Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
23. august 2020

Minikázeň

Kým je pre mňa „Peter“?

Všetky úlohy sv. Petra a jeho nástupcov stoja na základe, ktorým je „poznanie Krista“, ktoré dostal od nebeského Otca.

Kým je pre mňa „Peter“?

Foto: TASR/AP

V katolíckej kaplnke slovenského kolégia v Ríme je nápis „Ubi Petrus, ibi Ecclesia“ (slov. Kde je Peter, tam je Cirkev). Tento výrok sa pripisuje milánskemu biskupovi sv. Ambrózovi (340 – 395). Napriek všetkým námietkam, bez biblického textu tejto nedele (Mt 16,13-20) sa Petrovi a jeho nástupcom nedá rozumieť.

(1) Ježiš sa pýta apoštolov na mienku o svojej osobe. Názory ľudí hodnotia Ježiša veľmi vysoko: Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš alebo jednoducho „prorok“, Boží muž. Iba Šimon dal presnú odpoveď: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“. Toto poznanie nemohol mať Šimon sám od seba, z vlastnej hlavy. Je to poznanie, ktoré človeka presahuje. Ježiš to jasne v odpovedi povedal, že toto poznanie má od Boha. A takéto poznanie sa stáva východiskom Šimonovej novej úlohy: na tejto „skale“ Kristus vybuduje svoju Cirkev.

(2) Kardinál Grocholewski si zaspomínal na voľbu Jána Pavla II. v roku 1978. Stál vtedy na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ako pracovník Vatikánu. Wojtylu osobne dovtedy nepoznal. Keď ohlásili meno kardinála zvoleného za pápeža, „oblial ma studený pot”, spomínal Grocholewski. „Je to Poliak ako ja. Ja tu pracujem, viem, čo je to Vatikán, čo je Kúria. Zvládne to?“ Chápem, človek zapochybuje, je to úloha, ktorá presahuje ľudské schopnosti. To vravieval aj pápež Benedikt XVI. Bez Kristových slov sa to ani chápať nedá.

(3) Niektorí autori úlohu Petra a jeho nástupcov vysvetľujú na základe troch obrazov: A/ Peter je „skala“, dom, okolo ktorého Ježiš zhromažďuje svojich nasledovníkov (najvyšší pastier) B/ „Kľúče“ znamenajú, že Peter hovorí, čo sa smie, čo nesmie, čo je dovolené a čo zakázané (najvyšší učiteľ). C/ A ako viditeľná „tvár“ Krista medzi ľuďmi je aj najvyšší kňaz (summus pontifex) (Stock, 265). Základom týchto úloh je „poznanie Krista“, ktoré dostal Peter od nebeského Otca. A práve o tom je úryvok evanjelia tejto nedele.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame