Williamson: Som zodpovedný za to, čo sa stalo

Lefébvristický biskup Richard Williamson, ktorý celý svet pobúril spochybňovaním holokaustu, sa dnes ospravedlnil za svoje výroky. Znenie jeho ospravedlnenia priniesla Pápežská komisia Ecclesia Dei zodpovedná za dialóg s lefébvristami.

Svätý otec a môj predstavený, biskup Bernard Fellay ma vyzvali, aby som prehodnotil výroky, ktoré som uviedol pre švédsku televíziu pred štyrmi mesiacmi, pretože ich dôsledky sú veľmi závažné. Vzhľadom k týmto dôsledkom môžem so všetkou úprimnosťou prehlásiť, že svoje slová ľutujem a keby som skôr vedel, aké škody a bolesť spôsobia Cirkvi, ale tiež pozostalým a príbuzným obetí, vystavených nespravodlivostiam Tretej ríše, nikdy by som ich nevyslovil.

Pre švédsku televíziu som vyjadril názory istého neodborníka na históriu, názory vytvorené pred dvadsiatimi rokmi na základe vtedajších argumentov, ktoré som na verejnosti vyslovil zriedkakedy. Udalosti posledných týždňov a rada predstavených Bratstva sv. Pia X. ma presvedčili, že som zodpovedný za to, čo z toho vyplynulo. Žiadam pred Bohom o odpustenie všetky duše, ktoré boli právom pohoršené tým, čo som povedal, pretože – ako povedal Svätý otec – každé nespravodlivé násilie proti jedinému človeku zraňuje celé ľudstvo.

Po tom, čo bol anglický biskup pre svoje názory v predchádzajúcich dňoch vyhostený z Argentíny, kde pôsobil ako rektor kňazského seminára, sa včera vrátil do vlasti. Hovorca Konferencie katolíckych biskupov Anglicka a Walesu pripomenul, že Williamson, rovnako ako ostatní traja lefébvristickí biskupi, nie sú v spoločenstve s Katolíckou cirkvou a preto nemôžu vysluhovať sviatosti.

Zdroje: Radio Vaticana, Zenit

Foto: www.catholicregister.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo