraz viac spravodlivou, inkluzívnou a rešpektujúcou ľudskú dôstojnosť. Nech vám vždy ležia na srdci potreby chudobných; odmietajte všetko, čo vedie k zaujatosti a diskriminácii, pretože, ako vieme, tieto veci nie sú Božie.

Všetci dobre poznáme Ježišovo podobenstvo o človeku, ktorý staval svoj dom na piesku namiesto skaly. Strhla sa víchrica, dom sa zrútil a zostalo z neho veľké rumovisko (porov. Mt 7, 24-27). Boh je skala, na ktorej sme pozvaní stavať. Hovorí nám to v prvom čítaní a pýta sa nás: „Či je Boh okrem mňa?“ (Iz 44,8)

Keď zmŕtvychvstalý Ježiš v dnešnom evanjeliu potvrdzuje: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt 28,18), hovorí nám, že on sám, Boží Syn, je skala. Nik iný okrem neho. Jediný Spasiteľ ľudstva túži mužov a ženy každej doby a miesta pritiahnuť k sebe, aby ich tak mohol priviesť k Otcovi. Chce, aby sme všetci budovali svoj život na pevnom základe jeho slova.

Toto je úloha, ktorú Pán vyznačuje každému z nás. Žiada od nás, aby sme boli učeníkmi misionármi, mužmi a ženami, ktorí vyžarujú pravdu, krásu a silu evanjelia, ktoré mení život. Mužmi a ženami, ktorí by boli kanálmi Božej milosti, ktorí dovolia jeho milosrdenstvu, dobrotivosti a pravde stať sa prvkami na vystavanie domu, ktorý bude pevný. Domu, ktorý bude rodinným krbom, pri ktorom bratia a sestry budú konečne žiť v súlade a vzájomnej úcte, v poslušnosti vôli pravého Boha, ktorý nám v Ježišovi ukázal cestu k tej slobode a k tomu pokoju, po ktorých všetky srdcia túžia.

Ježiš, Dobrý Pastier, skala, na ktorej budujeme naše životy, nech vedie vás a vaše rodiny po ceste dobra a milosrdenstva po všetky dni vášho života. Nech žehná všetkých obyvateľov Kene svojím pokojom. „Buďte pevní vo viere! Nebojte sa!“ Pretože patríte Pánovi.

Mungu awabariki! (Nech vás Boh žehná!) Mungu abariki Kenya! (Nech Boh žehná Keňu!)

Foto – Profimedia.sk

Inzercia

Odporúčame