Terézia z Lisieux: Patrónka misionárov v Sovietskom zväze

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Terézia z Lisieux: Patrónka misionárov v Sovietskom zväze

Foto: TK KBS/ Alžbeta Hrušovská

Na Slovensku sú práve relikvie sv. Terézie z Lisieux. Táto svätá žena má osobitý význam pre východnú Európu a jej význam sa týka aj viacerých Slovákov.

Hoci v roku 1927 pápež Pius XI. na žiadosť mnohých misionárskych biskupov vyhlásil sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša za „patrónku všetkých misionárov, vo všetkých misiách“, do jej príhovoru zveril zvlášť misionárov v Sovietskom zväze.

Keď sa na neho obrátil generálny prior karmelitánov s otázkou, čo má urobiť s prebytkom finančných darov, ktoré veriaci z celého sveta venovali na pokrytie výdavkov spojených s procesom jej svätorečenia, pápež ho pohotovo inštruoval, aby ich venoval na výstavbu nového rímskeho kolégia na prípravu kňazov, ktorí budú pôsobiť ako misionári v Sovietskom zväze.

Pontificium Collegium Russicum Sanctae Theresiae A Iesu Infante

Pius XI. (1922 – 1939) mal starosť o osud kresťanskej viery v Sovietskom zväze, v ktorom ateistický režim tvrdo potláčal náboženstvo. Preto bulou Quam curam 15. augusta 1929 založil Pápežské ruské kolégium (Russicum), ktoré zveril do správy jezuitskej reholi a pod ochranu sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. 

K téme:
Pred dómom v Bratislave sa kvôli sv. Terézii vytvoril nebývalý rad Zdieľať

Účelom bolo formovať budúcich kňazov, ktorí by hlásali evanjelium v krajinách v ruskej sfére vplyvu, keď sa skončí prenasledovanie a pomery v Sovietskom zväze sa uvoľnia. Rusko tak malo byť opäť pokresťančené.

Vendelín Javorka, prvý rektor Rusicca

Od roku 1926 dostal na starosť stavbu Pápežského ruského kolégia v Ríme Slovák Vendelín Javorka (1882 – 1966). Tento rodák z Černovej a príbuzný Andreja Hlinku prijal ako vôbec prvý slovenský jezuita v roku 1925 v Ríme byzantský obrad. 24. októbra 1929 bol menovaný za prvého rektora Rusicca.

Páter Javorka zhromažďoval mladých adeptov na kňazstvo, odkiaľ len mohol. Obchádzal ruských emigrantov po Európe. Obracal sa však aj na príslušníkov západnej tradície. Aj doma podnecoval mladých Slovákov k odvážnej kňazskej evanjelizácii v Sovietskom zväze. A tak okrem Sovietskeho zväzu študenti v Russicu pochádzali aj z rôznych krajín západnej tradície.

V Russicu prijali byzantský obrad, učili sa po rusky a študovali ruské náboženské zvyky. Russicum tak predišlo moderné misijné metódy, lebo bolo založené na plnej inkulturácii.

Vstupná brána do Rusicca v Ríme.

V priebehu svojho trvania Rusiccum zaznamenalo rôzne zmeny. V prvom rade treba konštatovať, že nemohlo splniť úlohu, ktorú mu Svätý Otec zveril, lebo Sovietsky zväz sa stále neotváral. Zo seminaristov, ktorí sa v Russicu pripravovali a tam boli aj vysvätení, sa do Ruska dostalo veľmi málo. Tí, ktorí sa tam dostali, draho zaplatili za svoju odvahu, aj keď nie vždy priamo životom. Boli však i takí, ako napríklad bl. Teodor Romža, niekdajší študent Russica a potom mukačevský biskup, ktorý bol v roku 1947 zavraždený.

Ján Kellner z Levoče

Rovnaký osud stihol aj slovenského kňaza Jána Kellnera z Levoče. Do formácie v Russicu nastúpil v roku 1931. Po skončení štúdií sa v roku 1940 dostal do ZSSR. Na Ukrajine hneď v prvých dňoch pobytu ho však sedliak, u ktorého prenocoval, udal polícii, a tá ho po vyšetrovaniach odsúdila na smrť.

Rozsudok zastrelením bol vykonaný 7. júla 1941. Ostatní misionári skončili v sovietskych žalároch, gulagoch. Kniha S Bohom v Rusku od Waltera J. Cziseka, ktorý bol v Russicu ordinovaný na kňaza byzantského obradu v roku 1937, o tom rozpráva veľmi pútavo a podrobne. Veď aj sám jej autor strávil v pracovných táboroch desaťročia, až kým si ho za Kennedyho éry nevyžiadali Američania.

Rodáka z Černovej pátra Javorku zatkli v Moskve a odsúdili na 10 rokov nápravno-výchovného tábora. (Foto – wikipedia)

Pomerne známy je prípad Vendelína Javorku. V roku 1934 bol poslaný do Harbinu v Mandžusku ako dočasný administrátor exarchátu ruských katolíkov byzantského obradu. V roku 1939 spravoval ruskú katolícku farnosť byzantského obradu v Šanghaji v Číne. V tom istom roku sa vrátil do Ríma do Russica ako vicerektor.

V roku 1941 bol poslaný do jezuitskej misie v Černovciach v Bukovine, ktorá sa už o dva roky neskôr dostala pod kontrolu sovietskej armády. V roku 1945 pátra Javorku zatkli a v Moskve odsúdili na 10 rokov nápravno-výchovného tábora. Za vinu mu kládli pokus o zjednotenie Ruskej pravoslávnej cirkvi s Katolíckou pod autoritou rímskeho pápeža.

Vendelín Javorka si väčšinu trestu odpykal v tábore Inta pri polárnom kruhu. Prepustený bol koncom roka 1954. Vrátil sa na Slovensko. Tu žil u svojich príbuzných, úrady mu však nepovolili verejne pastoračne pôsobiť. Takisto mu nedovolili vrátiť sa do Ríma do Russica. Vendelín Javorka zomrel v roku 1966. Pochovaný je na mestskom cintoríne v Žiline. V roku 1990 bol plne rehabilitovaný prokuratúrou ZSSR.

Pôsobenie vo východných farnostiach na Západe

Keďže Sovietsky zväz sa stále neotváral, mnohí kňazi vysvätení v Russicu si museli hľadať miesta v rozličných východných farnostiach na Západe, napríklad v Amerike, Argentíne či Kanade. Okrem toho Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965) priniesol niektoré zmeny v postoji katolíckych cirkví voči pravoslávnym.

K téme:
Prvý svätý manželský pár: Kto boli rodičia sv. Terezky? Zdieľať

Koncil hovorí o ekumenizme. To znamená, že netreba vyvíjať snahu nahradiť ruskú pravoslávnu cirkev ruskou katolíckou cirkvou byzantského obradu, ale spolupracovať s ňou ako so sesterskou cirkvou. Toto všetko viedlo k tomu, že po koncile Russicum hľadalo novú orientáciu. Otvorilo sa tiež pravoslávnym a je dobre známe, že v čase života petrohradského pravoslávneho metropolitu Nikodéma (1963 – 1978) v Russicu študovalo mnoho pravoslávnych kňazov. Dvaja z nich sa dokonca stali v Rusku biskupmi.

Situácia dnes

Koniec komunizmu a obnovenie náboženskej slobody vo východnej Európe otvorili nové možnosti aj pre Russicum. Zachovalo si síce svoj ruský charakter, ale prijíma študentov z rôznych cirkevných tradícií, ktorí sa prichádzajú formovať v ekumenickom duchu podľa nedávnych pápežských dokumentov.

Dnes Russicum slúži najmä pre východné katolícke cirkvi byzantsko-slovanského obradu (je oporným bodom pre slovenských gréckokatolíkov), je však domovom aj pre niekoľko pravoslávnych študentov a katolíkov latinského obradu.

Ikona sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša na ikonostase kaplnky v Rusiccu.

V blízkosti pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore

Russicum bolo postavené v blízkosti najväčšieho a najstaršieho zo všetkých 26 mariánskych chrámov vo Večnom meste. Chrám sv. Antona Veľkého (Pustovníka), ku ktorému bolo z pravej strany pristavané Russicum, bol adaptovaný na slávenie bohoslužieb v ruskom obrade. K ľavej strane chrámu bol pristavaný Pápežský východný inštitút, ktorý ako univerzitný inštitút má za úlohu skúmať kresťanský Východ.

Rusiccum na Via Carlo Cattaneo 2A je kňazským seminárom, pričom mnohí alumni študujú práve na Pápežskom východnom inštitúte. Založil ho pápež Benedikt XV. v roku 1915. Od roku 1922 je v správe jezuitskej rehole. A preto v rokoch 2007 až 2009 mohol byť jeho rektorom slovenský gréckokatolícky jezuita Cyril Vasiľ. Dnes je už arcibiskupom a sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, ktorej podlieha nielen Pápežský východný inštitút, ale aj Pápežské ruské kolégium sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša.

Ako patrónke Russica patrí sv. Terézii čestné miesto na ikonostase seminárnej kaplnky, v ktorej sa dodnes pravidelne slávi božská liturgia v ruskom obrade.  

Relikvie sv. Terézie z Lisieux budú na Slovensku do 24. januára tohto roku. Pozrite si, ako zatiaľ vyzerala ich púť v Bratislave, Nitre a B. Bystrici.

V Bratislave (Foto: TK KBS/Peter Zimen)

(Foto: TK KBS/Alžbeta Hrušovská)

V Nitre (Foto: Jozef Biely)

(Foto: TK KBS/Alžeba Hrušovská)

V Banskej Bystrici (Foto: TK KBS/Alžeba Hrušovská)

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo