Pápež upravil liturgiu Zeleného štvrtka. Kňazi môžu umývať nohy už aj ženám

Vatikánska kongregácia pre liturgiu na podnet pápeža rozhodla, že medzi dvanástimi ľuďmi, ktorým kňaz umýva nohy počas liturgie na Zelený štvrtok, nemusia byť len muži.


Svätý Otec umyl nohy aj dvom ženám už na Zelený štvrtok v roku 2013. Foto – TASR/AP

Na obrad umývania nôh v rámci liturgie Zeleného štvrtka možno od tohto roku vybrať nielen mužov alebo chlapcov, ale aj ženy, aby sa lepšie vyjadrila rozmanitosť a jednota cirkvi. Rozhodol o tom Svätý Otec František, keď zmenil rubriku Rímskeho misála, ktorá doteraz predpisovala, že zástupcovia mali byť mužského pohlavia.

Obrad umývania nôh dvanástim mužom zaviedol do liturgie pápež Pius XII. v rámci liturgickej reformy veľkonočných obradov v roku 1955.

Pápež umyl nohy ženám už v minulosti

Pápež František o úpravu liturgie požiadal prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Roberta Saraha v liste z 20. decembra 2014. „Už nejaký čas premýšľam nad obradom Umývania nôh obsiahnutom v liturgii Omše Pánovej večere s úmyslom vylepšiť spôsoby jeho vykonávania, aby plne vyjadrovali zmysel gesta, ktoré Ježiš vykonal vo Večeradle, jeho darovanie sa ,až do krajnosti´ pre spásu sveta, jeho lásku bez hraníc,“ napísal pápež kardinálovi Sarahovi. „Po pozornom zvážení som dospel k rozhodnutiu zaviesť zmenu v rubrikách Rímskeho misála.“

Prefekt kongregácie 6. januára 2016 vydal dekrét, v ktorom oznámil zmeny v Rímskom misáli a Biskupskom ceremoniáli. Dekrét pripomína, že „pri vykonávaní tohto obradu sú biskupi a kňazi pozvaní vnútorne sa pripodobniť Kristovi, ktorý ,neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť´ (Mt 20,28) a vedený láskou ,až do krajnosti´ (Jn 13,1) dať život za spásu celého ľudského rodu“.

Na obrad umývania nôh tak môžu kňazi vybrať „skupinku veriacich, ktorá bude reprezentovať rozmanitosť a jednotu každej čiastky Božieho ľudu. Takáto skupinka môže pozostávať z mužov i žien a podľa možnosti z mladých i starších, zdravých i chorých, klerikov, zasvätených osôb i laikov“.

Pápež umyl nohy dvanástim väzňom. Medzi nimi aj moslimom a ženám Zdieľať


Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zároveň vyzvala kňazov, aby „vhodne poučili vybraných veriacich a rovnako aj ostatných, aby sa na obrade zúčastnili vedome, aktívne a s úžitkom“.

Rozhodnutie Svätého Otca Františka nie je prekvapivé, keďže už krátko po nástupe na pápežský stolec počas obradov Zeleného štvrtka umyl a pobozkal nohy dvanástich väzňov, medzi ktorými boli aj dve ženy.

Liturgista: Je to dobré rozhodnutie

Katolícky kňaz Andrej Krivda z Liturgického inštitútu Jána Jaloveckého v Košiciach si myslí, že zmeny navrhnuté pápežom prehĺbia vnímanie symboliky obradu umývania nôh. „Doteraz sa mohol vnímať ako istá dramatizácia, keď kňaz opakuje to, čo urobil Ježiš vo večeradle. Preto aj doterajšia rubrika misála usmerňovala obrad v tom zmysle, aby v ňom vystupovali muži. V niektorých farnostiach je tiež zvykom, aby tých mužov bolo dvanásť, hoci súčasný misál počet nešpecifikuje. Pápež František teraz posúva tento obrad od dramatizácie k hlbšiemu pochopeniu Ježišovho gesta," uviedol pre Svet kresťanstva liturgista Krivda.

Pápežovo rozhodnutie považuje za dobré, pretože viac zvýrazni Ježišov postoj lásky a služby voči celému spoločenstvu, ktoré sa okolo neho zhromaždilo a v ktorom istú dobu žil. „Pápež to navyše dobre odôvodňuje aj biblickým vyjadrením, že Kristus chcel dať život za spásu celého ľudského rodu,“ dodal Krivda.

TK KBS, ig

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo