Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
22. október 2019

Rodina pravoslávnych cirkví byzantskej tradície sa ďalej štiepi

Pravoslávnu cirkev Ukrajiny uznáva len Ekumenický patriarchát a Grécka pravoslávna cirkev, zatiaľ čo ostatných 12 autokefálnych pravoslávnych cirkví má k nej skôr odmietavý postoj.
Rodina pravoslávnych cirkví byzantskej tradície sa ďalej štiepi

Ekumenický patriarcha Bartolomej a aténsky patriarcha Hieronym. Foto: orthodox christianity

S napätím sa očakávalo, či v sobotu 19. októbra v severogréckom Solúne počas božskej liturgie koncelebrovanej ekumenickým patriarchom Bartolomejom a aténskym arcibiskupom Hieronymom zaznie v diptychone meno kyjevského metropolitu Epifanija, najvyššieho predstaviteľa novozaloženej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny.

Spomenutie Epifanijovho mena by znamenalo oficiálne uznanie autokefálie novozaloženej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny autokefálnou Gréckou pravoslávnou cirkvou. Niektorí grécki hierarchovia počas minulého týždňa dôrazne vyzvali arcibiskupa Hieronyma, aby upustil od koncelebrácie s ekumenickým patriarchom.   

Hneď po mimoriadnej synode gréckej cirkvi, ktorá sa uskutočnila 12. októbra v Aténach, sa šírili fámy, že aj metropolita Epifanij príde koncelebrovať do Solúna. No najvyšší predstaviteľ novozaloženej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny musel byť v sobotu v New Yorku, kde ho „archonti“ (členovia amerického pravoslávneho Rádu sv. Andreja) vyznamenali veľkou Cenou patriarchu Atenagorasa za ľudské práva.

Americký pravoslávny arcibiskup Elpidoforos (Lambriniadis) zdôvodnil udelenie tohto ocenenia tým, že metropolita Epifanij bol „odhodlaným obhajcom náboženskej slobody ekumenického patriarchátu“ aj vtedy, keď „výsady tohto patriarchátu boli spochybňované a odmietané“. Na Ukrajine Epifanij prejavil „šalamúnsku múdrosť“, ktorá bola potrebná, aby sa dosiahlo „zjednotenie cirkvi, obnovenie eucharistickej jednoty a začlenenie cirkvi Ukrajiny do celosvetovej skupiny autokefálnych pravoslávnych cirkví“.

Októbrová synoda gréckej cirkvi

Postoj gréckej cirkvi k novej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny a jej autokefálii nebol na mimoriadnej synode 12. októbra v Aténach stopercentne objasnený. Grécki hierarchovia si osvojili rozhodnutie Stáleho svätého synodu svojej cirkvi z augusta 2019 o uznaní kánonického práva Ekumenického patriarchátu udeliť autokefáliu a „privilégium prímasa gréckej cirkvi, aby ďalej prejednával otázku uznania Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny“. O správe arcibiskupa Hieronyma, ktorý sa výslovne vyjadril za uznanie Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, sa však nehlasovalo.

Metropolita Serafim (Stergiulis) apeloval 16. októbra v písomnej forme na patriarchu Bartolomeja a arcibiskupa Hieronyma, aby sa neprenáhlili a nekoncelebrovali s prímasom novej cirkvi skôr, ako sa uskutoční „všepravoslávna diskusia“ o tomto „výbušnom kánonickom a ekleziologickom probléme“. V opačnom prípade môže dôjsť ku „kritickej situácii v cirkvi“.

V jednom interview metropolita Serafim povedal, že sa obáva „eskalácie“, keď Epifanijovo meno bude v sobotu spomenuté na liturgii. V gréckej cirkvi je vraj prinajmenšom „jedenásť biskupov“, ktorí majú negatívny postoj k ukrajinskej autokefálii. Podľa Serafima treba neodkladne uskutočniť novú synodu.  

Nevypočutý apel

Napriek spomenutému apelu najvyšší predstaviteľ Gréckej pravoslávnej cirkvi v sobotu 19. októbra oficiálne uznal novú autokefálnu Pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Grécka pravoslávna cirkev v sobotu na svojej internetovej stránke oznámila, že aj aténsky arcibiskup Hieronym spomenul meno kyjevského metropolitu Epifanija pri spoločnej eucharistickej bohoslužbe s konštantínopolským ekumenickým patriarchom Bartolomejom v severogréckom Solúne.

Pravoslávny patriarchát Moskvy a celej Rusi vehementne varoval aténskeho arcibiskupa Hieronyma pred týmto krokom a hrozil prerušením cirkevného spoločenstva. Svätý synod, ktorý je riadiacim grémiom patriarchátu, vo štvrtok 17. októbra splnomocnil moskovského patriarchu Kirilla, aby už nespomínal Hieronyma na liturgii, keď aténsky arcibiskup uzná autokefálnu Pravoslávnu cirkev Ukrajiny.

Ruská pravoslávna cirkev považuje za ohrozenú Ukrajinskú pravoslávnu cirkev, ktorá podlieha Moskovskému patriarchátu a ktorej na Ukrajine konkuruje v decembri 2018 založená Pravoslávna cirkev Ukrajiny. Moskovský patriarchát biľaguje Pravoslávnu cirkev Ukrajiny ako „schizmatickú“.  

Pravoslávny patriarchát Moskvy a celej Rusi už v októbri 2018 ostro odsúdil podporu Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pre založenie od Moskvy úplne nezávislej cirkvi na Ukrajine. Moskva prerušila cirkevné spoločenstvo s Konštantínopolom a zakázala svojim veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách a prijímať sviatosti v chrámoch Ekumenického patriarchátu.

Inzercia

Aténsky arcibiskup Hieronym povedal, že sa teší na návštevu kyjevského metropolitu Epifanija v Grécku. Gréci otvoria svoje ruky pre ukrajinský ľud. Veľká väčšina gréckych biskupov dala v sobotu 12. októbra na svojom plenárnom zhromaždení v Aténach zelenú uznaniu novej autokefálnej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny.

Túto novú cirkev uznáva len Konštantínopolský ekumenický patriarchát a Grécka pravoslávna cirkev, zatiaľ čo ostatných 12 autokefálnych pravoslávnych cirkví má k nej skôr odmietavý postoj.

Reakcie Moskvy

Prvá reakcia z Moskvy v sobotu 19. októbra bola skôr zdržanlivá: zástupca vedúceho Úradu pre vonkajšie záležitosti Moskovského patriarchátu protojerej Nikolaj Balašov zdôraznil, že koncelebrácia arcibiskupa Hieronyma s patriarchom Bartolomejom ešte neznamená uznanie Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny a jej autokefálie gréckou cirkvou. Patriarcha Bartolomej spomína Epifanija pri každej liturgii. Aténsky arcibiskup to doteraz ešte nikdy neurobil. Až keď to Hieronym urobí pri liturgii, na ktorej bude hlavným celebrantom, vtedy vstúpia do platnosti opatrenia schválené 17. októbra Moskovským patriarchátom.

Svätý synod ruskej pravoslávnej cirkvi na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 17. októbra v moskovskom Danislovskom monastieri rozhodol o protiopatreniach proti prípadnému uznaniu novej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny zo strany Gréckej pravoslávnej cirkvi. Moskovský patriarcha Kirill bol autorizovaný prestať spomínať aténskeho arcibiskupa v diptychone, keď najvyšší predstaviteľ gréckej cirkvi začne v diptychone spomínať najvyššieho predstaviteľa „ukrajinských schizmatických zoskupení“ alebo „bude podnikať iné akcie, ktoré svedčia o uznaní ukrajinskej cirkevnej schizmy“. Všeobecne bolo rozhodnuté, že sa ruší modlitbové a eucharistické spoločenstvo s tými gréckymi biskupmi, ktorí nadviažu spoločenstvo s novozaloženou Pravoslávnou cirkvou Ukrajiny.

V komuniké mimoriadneho zasadnutia moskovského Svätého synodu sa píše, že „po preštudovaní detailov synody v Aténach“ jestvujú pochybnosti, či postoj arcibiskupa Hieronyma je akceptovaný aj ostatnými gréckymi hierarchmi. Hlasy tých, ktorí zastupovali postoj odchyľujúci sa od postoja arcibiskupa, boli na zhromaždení odignorovaní, nekonalo sa nijaké hlasovanie, neexistuje ani dokument s podpismi biskupov. V tejto súvislosti moskovský Svätý synod obvinil ekumenického patriarchu Bartolomeja, že vyvíjal nátlak na Grécku pravoslávnu cirkev.

V komuniké Svätého synodu sa ďalej uvádza, že „modlitbové, kánonické a eucharistické spoločenstvo“ bude udržiavané s tými gréckymi biskupmi, ktorí sa už vyslovili alebo sa vyslovia proti uznaniu ukrajinskej schizmy a „nepoškvrnia sa bohoslužobným spoločenstvom s nepravými schizmatickými hierarchmi, ale ukážu príklad kresťanskej odvahy a stálosti za Kristovu pravdu“.

Svätý synod ďalej rozhodol, že nebude požehnávať ruské púte do gréckych eparchií, ktorých biskupi majú spoločné modlitby alebo liturgie s predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. Príslušné informácie budú doručené pútnickým kanceláriám a turistickým organizáciám v tých krajinách, ktoré tvoria kánonické teritórium Ruskej pravoslávnej cirkvi.

Pri otvorení mimoriadneho zasadnutia Svätého synodu patriarcha Kirill vyhlásil, že ide o najnovší vývoj pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Tento vývoj vyvolali akcie Konštantínopolského patriarchátu, teraz ide o ďalšie možné akcie tohto patriarchátu a ďalších cirkví, čo sa týka uznania schizmatických zoskupení na Ukrajine.

Medzi prítomnými členmi na mimoriadnom zasadnutí moskovského Svätého synodu bol aj kyjevský metropolita Onufrij Berezovskij, najvyšší predstaviteľ kánonickej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá je autonómnou súčasťou Pravoslávneho patriarchátu Moskvy a celej Rusi.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame