Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Svet kresťanstva
22. apríl 2021

Cirkevné školy

Žiaci dnes potrebujú skôr evanjelizáciu než katechézu, no výziev je viacero

Pozrite si, ako sa darí cirkevným školám v rebríčkoch kvality.

Žiaci dnes potrebujú skôr evanjelizáciu než katechézu, no výziev je viacero

Vyučovanie na katolíckej Spojenej škole Sv. Františka z Assisi v septembri 2012. Foto: TASR – Michal Svítok

Apríl je časom prihlášok na základné a stredné školy. O nových žiakov zápasia aj tie cirkevné. Medzi riaditeľmi, učiteľmi i rodičmi sú otázky o ich poslaní v meniacej sa spoločnosti stále veľkou témou.

„Nepochybnou devízou cirkevných škôl je ich komunitný charakter. Komunita je najlepšia odpoveď na devastačný účinok kultúry individualizmu a na primárnu potrebu človeka žiť vo vzťahu,“ hovorí o prínose cirkevných škôl prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič.

Cirkevné školy podľa neho dominujú snahou vytvárať kultúru spolupatričnosti k školskej komunite ako miestu, kde zdieľame svoje osobné prežívanie, pocity a túžby. „Svet nestojí na konkurencii, ale na spolupráci a vzájomnom dopĺňaní sa – to je kľúčové posolstvo, ktoré potrebujeme odovzdávať mladým,“ pokračuje Masarovič s tým, že to ukazuje aj pandemická skúsenosť.

Charakter cirkevných škôl sa v priebehu histórie menil. Napríklad svätý Jozef Kalazanský, zakladateľ rehole piaristov, založením prvej bezplatnej školy v Európe hľadal spôsob, ako pomôcť deťom z materiálnej i duchovnej biedy. 

V minulosti sa preto žiaci do cirkevných škôl „hrnuli“, vzdelanie pomáhalo meniť sociálny status a prinášalo slobodu vo voľbe povolania. „Možno tým, že je vzdelanie dostupnejšie a bezplatné školy už nie sú len tie cirkevné, konkurencia narástla,“ konštatuje Juraj Ďurnek, provinciál rehole piaristov, ktorá má na Slovensku školy v troch mestách.

Rozpadnuté rodiny, technológie a zvýšený nárast porúch učenia a správania sú fenomény, s ktorými zápasia všetky školy. Pre tie cirkevné je tu ešte jedno špecifikum – prichádzajú do nich žiaci najmä z veriacich rodín? A mali by?

„Skôr sa už na cirkevných školách stretávame so žiakmi, ktorí potrebujú viac evanjelizáciu ako katechézu,“ priznáva páter Ďurnek s tým, že ide o odraz dnešnej sekularizovanej spoločnosti. Podľa neho cirkevné školy vždy reagovali na potreby danej komunity. Piarista uznáva, že nie je jednoduché flexibilne sa prispôsobovať zmenám. „Možno i v závislosti od vnímania odlišností generácií Y a Z,“ dodáva.

Inzercia

Podľa Masaroviča, ktorý je riaditeľom Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách, rodičia prirodzene očakávajú, že ich dieťa bude v cirkevnej škole napredovať nielen po vzdelanostnej stránke, ale aj z hľadiska rozvoja charakteru a ľudskosti.

Do rozhodovania v prípade cirkevnej školy vstupujú i ďalšie faktory. Podľa Ďurneka rodičia hľadajú školy, ktoré využívajú moderné metódy, kde je dobré technické vybavenie, ale veľmi im záleží i na bezpečnom prostredí a aby sa ich dieťa v kolektíve cítilo prijaté.

A čo je dnes najväčšou výzvou pre cirkevné školy?

Páter Ďurnek považuje za najväčšiu výzvu presvedčiť o svojej otvorenosti. „Niekedy sa pojem ,cirkevná‘ škola vníma ako ,uzavretá‘ škola. Škola len pre veriacich či pokrstených. Ale viera nie je podmienkou prijatia do cirkevnej školy,“ mieni. Svätý Jozef Kalazanský vo svojej dobe prijímal do piaristických škôl deti židov i protestantov. 

Podľa Masaroviča pandémia potvrdila, že sme súčasťou významných spoločenských a civilizačných zmien. Rozhodujúcou výzvou je zavádzanie systémových zmien, najmä tých, ktoré ovplyvňujú proces učenia sa žiaka. „Musíme opustiť učenie, ktoré sleduje cieľ ,prebrať všetko predpísané učivo‘ bez ohľadu na to, akú pamäťovú a kompetenčnú stopu v žiakovi zanecháva, a prejsť k učeniu, ktoré zostáva pre život, premieňa a stimuluje potenciál jedinca,“ konštatuje.

Úspešné školy budúcnosti nebudú podľa Masaroviča vzdelávacie výsledky dosahovať bez toho, aby sa významná pozornosť venovala posilňovaniu kultúry otvorenej komunikácie, prežívania hlbokých vzťahov a podnecovania zdravého emočného vývinu.

Rebríček najlepších cirkevných škôl podľa INEKO za školský rok 2019/20

Základné školy

Desať cirkevných základných škôl sa umiestnilo v prvej stovke najlepších. Štandardných deväťročných škôl je pritom na Slovensku zhruba 1 400.

#1 Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava-Karlova Ves
32. miesto
skóre 8,2

#2 ZŠ Angely Merici, Trnava
36. miesto
skóre 8,2

#3 Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin
48. miesto
skóre 8,0

#4 ZŠ Matky Alexie, Bratislava-Staré Mesto
56. miesto
skóre 7,9

#5 ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice-Západ
58. miesto
skóre 7,9

#6 ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Košice-Sídlisko KVP
73. miesto
skóre 7,7

#7 Cirkevná základná škola, Topoľčany
75. miesto
skóre 7,7

#8 Cirkevná základná škola, Gaštanová, Žilina
81. miesto
skóre 7,6

#9 Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina
82. miesto
skóre 7,6

#10 ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce
93. miesto
skóre 7,5

Gymnáziá

Desať cirkevných gymnázií sa umiestnilo v prvej päťdesiatke všetkých slovenských gymnázií.

#1 Gymnázium Matky Alexie, Bratislava-Staré Mesto
17. miesto
skóre 8,0

#2 Evanjelické gymnázium, Košice
23. miesto
skóre 7,7

#3 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
28. miesto
skóre 7,4

#4 Gymnázium Angely Merici, Trnava
34. miesto
skóre 7,2

#5 Evanjelické lýceum, Bratislava-Petržalka
35. miesto
skóre 7,2

#6 Gymnázium sv. Moniky, Prešov
38. miesto
skóre 7,2

#7 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš
46. miesto
skóre 7,0

#8 Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
50. miesto
skóre 6,9

#9 Cirkevná spojená škola – Gymnázium, Snina
51. miesto
skóre 6,9

#10 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica
52. miesto
skóre 6,9

Metodika:
Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, pričom mimoriadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami). Podrobné informácie o metodike (vrátane váh jednotlivých ukazovateľov a časového obdobia, ktoré sa berie do úvahy) možno nájsť tu.

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva