Východná tradícia pozná tri dvojice bratov Kozmu a Damiána

Východná tradícia pozná tri dvojice bratov Kozmu a Damiána

Sv. Kozma a Damián, renesančná maľba z obdobia okolo roku 1600. Foto: wikimedia

Ako sa v kresťanskom staroveku pretvárali príbehy svätých kvôli úspešnému zakoreneniu ich kultu v rozličných regiónoch.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vydala obrázky s modlitbou k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi, ktorí sú patrónmi lekárov, lekárnikov i chorých. Vyšli v náklade 120-tisíc výtlačkov, ktorý reflektuje súčasný počet pracovníkov v zdravotníctve a študentov zdravotníckych škôl a fakúlt na Slovensku. Práve prebieha distribúcia obrázkov do jednotlivých diecéz.

Pri príležitosti Prvej púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne v júli 2016 vladyka Milan Lach, vtedajší predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS, zveril slovenské zdravotníctvo a slovenských zdravotníkov i pacientov pod patronát svätých Kozmu a Damiána.

Modlitba zasvätenia slovenských zdravotníkov a slovenského zdravotníctva svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo svojich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Legendy o Kozmovi a Damiánovi

Spoľahlivé správy o svätých lekároch Kozmovi a Damiánovi chýbajú. Východná tradícia pozná tri dvojice bratov tohto mena, ktorí patria k nezištníkom (gr. anargyroi).

Vita Asiatica predstavuje Kozmu a Damiána ako synov kresťanky Theodoty, ktorí za lekárske výkony neprijímali nijaké peniaze a po pokojnej smrti pôsobili z hrobu na mieste Phereman (v Cýre v Sýrii?) zázračné uzdravenia.

Passio Romana líči Kozmu a Damián ako lekárov pôsobiacich v Ríme, ktorí obrátili na kresťanstvo cisára Carina (283 – 285). Ich násilná smrť nemá náboženské pozadie. Ukameňoval ich starší učiteľ medicíny, ktorý im závidel úspech a žiakov. Aj podľa sýrskej legendy, ktorá je zo všetkých legiend najstaršia (5. storočie), lekári Kozma a Damián obrátili na kresťanstvo cisára Carina, avšak zomreli prirodzenou smrťou. V sýrskej legende sa vôbec neuvádza miesto narodenia, pôsobenia a kultu Kozmu a Damiána.

Passio Arabica opisuje Kozmu a Damiána ako lekárov pochádzajúcich z Arábie, ktorí spolu s tromi ďalšími kresťanskými spolubratmi podstúpili mučenícku smrť v období Diokleciánovho prenasledovania kresťanov (303 – 305).   

Tri dvojice bratov

Elena Giannarelli sa domnieva, že príbeh svätých Kozmu a Damiána sa pretváral kvôli úspešnému zakoreneniu ich kultu v rozličných regiónoch. Za nepochybné historické údaje možno považovať: Kozma a Damián žili na prelome 3. a 4. storočia, boli lekári a nezištníci; boli prenasledovaní, vyznávali vieru. Ak zomreli prirodzenou smrťou, de facto ich kresťanskí spisovatelia veľmi skoro postavili na roveň s mučeníkmi.

Kult relikvií svätých Kozmu a Damiána sa z Cýru rozšíril do mnohých miest a následne prekvitala literatúra o svätých Kozmovi a Damiánovi, ktorá bola zameraná na potrebu odstrániť chorobu a utrpenie skrze vieru.

Kult na starovekom kresťanskom Východe

Prvé historické svedectvá o Kozmovi a Damiánovi sa týkajú ich kultu. Cýrsky biskup Teodoret spomína okolo roku 432 ich kult ako mučeníkov v jeho domovskom meste. Podľa archidiakona Teodóza, De situ terrae sanctae 32, hrob Kozmu a Damiána v Cýre bol vyhľadávaným pútnickým cieľom v 6. storočí a nachádzal sa na mieste ich popravy, pričom pravdepodobne išlo o miesto, ktoré tradícia nazýva Phereman.

Medzi vznešenými ctiteľmi svätých Kozmu a Damiána vynikol cisár Justinián (527 – 565), ktorého zázračne uzdravili. Prokopios v De aedificiis opisuje panovníkovu vďačnosť svojim zázračným liečiteľom, na ktorých počesť nechal zväčšiť a opevniť Cýrus.

Obľúbenosť týchto dvoch nezištných divotvorcov je dosvedčená v Edesse, kde biskup Nonno v roku 457 dal postaviť martyrion na ich počesť v mestskej nemocnici. 

Chrám svätých Kozmu a Damiána v Jeruzaleme je dosvedčený mníškou s menom Damiána, čo naznačuje popularitu mien Kozma a Damián v kresťanskom staroveku.

Libellus miraculorum

V Konštantínopole bolo Kozmovi a Damiánovi zasvätených až šesť sakrálnych stavieb, pričom všetky dali postaviť patriarchovia a cisárske manželské páry v 5. a 6. storočí. 

Najdôležitejšou bola svätyňa, ktorú v roku 439 vybudoval Pavlín, rival Teodóza II. Bolo to mimoriadne miesto zázračných uzdravení z chorôb, o ktorých rozpráva Libellus miraculorum: vodnatieľka, zhubný nádor, žalúdočné problémy, hemoroidy, ako aj bežné evanjeliové zázraky na slepých, hluchých, nemých, chromých a posadnutých. 

V Solúne sa svätí Kozma a Damián objavia na mozaike kupoly Chrámu svätého Juraja. Nápis ich nazýva lekármi a stanovuje ich sviatok na september. V Konštantínopole si ich však pripomínali 1. novembra.

Kult na starovekom kresťanskom Západe

Úcta svätých Kozmu a Damiána sa začala šíriť v 5. storočí na Západe. Pápež Symachus (498 – 514) im dal postaviť v blízkosti Baziliky Santa Maria Maggiore oratórium, okolo ktorého neskôr vznikol kláštor.

Pápež Félix IV. (526 – 530) dostal dve budovy v Rímskom fóre, Templum Urbis a Templum Romuli, ktoré prestaval na dodnes existujúcu Baziliku svätých Kozmu a Damiána. Tá predstavovala styčný bod kultu nezištných divotvorcov v Itálii. Jej mozaika stvárňuje Kozmu a Damiána, ako idú smerom ku Kristovi, uvádzaní Petrom a Pavlom, ktorí sú stvárnení vo väčších rozmeroch, pretože sú apoštolmi a patrónmi Ríma.

Rímska cirkev významne prispela k upevneniu a šíreniu úcty svätých Kozmu a Damiána tým, že ich zahrnula do eucharistickej modlitby (kánona) svätej omše.

Veriaci byzantského obradu na sviatok svätých divotvorcov a nezištníkov Kozmu a Damiána (1. novembra) na božskej liturgii spievajú:

Svätí divotvorcovia Kozma a Damián, uzdravte naše choroby. Zdarma ste dostali, zdarma dávajte. (tropár)

Preslávni lekári a divotvorcovia, dostali ste dar uzdravovať a nešťastným pomáhať. Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili a ľuďom zdravie vracali. (kondák)

 

Použitá literatúra:

Herders Lexikon der Heiligen 2011 a NDPAC 2006.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo