Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
09. september 2012

VATIKÁNSKA SEDMA: Zabudnutá encyklika o ruženci jubiluje

Leo_XIII-text2.jpg Presne pred sto dvadsiatimi rokmi, teda 8. septembra 1892, na sviatok Narodenia Panny Márie podpísal Lev XIII. encykliku Magnae Dei Matris tematicky zameranú na modlitbu ruženca. Učenie v poradí 43. encykliky pápeža Pecciho je napriek svojmu veku a ...

Presne pred sto dvadsiatimi rokmi, teda 8. septembra 1892, na sviatok Narodenia Panny Márie podpísal Lev XIII. encykliku Magnae Dei Matris tematicky zameranú na modlitbu ruženca. Učenie v poradí 43. encykliky pápeža Pecciho je napriek svojmu veku a špecifickému štýlu stále aktuálne.

„Boh nám dal najcennejšie požehnanie, keď nám dal vieru“, konštatuje Lev XIII. v čl. 15 spomínaného dokumentu. Zároveň tým odkrýva leitmotív tiahnuci sa celým textom. Modlitba ruženca je pre neho nástrojom na posilnenie katolíckej viery a obranou pred nástrahami, ktoré na kresťana vo svete číhajú.

Napriek jeho širokému záberu, venoval pápež v súlade s vtedajšou praxou svoj okružný list výlučne klerikom. Tento zvyk zmenil až Ján XXIII., keď svoju encykliku Mater et magistra z r. 1961 venoval okrem nich aj „veriacim celého sveta“ a neskôr, v r. 1963 dedikáciou encykliky Pacem in terris aj „všetkým ľuďom dobrej vôle“.

Zbraň proti kríze viery

Lev XIII. v Magnae Dei Matris konštatuje „nedôslednosť a otupenosť v praktizovaní katolíckeho náboženstva, ktoré ak aj nie je priamo otvorené odpadnutiu od viery, istotne vedie k ľahkej ceste k nemu, čím sa stáva spôsobom života, ktorý nemá nič spoločné s vierou“ (čl 6). Takáto kríza viery vedie následne k Božiemu rozhorčeniu a nepokoju pre človeka. Za účelom uzmierenia sa s Bohom a uzdravenia duší navrhuje vytrvalú modlitbu, sprevádzanú láskou a praktizovaním kresťanského spôsobu života. „A oboje“, píše pontifik, „duch modlitby i prax kresťanského života možno najlepšie dosiahnuť prostredníctvom oddanosti Máriinmu ružencu“ (čl. 7). Ruženec však podľa neho nemá byť len jednou z možností nápravy kritického stavu, ale priam osobnou povinnosťou. Všetci katolíci majú zjednotiť svoj hlas v tejto modlitbe, vyznávajúc tak oddanosť Božej Matke (čl. 8).

Inzercia

Čitateľov encykliky jej autor uisťuje, že nik iný ako Panna Mária nerozumie tak dobre všetkému, čo nás v živote znepokojuje (čl. 12). Pápež doslova stráca reč, keď chce opísať, aké milé sú slová anjelského pozdravenia „Zdravas, milostiplná“ pre jej adresátku. Zakaždým, keď tieto slová vyslovujeme, oživujeme podľa neho „spomienku na jej vznešenú dôstojnosť a vykúpenie ľudského pokolenia, ktoré Boh započal prostredníctvom nej“ (čl. 10). Mária sa tak stáva nielen záchranou a útechou pre trpiaceho človeka, ale zároveň aj modelom a príkladom cnostného života, ktorý pre ľudstvo ustanovil „dobrý a prezieravý Boh“ (čl. 26).

Vzťah Leva XIII. k Panne Márii

V závere encykliky nachádzame potvrdenie starobylej praxe odpustkov pre tých, „ktorí strávia mesiac október (ružencový mesiac, pozn. autora) spôsobom, aký sme predpísali“ (čl. 31), teda zbožnou modlitbou ruženca. Spolu s týmto uistením sa Lev XIII. vyznáva zo svojho osobného vzťahu k Panne Márii, pričom jej príhovoru zveruje „mnohé a mimoriadne dary“, ktoré získal od Boha a ďakuje aj za to, že mu bolo dopriate sláviť päťdesiate výročie biskupskej vysviacky (čl. 32).

Pápeži o ruženci

Encyklika Leva XIII. venovaná modlitbe ruženca sa stala prototypom a inšpiráciou aj pre ďalších pápežov, ktorí rozvíjali vlastnú mariológiu. V r. 1921 Benedikt XV. podpísal encykliku Fausto Appetente Die o sv. Dominikovi, ktorý sa považuje za zakladateľa tejto modlitby. Vlastnú encykliku venovanú ružencu vydal v septembri 1937 Pius XI. pod názvom Ingravescentibus Malis. Po nej nasledovala encyklika Pia XII. Ingruentium Malorum o recitovaní ruženca z 15. septembra 1951. Osobitný apoštolský list s názvom Il religiosi convegno venoval tejto modlitbe aj Ján XXIII. v septembri r. 1961. Pavol VI. promulgoval začiatkom februára 1974 apoštolskú exhortáciu Marialis cultus o správnom spôsobe a rozvoji uctievania Blahoslavenej Panny Márie. Nateraz posledným pápežským dokumentom venovaným modlitbe ruženca je apoštolský list Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae zo 16. októbra 2002. V ňom na začiatku 25. roku svojho pontifikátu doplnil radostný, bolestný a slávnostný ruženec o tajomstvá svetla.

Marián Sekerák
Foto: euportal.parlamentnilisty.cz

Odporúčame

KULTUREVUE: Keď viera skĺzne do extrému

KULTUREVUE: Keď viera skĺzne do extrému

nab_funda-mala.jpg Nie vždy veriť v Boha znamená veriť aj v priateľstvo, toleranciu, rešpekt a úctu k ostatným ľuďom. S postupujúcou sekularizáciou spoločnosti sa v mnohých veriacich „zapína“ obranný mechanizmus. Usilujú sa prilipnúť bližšie k základom svojej viery. Č...

Latinčina je v cirkvi na vzostupe

Latinčina je v cirkvi na vzostupe

Na podnet Benedikta XVI. čoskoro vznikne už dvanásta pápežská akadémia. Venovať sa bude podpore a používaniu latinského jazyka v cirkevnej i svetskej sfére. Pontificia Academia Latinitatis. Pravdepodobne takto sa bude volať nová inštitúcia. Ako uviedol portál Vatican Insider, podľa kardinála Gianf...