Kto nahradí biskupa Tondru?

V sobotu sa spišský diecézny biskup František Tondra dožil 75 rokov. Každý cirkevný hierarcha je povinný po dosiahnutí tohto veku podať abdikáciu. Menovanie nového biskupa možno očakávať počas najbližších týždňov. Skloňujú sa najmä mená pomocného biskupa Andreja Imricha a kňazov Jána Dudu a Antona Tyrola.

Za 22 rokov v biskupskom úrade biskup Tondra ďakoval v sobotu dopoludnia slávnostnou omšou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Za spišského diecézneho biskupa ho ešte v júli 1989 menoval pápež Ján Pavol II. V roku 1990 sa stal podpredsedom Biskupskej konferencie ČSFR a neskôr aj jej predsedom. Po rozdelení Československa bol viackrát zvolený za predsedu KBS, zároveň viedol bioetickú subkomisiu. Jeho pôsobenie včera ocenil aj predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, arcibiskup Zygmunt Zimkowski (viac tu).

Možní nástupcovia
Kódex kánonického práva (CIC) kánonom 401 prikazuje každému diecéznemu biskupovi po dosiahnutí 75 rokov zrieknuť sa úradu. O okamžitom prijatí abdikácie alebo ponechaní v úrade rozhoduje pápež. Očakáva sa, že nástupca biskupa Tondru bude menovaný v priebehu najbližších týždňov. Najčastejšie sa spomína meno pomocného biskupa Andreja Imricha, súdneho vikára Spišskej diecézy Jána Dudu a riaditeľa Katolíckeho biblického diela Antona Tyrola.

CIC (kán. 378) od kandidáta na biskupa vyžaduje, aby „vynikal pevnou vierou, dobrými mravmi, nábožnosťou, horlivosťou za duše, múdrosťou, rozumnosťou a ľudskými čnosťami a mal aj ostatné vlohy, ktoré ho robia vhodným vykonávať uvedený úrad; mal dobrú povesť; bol aspoň tridsaťpäťročný; bol aspoň päť rokov ustanovený v ráde presbyterátu; mal doktorát alebo aspoň licenciát zo Svätého písma, teológie alebo kánonického práva, získaný na inštitúte vyšších štúdií, schválenom Apoštolskou stolicou, alebo aby bol aspoň v týchto disciplínach naozaj skúsený“.

Kto vyberá kandidátov?
Podľa CIC (kán. 377) majú biskupi cirkevnej provincie (Spišská diecéza je spolu s Košickou arcidiecézou a Rožňavskou diecézou súčasťou východnej provincie Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku) alebo konferencie biskupov aspoň raz za tri roky zostaviť tajný zoznam vhodných kandidátov a zaslať ho Svätej stolici. Každý biskup však zároveň môže osobitne oznámiť mená svojich kandidátov.

„Kedykoľvek treba vymenovať diecézneho biskupa alebo biskupa koadjútora, úlohou pápežského legáta vzhľadom na, ako sa hovorí, terno kandidátov, ktoré treba predložiť Apoštolskej stolici, je, aby jednotlivo preskúmal a Apoštolskej stolici oznámil spolu so svojou mienkou to, čo odporúča metropolita a sufragáni provincie, do ktorej diecéza, o ktorú sa treba postarať, patrí alebo do zoskupenia ktorej vstupuje, ako aj to, čo odporúča predseda konferencie biskupov; pápežský legát si má navyše vypočuť mienku niektorých z kolégia konzultorov a z katedrálnej kapituly, a ak to uzná za užitočné, má si jednotlivo a tajne zistiť mienku aj iných z diecézneho a rehoľného kléru, ako aj laikov, ktorí vynikajú múdrosťou,“ konštatuje ďalej v paragrafe 3 kánon 377.

Relikvia Jána Pavla II. na Spiši
Počas sobotňajšej slávnostnej omše bola predstavená aj relikvia krvi blahoslaveného Jána Pavla II., ktorú katedrále daroval krakovský arcibiskup, kardinál Stanislaw Dziwisz. „Relikvia bude uložená v kaplnke Zápoľských na mieste, kde sa Ján Pavol II. 3. Júla 1995 pred bohostánkom modlil,“ informoval Tlačovú kanceláriu KBS kancelár spišského biskupského úradu Peter Majda.

Imrich Gazda

Foto: TK KBS/Tomáš Tarčák

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo