Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
14. september 2017

Dnes Najvyšší nesie kríž ako strapec plný života

Kríž je vždy prezentovaný ako miesto víťazstva Krista nad smrťou, života nad smrťou, miesto smrti smrti.

Dnes Najvyšší nesie kríž ako strapec plný života

Sviatok Povýšenia Kríža – Povýšenie drahocenného a životodarného Kríža nad celým svetom je jeho názov v liturgických knihách byzantskej tradície – má jeruzalemský pôvod, ktorý je spätý s posviackou Baziliky Vzkriesenia, postavenej nad Pánovým hrobom v roku 335, a tiež s oslavou nálezu relikvie Kríža cisárovnou Helenou a biskupom Makáriom, stvárnenými na ikone sviatku.


Ikona z konca 17. storočia stvárňujúca slávnosť Povýšenia Kríža. Foto – Wikipedia  

Kríž má dôležité postavenie v byzantskej liturgii: jeho pamiatka sa slávi každú stredu a piatok liturgického roka spevom tropára, v tretiu nedeľu Štyridsiatnice, 7. mája a 1. augusta.

Kríž je vždy prezentovaný ako miesto víťazstva Krista nad smrťou, života nad smrťou, miesto smrti smrti. Oslave 14. septembra predchádza predsviatok 13. septembra, ktorým sa oslavuje práve posviacka Baziliky Vzkriesenia, a predlžuje sa oktávou až do 21. septembra.

Bohoslužobné texty opakovane kladú do paralely rajský strom a strom Kríža: „Najúctyhodnejší kríž, ktorý obklopujú radostné davy anjelov, dnes, v tvojom povýšení, z Božej vôle povzbuď všetkých, ktorí, oklamaní ovocím, boli vyhnaní z raja a upadli do smrti“; „v raji kedysi strom ma vyzliekol, pretože, dajúc mi ochutnať jeho ovocie, diabol zaviedol smrť; ale strom Kríža, ktorý prináša ľuďom odev života, bol zasadený na zemi, a celý svet sa naplnil radosťou“; „Kríž, ktorý niesol Najvyšší, ako strapec plný života, sa dnes ukazuje povýšený od zeme: cez neho sme boli všetci pritiahnutí k Bohu a smrť bola úplne pohltená. Ó, nepoškvrnený strom, cez ktorý ochutnávame nesmrteľný pokrm Raja, oslavujúc Krista!“

Jeden z tropárov večierne zhrnuje dojímavými a hlbokými obrazmi celé tajomstvo spásy: „Príďte, všetky národy, uctime si požehnané drevo, cez ktoré sa uskutočnila večná spravodlivosť: pretože ten, ktorý stromom oklamal prarodiča Adama, je vábený Krížom a padá prevrhnutý do zhubného pádu. Božou krvou sa zmýva jed hada a je zrušené prekliatie zaslúženého odsúdenia cez nezaslúžené odsúdenie spravodlivého: pretože stromom bolo treba uzdraviť strom a utrpením toho, ktorý je podľa božstva neschopný trpieť, zničiť v strome vášne odsúdeného.“

V ďalšom tropári je vtelenie Krista, Boh v tele, predstavené ako návnada, ktorá v Kríži pritiahne a porazí nepriateľa: „Cez kríž padol ten, ktorý klamal stromom, bol privábený Bohom, ktorý bol v tele na kríži pribitý a ktorý darúva pokoj našim dušiam.“ 

Inzercia

„Bohoslužobné texty opakovane kladú do paralely rajský strom a strom Kríža.“ Zdieľať

Rozličné texty robia kristologickú lektúru mnohých pasáží Starého zákona, ktoré patristická a liturgická tradícia čítala a interpretovala ako predobrazy tajomstva Pánovho kríža: „To, čo kedysi predobrazoval Mojžiš vo svojej osobe, pričom takto porazil Amaleka, to, čo spevák Dávid nariadil uctievať ako podnožku tvojich nôh, tvoj vzácny Kríž, Kriste Bože“; „naznačujúc kríž, Mojžiš, so zvislou palicou, rozdelil Červené more pre Izrael, ktorý ním prešiel peši po suchu, potom ho spojil, obrátiac ho proti faraónovým vozom, naznačujúc, vodorovne, neporaziteľnú zbraň“; „v útrobách morskej obludy Jonáš, rozložiac palmy do formy kríža, jasne predobrazoval spásne utrpenie: preto, vyjdúc von na tretí deň, znázornil vzkriesenie Krista Boha ukrižovaného v tele, ktorý svojím vzkriesením na tretí deň osvietil svet.“

Na konci utierne sa koná obrad povýšenia a uctenia svätého Kríža. Kňaz vezme z oltára podnos, na ktorom je drahocenný Kríž umiestnený uprostred listov bazalky – ide o voňavú bylinku, ktorá podľa tradície ako jediná rástla na Kalvárii a obopínala Kríž, keď ho našli – a v procesii ho prináša, držiac podnos na svojej hlave, k hlavným dverám ikonostasu a doprostred chrámu.

Tam položí tácku na stolík, urobí tri poklony až po zem, vezme do rúk Kríž s listami bazalky, pozerajúc na východ, zdvihne ho nad vlastnú hlavu, potom ho skloní až po zem a napokon naznačuje znamenie kríža, zatiaľ čo veriaci spievajú stokrát: „Kyrie eleison.“  

Opakujúc toto veľké požehnanie na všetky svetové strany a znovu na východ, kňaz prosí o Pánovo milosrdenstvo a požehnanie pre cirkev a celý svet.

Na záver kňaz zdvihne Kríž a požehná ním ľud, ktorý potom prichádza uctiť si Kríž a dostáva listy bazalky, aby si pripomenul príjemnú vôňu vzkrieseného Krista, ktorého sú všetci kresťania povolaní dosvedčovať vo svete.

Článok pôvodne vyšiel v roku 2009 v oficiálnom vatikánskom denníku L'Osservatore Romano. Preložil otec Ján Krupa.

Odporúčame