Arcibiskup Babjak: Mladí sú neraz frustrovaní aj z cirkvi

Arcibiskup Babjak: Mladí sú neraz frustrovaní aj z cirkvi

Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak. Foto – TASR/Lukáš Grinaj

Pred odchodom na synodu o mladých, ktorá sa začala vo Vatikáne, sme oslovili oboch biskupov zastupujúcich Slovensko – bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského a prešovského arcibiskupa Jána Babjaka.

Aké sú vaše očakávania od synody o mladých?

Zvolenský: Očakávam, že synoda prinesie podnety pre pastoráciu mládeže v súčasnosti, ktoré budú mať osobitnú hodnotu práve preto, lebo budú najaktuálnejším a najreprezentatívnejším výsledkom úvah a rozhodnutí katolíckej cirkvi vo vzťahu k antropologickým, kultúrnym a náboženským výzvam súčasnosti.

Babjak: Moje očakávania sú veľké. Rovnako ako v prípade všetkých synodálnych otcov. Téma biskupskej synody Mladí, viera a rozlišovanie povolania sa bude zaoberať mladými ľuďmi, ktorí potrebujú správne nasmerovanie v živote, ktorí chcú nájsť svoje miesto v tomto svete i v cirkvi, chcú objaviť svoje dary a schopnosti a nájsť svoje uplatnenie. Už v marci tohto roku sa v Ríme konalo predsynodálne stretnutie mladých, v ktorom zazneli túžby i očakávania mladých, čo čakajú od cirkvi. Synoda podľa mňa poukáže práve na to, čo mladým ľuďom môže cirkev ponúknuť a čo od nich ona očakáva.

S akou témou vystúpite počas synody, o čom budete rozprávať?

Zvolenský: Rád by som hovoril o tom, že mládež sa nesmie chápať iba ako predmet pastorálnej starostlivosti Cirkvi. Mladí ľudia sú vskutku a musia byť v tom povzbudzovaní, aby boli aktívnymi subjektmi, protagonistami evanjelizovania a budovateľmi sociálnej obnovy a že je veľmi užitočné prejsť od pastoračného pôsobenia „pre mládež“ k  pastoračnému pôsobeniu „s mládežou“.

Babjak: Mojou témou bude Mládežnícky protagonizmus, o ktorom sa hovorí v 4. kapitole v bode 199 prípravného textu Instrumentum laboris. Konkrétne budem hovoriť o skúsenosti našej gréckokatolíckej cirkvi pri práci s mládežou. Budem hovoriť o práci mladých animátorov, ktorí sa venujú mladým ľuďom s veľkým úspechom, lebo sa im prihovárajú ich jazykom a tak im odovzdávajú skúsenosti živej viery.

„Je veľmi užitočné prejsť od pastoračného pôsobenia ,pre mládež´ k pastoračnému pôsobeniu ,s mládežou´.“
Stanislav Zvolenský, arcibiskup Zdieľať

Aké sú silné a, naopak, slabé stránky mladých na Slovensku?

Zvolenský: Silnou stránkou všetkých mladých je jedinečné bohatstvo, ktoré vyplýva zo samotnej skutočnosti, že sú mladí, že majú talenty a veľmi mnohí že majú aj rozvíjaný „talent“ zmyslu pre duchovné skutočnosti a výchovu vo viere. Ak si dovolíme hovoriť o slabej stránke súčasných mladých, je to to, že sa narodili do prostredia, ktoré je v súčasnosti osobitne poznačené individualizmom a subjektivizmom, čo ich robí osobitne zraniteľnými.

Babjak: Silná stránka mladých je ich zdravie, životný optimizmus, túžba dokázať veľké veci, mobilita, technická a dnes už aj jazyková zdatnosť. Na druhej strane sú mladí ľudia často frustrovaní situáciou vo svojich rodinách, keď sa ich rodičia rozvádzajú, niekedy sú deprimovaní z politiky, keď namiesto serióznej práce pre našu spoločnosť sa politici hádajú, neslušne sa správajú a nevedia vykoreniť klientelizmus a úplatkárstvo. Niekde sú mladí frustrovaní dokonca aj z cirkvi, keď kňazi nemajú o nich veľký záujem. Ovplyvňuje ich aj televízia. Mladí ľudia chcú všetko zakúsiť a často sa už v mladosti popália a zamotkajú do zlých spoločností a kamarátstiev a vyliezť z toho je niekedy veľmi ťažké. Ale vždy sa dá začať nanovo vďaka Božiemu milosrdenstvu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo