Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
13. jún 2020

Minikázeň

Program duchovnej pomoci

Programy pomoci sú potrebné, ale ešte potrebnejšie je Božie požehnanie a viera v Boha.

Program duchovnej pomoci

Ilustračné foto – Postoj/Simona Plávková

Evanjelium, ktoré sa číta v katolíckych kostoloch na 11. nedeľu v cezročnom období, možno chápať ako zásadný duchovný a pastoračný program súčasnej cirkvi (Mt 9, 36 – 10, 8).

(1) Ježiš videl zástupy! A videl, že „sú to zmorení/unavení a sklesnutí/bezradní ľudia, ktorí kráčajú týmto pozemským životom bez cieľa“ (porov. Mt 9, 36), ponechaní napospas metódam egoistických vodcov (Stock, 277). Toto je nielen vtedajšia, ale aj súčasná duchovná a pastoračná situácia. Toto je duchovná a pastoračná analýza súčasnosti. Toto je východiskový bod pre duchovný a pastoračný prístup.

(2) Prvou odpoveďou Ježiša na túto situáciu nie je vymýšľať „programy pomoci“, ale modliť sa k Bohu, ktorý je „Pánom žatvy“. Tým nám pripomenul starobylú ľudovú múdrosť, že „márne je ľudské namáhanie, kde chýba Božie požehnanie“. Programy pomoci sú potrebné, ale ešte potrebnejšie je Božie požehnanie a viera v Boha.

(3) Druhou Ježišovou odpoveďou na situáciu ľudu, ktorú videl/vidí, je poslanie učeníkov, ktorí sa tak stali apoštolmi. Tu by som zdôraznil, že sú ustanovení po mene! Nie je to teda len nejaký kolektív s kolektívnou zodpovednosťou, ale sú to jednotlivci, každý s osobnou zodpovednosťou. Ako rád by človek ukryl osobnú zodpovednosť za nejaký kolektív?! Ešte ani meno Judáša Iškariotského evanjelista neukryl...

Ako ďalšiu vec by som chcel zdôrazniť zverenú úlohu: uzdravovať, kriesiť, vyháňať, dávať nádej! Treba robiť, čo príde a čo je potrebné, najmä konsolidovať duše, uzdravovať ich, dávať nádej, ale najmä rozumieť a chápať duchovné rozpoloženie človeka a – s Božou pomocou a z jeho poverenia a s jeho mocou – dodávať potechu a nádej! Aby ľudia pocítili, že Pán je ich skutočným pastierom, ktorý ich vedie na pašienky večnosti.

Inzercia

Odporúčame