Arcibiskup Babjak: Mladí sú neraz frustrovaní aj z cirkvi

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Arcibiskup Babjak: Mladí sú neraz frustrovaní aj z cirkvi

Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak. Foto – TASR/Lukáš Grinaj

Pred odchodom na synodu o mladých, ktorá sa začala vo Vatikáne, sme oslovili oboch biskupov zastupujúcich Slovensko – bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského a prešovského arcibiskupa Jána Babjaka.

Aké sú vaše očakávania od synody o mladých?

Zvolenský: Očakávam, že synoda prinesie podnety pre pastoráciu mládeže v súčasnosti, ktoré budú mať osobitnú hodnotu práve preto, lebo budú najaktuálnejším a najreprezentatívnejším výsledkom úvah a rozhodnutí katolíckej cirkvi vo vzťahu k antropologickým, kultúrnym a náboženským výzvam súčasnosti.

Babjak: Moje očakávania sú veľké. Rovnako ako v prípade všetkých synodálnych otcov. Téma biskupskej synody Mladí, viera a rozlišovanie povolania sa bude zaoberať mladými ľuďmi, ktorí potrebujú správne nasmerovanie v živote, ktorí chcú nájsť svoje miesto v tomto svete i v cirkvi, chcú objaviť svoje dary a schopnosti a nájsť svoje uplatnenie. Už v marci tohto roku sa v Ríme konalo predsynodálne stretnutie mladých, v ktorom zazneli túžby i očakávania mladých, čo čakajú od cirkvi. Synoda podľa mňa poukáže práve na to, čo mladým ľuďom môže cirkev ponúknuť a čo od nich ona očakáva.

S akou témou vystúpite počas synody, o čom budete rozprávať?

Zvolenský: Rád by som hovoril o tom, že mládež sa nesmie chápať iba ako predmet pastorálnej starostlivosti Cirkvi. Mladí ľudia sú vskutku a musia byť v tom povzbudzovaní, aby boli aktívnymi subjektmi, protagonistami evanjelizovania a budovateľmi sociálnej obnovy a že je veľmi užitočné prejsť od pastoračného pôsobenia „pre mládež“ k  pastoračnému pôsobeniu „s mládežou“.

Babjak: Mojou témou bude Mládežnícky protagonizmus, o ktorom sa hovorí v 4. kapitole v bode 199 prípravného textu Instrumentum laboris. Konkrétne budem hovoriť o skúsenosti našej gréckokatolíckej cirkvi pri práci s mládežou. Budem hovoriť o práci mladých animátorov, ktorí sa venujú mladým ľuďom s veľkým úspechom, lebo sa im prihovárajú ich jazykom a tak im odovzdávajú skúsenosti živej viery.

„Je veľmi užitočné prejsť od pastoračného pôsobenia ,pre mládež´ k pastoračnému pôsobeniu ,s mládežou´.“
Stanislav Zvolenský, arcibiskup Zdieľať

Aké sú silné a, naopak, slabé stránky mladých na Slovensku?

Zvolenský: Silnou stránkou všetkých mladých je jedinečné bohatstvo, ktoré vyplýva zo samotnej skutočnosti, že sú mladí, že majú talenty a veľmi mnohí že majú aj rozvíjaný „talent“ zmyslu pre duchovné skutočnosti a výchovu vo viere. Ak si dovolíme hovoriť o slabej stránke súčasných mladých, je to to, že sa narodili do prostredia, ktoré je v súčasnosti osobitne poznačené individualizmom a subjektivizmom, čo ich robí osobitne zraniteľnými.

Babjak: Silná stránka mladých je ich zdravie, životný optimizmus, túžba dokázať veľké veci, mobilita, technická a dnes už aj jazyková zdatnosť. Na druhej strane sú mladí ľudia často frustrovaní situáciou vo svojich rodinách, keď sa ich rodičia rozvádzajú, niekedy sú deprimovaní z politiky, keď namiesto serióznej práce pre našu spoločnosť sa politici hádajú, neslušne sa správajú a nevedia vykoreniť klientelizmus a úplatkárstvo. Niekde sú mladí frustrovaní dokonca aj z cirkvi, keď kňazi nemajú o nich veľký záujem. Ovplyvňuje ich aj televízia. Mladí ľudia chcú všetko zakúsiť a často sa už v mladosti popália a zamotkajú do zlých spoločností a kamarátstiev a vyliezť z toho je niekedy veľmi ťažké. Ale vždy sa dá začať nanovo vďaka Božiemu milosrdenstvu.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo