Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Svet kresťanstva
08. október 2022

Cirkev a antikoncepcia

Ako sa Humanae vitae ocitla na muške jej odporcov

Sme svedkami pokusu o zmenu cirkevného učenia o antikoncepcii zadnými vrátkami?

Ako sa Humanae vitae ocitla na muške jej odporcov

Ilustračné FOTO - Jonathan Borba/Pexels.com

Pápežská akadémia pre život (PAŽ) sa odvtedy, čo ju arcibiskup Vincenzo Paglia pred pár rokmi reštrukturalizoval, potáca od jedného ostro sledovaného škandálu k druhému. Najnovší spor sa točí okolo uverejnenia zborníka Teologická etika života. Táto kniha je pretkaná návrhmi na zmenu učenia Cirkvi, napríklad zákazu lekársky asistovanej reprodukcie. Kniha spochybňuje aj učenie encykliky Humanae vitae zakazujúcej používanie antikoncepcie.

Jeden z prispievateľov, Gilfredo Marengo, tvrdí, že ak je pre „praktické okolnosti nezodpovedné rozhodnutie splodiť dieťa“, pár sa môže uchýliť k použitiu antikoncepčných prostriedkov.

V následných rozhovoroch a tweetoch členovia Akadémie zdôrazňovali, že učenie Pavla VI. o antikoncepcii nie je neomylné, a preto sa môže zmeniť. Podľa p. Maurizia Chiodiho encyklika Humanae vitae nepatrí k neomylnému učeniu Cirkvi. Naopak, podľa Chiodiho sa tu nachádzame v oblasti „reformovateľnej náuky“, pri ktorej je pokojne možný nesúhlas teológov a jednotlivých katolíkov.

Podľa stránky The Pillar, ktorá ponúka správy a komentáre, sa v pozadí tejto novej ofenzívy voči encyklike pápeža Pavla VI. nachádza rafinovaná stratégia. Paglia a jeho oportunistickí kolegovia si uvedomujú, že pápež František pravdepodobne nenapíše nový dokument o antikoncepcii, ktorý by revidoval učenie jeho predchodcov. Dúfajú však, že ich sugestívne poznámky upozornia na tému antikoncepcie nadchádzajúcu synodu o synodalite a poskytnú nové fórum na nesúhlas s učením Cirkvi.

Aký je cieľ? Možno ten, aby tento diskurz viedol k tomu, že sa v polotieni záverečného dokumentu (napríklad v poznámke pod čiarou) objaví čosi, čo bude relativizovať Humanae vitae. Už iba narážka na to, že antikoncepcia je občas morálne dovolená, by sa rýchlo uchytila medzi teologickým disentom a laikmi naklonenými tejto myšlienke.

Akýkoľvek takýto kompromis fatálne podkope pozoruhodnú kontinuitu učenia Cirkvi v tejto veci.

Toto učenie jednoznačne potvrdil druhý vatikánsky koncil na viacerých miestach dokumentu Gaudium et spes. V odseku 51 konciloví otcovia hovoria, že manželská láska musí „rešpektovať plný zmysel vzájomného darovania sa a ľudského plodenia“. Ďalej stanovujú, že morálnosť spôsobu konania, ktoré dáva do súladu manželskú lásku so „zodpovedným odovzdávaním života“, sa musí zakladať na „objektívnych kritériách“, ktoré vylučujú bránenie tomu, aby mal pohlavný styk za následok plodenie.

Humanae vitae (14) tento princíp opakuje, keď odmieta „akýkoľvek zásah, ktorý sleduje ako cieľ alebo ako prostriedok znemožniť splodenie života“. Bez ohľadu na to, aké by mohol mať vzdialenejšie úmysly (napríklad obmedzenie veľkosti rodiny).

V poznámke k odseku v Gaudium et spes sa nachádzajú odkazy na odsúdenie antikoncepcie pápežmi Piom XI. a Piom XII. Druhý vatikánsky koncil a Humanae vitae teda nevymýšľajú nič nové, iba opakujú ustavičné učenie Cirkvi o antikoncepcii.

Vo všetkých týchto výrokoch pápežov aj koncilu je základným princípom to, že pár nemôže mať pohlavný styk a úmyselne brániť tomu, aby tento úkon dosiahol svoj prirodzený cieľ plodenia, bez ohľadu na to, aké širšie úmysly by pár mohol ešte mať.

Pápež Ján Pavol II. sa otázke antikoncepcie venoval v mnohých svojich pápežských aj predpápežských spisoch vrátane knihy Teológia tela a encykliky Veritatis splendor. V prvom z týchto diel, v 134 katechetických príhovoroch, ktoré predniesol v prvých rokoch svojho pontifikátu, ukázal, že zdôvodnenie Humanae vitae spočíva hlboko v morálnej filozofii a antropológii.

Inzercia

Aj pápež Benedikt v príhovore pri príležitosti 40. výročia Humanae vitae vyhlásil, že „pravda vyjadrená v Humanae vitae sa nemení“.

Vzhľadom na túto výnimočnú kontinuitu je ťažké poprieť, že tu pôsobí cirkevná charizma neomylnosti. Učenie o antikoncepcii sa síce nezakladá na rovnakej neomylnosti ex cathedra ako dogma o Nepoškvrnenom počatí, no predstavuje neomylné učenie riadneho učiteľského úradu. Podľa Lumen gentium nastáva takýto neomylný výkon riadneho učiteľského úradu za nasledujúcich podmienok: biskupi sú spojení v spoločenstve medzi sebou a s pápežom, autoritatívne učia vo veci viery a mravov a zhodujú sa na tom, že toto učenie je definitívne a absolútne záväzné.

Už pred druhým vatikánskym koncilom a encyklikou Humanae vitae biskupi v spoločenstve s pápežom všeobecne odsudzovali antikoncepciu a zhodovali sa na tom, že toto učenie je „definitívne a absolútne“ záväzné. Zákaz antikoncepcie teda zjavne spĺňa podmienky neomylného učenia riadneho učiteľského úradu.

Ak sa arcibiskupovi Pagliovi a jeho PAŽ podarí relativizovať toto učenie a urobiť z neho všeobecnú normu podliehajúcu mnohým výnimkám a upresneniam na základe sofistických argumentov prešibaných teológov, rovnako ohrozená bude aj pevnosť a stálosť mnohých ďalších učení Cirkvi. Keď sa katolíkom povie, že môžu používať antikoncepciu, ak majú úprimné pohnútky a vznešené úmysly, predstavuje to priame popretie učenia podávaného v Gaudium et spes aj v Humanae vitae. Zriedenie tohto učenia, keď sa vyhlási, že antikoncepcia nie je zo svojej povahy zlá, určite povedie k tomu, že toto učenie spomedzi veriacich prakticky vymizne.

Encyklika Humanae vitae nikdy nebola populárna medzi katolíckou hierarchiou. Väčšina biskupov sa neponáhľa ju obhajovať, lebo je tak veľmi protikultúrna. Sexuálna revolúcia vždy hlboko pohŕdala akýmkoľvek morálnym odsúdením antikoncepcie. The Pillar špekuluje, že ak sa najnovšie dejstvo tejto drámy odohrá na najbližšej synode, bude poučné sledovať, ktorí biskupi a kardináli budú mať dostatok odvahy postaviť sa tým, ktorí nesúhlasia s týmto stálym pravoverným učením.

Ako povedala sestra Lucia z Fatimy, „posledný boj“ medzi satanom a Pánom sa vedie o manželstvo a rodinu. Ďalším zlomovým momentom tak bude najnovší spor o antikoncepciu. Cirkevná hierarchia bude v tomto ohromnom duchovnom konflikte bezvýznamná, ak nebude brániť to, čo pápeži od Pia XI. po Benedikta XVI. (ako aj ich predchodcovia) učili s takou jasnosťou a autoritou.

Richard A. Spinello je profesorom manažmentu na Boston College a hosťujúcim vyučujúcim v Seminári sv. Jána v Bostone. Je autorom kníh The Encyclicals of John Paul II: An Introduction and Commentary (Encykliky Jána Pavla II. Úvod a komentár) a The Splendor of Marriage: St. John Paul II’s Vision of Love, Marriage, Family, and the Culture of Life (Jas manželstva. Vízia lásky, manželstva, rodiny a kultúry života u sv. Jána Pavla II.).

Anglický originál článku nájdete TU. Preložil Matúš Sitár.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.