Svätý Ján Damaský: Dôkaz, že existuje Boh

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svätý Ján Damaský: Dôkaz, že existuje Boh

Ilustračná fotografia. Zdroj: wikimedia

Stvorenie nemožno pripísať automatizmu.

Že existuje Boh, to nespochybňujú tí, ktorí prijímajú sväté Písma, totiž Starý a Nový zákon, a ani väčšina Helénov. Ako sme už povedali, poznanie, že existuje Boh, do nás prirodzene zasial Boh.

No potom zlomyseľnosť diabla mala veľkú silu proti prirodzenosti človeka a dohnala niektorých do najpochabejšej priepasti zatratenia a k najhoršiemu zo všetkých ziel, totiž k výroku, že Boh neexistuje – svätý vykladač Dávid ukázal ich slabomyseľnosť, keď povedal: Blázon si povedal vo svojom srdci: Boha niet (Ž 14,1).

Naproti tomu Pánovi učeníci a apoštoli, poučení najsvätejším Duchom a konajúc božské znamenia prostredníctvom jeho milosti a moci, so sieťou zázrakov ich vytiahli živých z priepasti nevedomosti a zdvihli ich k svetlu poznania Boha.

Podobne aj ich nástupcovia v milosti a hodnosti, pastieri a učitelia, prijali osvecujúcu milosť Ducha a s mocou zázrakov a so slovom milosti osvecovali tých, ktorí boli v tmách, navracali zblúdených.

No my, ktorí sme nedostali dar zázrakov ani dar vyučovania a stali sme sa nehodnými lipnutím na rozkošiach, po vzývaní Otca, Syna i Svätého Ducha vyložíme o tejto téme niekoľko vecí spomedzi tých, ktoré nám odovzdali zjavovatelia milosti. 

Všetky veci sú buď stvorené, alebo nestvorené. Ak sú stvorené, zaiste sú aj premenlivé: veci, ktoré začali svoje bytie zo zmeny, v každom prípade podliehajú zmene buď rozpadom, alebo dobrovoľnou úpravou.

No ak sú nestvorené, potom podľa princípu logickej následnosti sú zaiste aj nemenné: veci, ktorých bytie je navzájom protikladné, majú protikladné aj vymedzenie spôsobu bytia, teda vlastnosti.

A teda kto neuzná, že všetky veci, ktoré spadajú do nášho zmyslového vnímania – ale aj anjeli – sa menia, premieňajú a pohybujú mnohými spôsobmi?

„Stvoriteľ, keďže je nestvorený, je zaiste aj nemenný. A čo iné by to mohlo byť, ak nie Boh?“ Zdieľať

Duchovné bytosti – anjeli, duše a démoni – [sa menia] rozhodnutím svojej slobodnej vôle, totiž pokrokom v dobre alebo vzďaľovaním sa od dobra, smerujúc nahor alebo upadajúc. Ostatné bytosti [sa menia] plodením alebo rozpadom, rastom alebo ubúdaním, kvantitatívnou zmenou alebo priestorovým pohybom.

Keďže sú premenlivé, zaiste sú aj stvorené. Keďže sú stvorené, zaiste ich niekto vytvoril. No je potrebné, aby ten, ktorý ich tvorí, bol nestvorený. Ak by aj on bol stvorený, zaiste by bol niekým stvorený, až kým nedospejeme k niečomu, čo nebolo stvorené. Teda stvoriteľ, keďže je nestvorený, je zaiste aj nemenný. A čo iné by to mohlo byť, ak nie Boh?

A aj samotná súdržnosť stvorenia, jeho uchovávanie a jeho vedenie nás učia, že existuje Boh, ktorý ustanovil spolu toto všetko a drží to v jednote, udržiava to a vždy sa o to stará. Ako by navzájom protikladné prirodzenosti, totiž prirodzenosti ohňa a vody, vzduchu a zeme, mohli vzájomne prispievať k uskutočneniu jediného sveta a ako by mohli zostať bez rozplynutia, ak by ich nezložila spolu všemocná sila a neuchovávala by ich vždy nerozlučiteľné?

Čo usporiadalo nebeské veci a veci nad zemou a veci vo vzduchu a veci pod vodou, ba dokonca veci, ktoré sú časovo pred týmito vecami, totiž nebo, zem, vzduch a prirodzenosť ohňa a vody? Čo ich zmiešalo a odlíšilo, čo ich uviedlo do pohybu a vedie ich neustály a voľný pohyb?

[Nebol to] azda tvorca týchto vecí, ktorý vložil do všetkých vecí princíp, podľa ktorého je všetko spolu nesené a vedené? A kto je ich tvorcom? Nie azda ten, ktorý ich vytvoril, priviedol k existencii?

Takúto moc nemôžeme pripísať automatizmu. Ak by sme aj pripustili, že zrod je automatizmom: ale kto ich usporiadal? A pripusťme aj to, ak sa to javí osožne. Ale kto sa o ne stará a uchovávava ich v zhode s princípmi, podľa ktorých existovali na počiatku? Jasné, že je to niečo nad automatizmom.

A čo iné je to, ak nie Boh?

Presný výklad pravoslávnej viery, kap. 3. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo