Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
12. december 2020

Minikázeň

Význam svedectva

Vydávať svedectvo o Kristovi je veľmi dôležité aj dnes: rečou i skutkami. Nie vypočítavosť, ale pravdivé svedectvo!

Význam svedectva

Foto – Postoj/Simona Plávková

Kresťanstvo je vo svojej podstate „rozpínavým“ náboženstvom. Má poslanie šíriť sa kvantitatívne (čo do počtu), ale aj kvalitatívne (čo do hĺbky viery a morálnej integrity). Nie však násilím, ale vydávaním svedectva.

(1) Evanjelium katolíckych bohoslužieb tretej adventnej nedele je liturgicky vyskladaným textom. Prvá časť je z prológu (Jn 1,6-8) a tvorí úvod do svedectva sv. Jána Krstiteľa, ktorý vydal svedectvo o Ježišovi, že je svetlom sveta.

Druhá časť (Jn 1,19-28) je Jánovým svedectvom o Kristovi, ktoré povedal poslaným kňazom a levitom: obsahuje tri nepriame svedectvá (Ján nie je Kristus, nie je Eliáš, nie je prorok) a dve priame svedectvá (Ján je hlasom „volajúcim na púšti“ a Kristovi nie je hodný rozviazať remienok na obuvi).

Priatelia, vydávať svedectvo o Kristovi je veľmi dôležité aj dnes: rečou i skutkami. Nie vypočítavosť, ale pravdivé svedectvo!

(2) Niektorí autori (Flanagan, s. 15-16) z prvej kapitoly Jánovho evanjelia zostavili zoznam svedectiev a zoradili ho do siedmich dní! Za sedem dní – podľa Biblie – Boh stvoril svet. V prvej kapitole Ján začína akoby nové dejiny sveta: nové dejiny sa začínajú vtelením a vykúpením. Boh nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie vykúpil.

Vykúpenie sveta je v Evanjeliu sv. Jána novým „stvorením“ sveta a človeka. Na tretiu adventnú nedeľu v istom zmysle anticipujeme radosť z Kristovho vtelenia, ale i radosť z nášho vykúpenia. Priatelia, neklesajme na duchu, ale radujme sa, lebo naša budúcnosť je istá!

Inzercia

Odporúčame