Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
24. jún 2020

Nový biskup

V Spišskej Kapitule prijal biskupskú vysviacku Ján Kuboš

Diecézny biskup Štefan Sečka predpovedá novému pomocnému biskupovi ťažké časy.

V Spišskej Kapitule prijal biskupskú vysviacku Ján Kuboš

Foto – TASR/Milan Kapusta

Spišská diecéza má od stredy nového pomocného biskupa. Doterajšieho kežmarského farára a dekana Jána Kuboša vysvätili za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom bol diecézny biskup Štefan Sečka, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Andrej Imrich.

Naposledy sa biskupská vysviacka v Spišskej Kapitule konala v roku 2002, keď bol za biskupa vysvätený práve Štefan Sečka. Po Andrejovi Imrichovi sa tak stal druhým pomocným biskupom Františka Tondru a po jeho smrti v roku 2012 aj jeho nástupcom na čele diecézy.

Na starosti bude mať kňazskú formáciu

Práve spomienkou na udalosti spred 18 rokov začal biskup Sečka svoju homíliu. Priznal v nej, že nielen vzhľadom na veľkosť diecézy a pribúdajúce úlohy, ale „aj pre moje ubúdajúce sily potrebujem, aby sa zabezpečila duchovná starostlivosť o veriacich“.

Od nového pomocného biskupa očakáva najmä starostlivosť o kňazskú formáciu. „Využi svoje skúsenosti najmä z pôsobenia v kňazskom seminári v pozícii špirituála, aby si tým, ktorých si vtedy formoval na ich ceste ku kňazstvu, teraz bol ľudsky a duchovne blízko ako biskup. Ochotne ich vypočuj a zaujímaj sa o ich život, radosti i starosti,“ povedal biskup Sečka Jánovi Kubošovi.

Zároveň ho upozornil, že vstupuje do služby biskupa pre náročné časy. „Sám na vlastnej koži zažiješ realitu týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie pre svoju vernosť cirkvi,“ povedal hlavný svätiteľ.

Po udelení biskupskej vysviacky nový biskup prevzal evanjeliár a biskupské insígnie, ktorými sú prsteň, mitra a berla.

Na slávnostnej omši boli okrem slovenských biskupov a kňazov prítomní aj královohradecký biskup Jan Vokál či generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.

Tretí pomocný biskup na Slovensku

Pápež František vymenoval Jána Kuboša za pomocného biskupa Spišskej diecézy 25. marca. Kódex kánonického práva (CIC) stanovuje, že ak neexistuje legitímna prekážka, tak menovaný má prijať vysviacku a prevziať úrad do troch mesiacov od menovania. Tie uplynú zajtra.

Inzercia

Po bratislavskom pomocnom biskupovi Jozefovi Haľkovi a košickom pomocnom biskupovi Marekovi Forgáčovi bude Kuboš tretím pomocným biskupom pôsobiacim v rámci slovenskej Cirkvi. Ako pomocní biskupi začínali aj viacerí súčasní diecézni biskupi.

Úlohou každého biskupa je posväcovať, učiť a riadiť, pričom pomocní biskupi „pomáhajú diecéznemu biskupovi v celom riadení diecézy a zastupujú ho, keď je neprítomný alebo hatený“ (CIC kán. 405 § 2).

Kódex kánonického práva okrem duchovných kvalít kladie na nových biskupov aj formálne kritériá, ako sú dosiahnutie veku 35 rokov, minimálne päťročné pôsobenie v kňazskej službe či vyššie teologické vzdelanie.

Zdieľať

Ján Kuboš má 54 rokov, narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.

V 90. rokoch bol farárom v Liptovskej Osade, zároveň pôsobil vo väzenskej pastorácii. V rokoch 1997 – 2017 pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 2002 obhájil doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2017 bol farárom a dekanom v Kežmarku, pôsobil aj ako sudca na Cirkevnom súde Spišskej diecézy.

Odporúčame