Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
19. máj 2021

Katolícky skauting

Nejde len o tábory, ale najmä o formáciu. Pomáha to aj pri pracovných pohovoroch

Vladyka Cyril Vasiľ a manželia Patrik a Eva Belušovci hovoria, o čom je katolícky skauting.

Nejde len o tábory, ale najmä o formáciu. Pomáha to aj pri pracovných pohovoroch
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vladyka Cyril Vasiľ a manželia Patrik a Eva Belušovci hovoria, o čom je katolícky skauting.

„Skaut so svojou ochotou k službe blížnemu je povolaný k tomu, aby pracoval pre ,extrovertnú‘ cirkev a ľudskejší svet,“ vyhlásil pápež František minulý piatok, keď prijal zástupcov tretieho najväčšieho skautského hnutia vo Francúzsku.

Pri tejto príležitosti varoval pred zhoršením kvality medziľudských vzťahov a absenciou dôveryhodných vzorov pre dnešných mladých ľudí. Ako povedal, túto situáciu ešte viac zvýraznila súčasná pandemická kríza, avšak práve skautská pedagogika môže v mladých ľuďoch podnietiť nové sny, následné konanie a smelý pohľad do budúcnosti.

Pápež tiež poukázal na vedenie mladších detí staršími adolescentmi, ktoré ich vychováva k obojstrannej trpezlivosti, a na príklad manželských párov, ktoré sa v katolíckom skautingu angažujú a dosvedčujú tak krásu manželstva.

Kto sú katolícki skauti? V čom sa líšia od „ostatných“ skautov? Ako funguje ich prepojenie s farnosťami a cirkvou a čo je ich najväčšou výzvou? Vysvetľujú manželia Patrik a Eva Belušovci z košického skautského Zboru sv. Cyrila a Metoda a apoštolský administrátor Košickej eparchie vladyka Cyril Vasiľ. Ten aj popri riadení eparchie zostáva skautom a duchovne vedie najstaršiu kategóriu košického zboru.

Prečo katolícky skauting?

Naši katolícki skauti fungujú pod hlavičkou Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku, ktoré je súčasťou Federácie skautov Európy.

Prvý katolícky oddiel skautov založil francúzsky jezuita Jacques Sevin v meste Mouscron v dnešnom Belgicku v roku 1918. Federácia skautov Európy vznikla v roku 1956 a založili ju v Kolíne nad Rýnom mladí Francúzi a Nemci – kresťania, ktorí si želali mier dvoch znepriatelených národov po trpkej skúsenosti druhej svetovej vojny. Toto priateľstvo chceli postaviť na skautskej metodológii a viere v Krista.

Zakladateľ klasického skautingu britský lord Robert Baden-Powell bol anglikán a skauting sa vždy spájal s náboženskými hodnotami. Prečo je tu teda potreba katolíckeho skautingu?

„Baden-Powell založil skauting v roku 1907, čo bolo v dobe, keď sa automaticky predpokladalo, že ľudia sú veriaci a každý je členom cirkvi. Sám Baden-Powell povedal, že si nevie predstaviť skauta, ktorý by nebol veriaci a neuznával Pána tvorstva,“ vysvetľuje vladyka Cyril Vasiľ.

Neskôr spomínaný jezuita Jaques Sevin rozvinul skauting v rámci Katolíckej cirkvi a začali vznikať organizácie založené na konfesionálnom základe. Popri nich paralelne existujú aj organizácie, ktoré sa nehlásia špecificky k náboženstvu, ale predpokladajú, že ich členovia si plnia svoje záväzky voči Bohu – každý v rámci svojej konfesie.

„V katolíckych skautských organizáciách je podmienkou na prijatie krst a vôľa nechať sa formovať v duchu kresťanskej katolíckej viery,“ ozrejmuje vladyka Vasiľ. Aj katolícky skauting používa výchovnú metodológiu Baden-Powella s tým rozdielom, že kladie veľký dôraz na katolícku formáciu.

Skauting Federácie skautov Európy tak stojí na troch pilieroch: kresťanstvo, medzinárodná spolupráca a individuálny prístup vo formácii.

„Súčasťou balíka skautských zručností sú v našom skautingu aj vyslovene náboženské témy, napríklad ovládať základné vedomosti alebo pomáhať vo farnosti,“ približuje Patrik Beluš. On a jeho manželka Eva vedú skautov najmladšej kategórie, čiže lienky v prípade dievčat a vĺčatá – chlapcov. „Prichádzajú k nám zväčša vo veku, keď pristupujú k prvému svätému prijímaniu alebo tesne po ňom. Môžeme na to nadviazať našou formáciou.“

Kategórie v katolíckom skautingu

lienky / vĺčatá – žltá kategória do 11 rokov
vodkyne / skauti – zelená kategória do 16 rokov
strážkyne / roveri – od 17 rokov vyššie

Pre každú vekovú kategóriu je vypracovaná metodológia, ktorá má špecifické prvky. „Napríklad pre najmladšiu kategóriu sa všetky aktivity prezentujú ako súčasť príbehu. Pre vĺčatá je to Kniha džunglí, pre lienky je to cestička lúkou, lesom a vrchom. Pre vodkyne a skautov sú kľúčové aktivity v prírode, kde poznávajú svoje možnosti a schopnosti a učia sa byť „vždy pripravení“, formácia najstarších je založená práve na službe,“ pokračuje Eva.

Sľub lienky (najmladšia veková kategória dievčat od 8-11 rokov). V skautingu sa starší členovia venujú mladším a odovzdávajú im svoje skúsenosti.

V katolíckom skautingu sa deti v táboroch a pri niektorých aktivitách delia na chlapcov a dievčatá, spolu sa stretávajú len v rámci zborových akcií. Toto delenie však neplatí celosvetovo, napríklad v Taliansku funguje skautská katolícka organizácia, kde majú aktivity zmiešané.

Podľa vladyku Vasiľa prišla Federácie skautov Európy k tomuto rozdeleniu v 70. rokoch z výsostne pedagogického dôvodu. „Ide o hľadisko vývinovej pedagogiky a psychológie, v našom skautingu sa vychováva nie jeden s druhým, ale jeden pre druhého, aby sa zohľadnili dievčenské a chlapčenské špecifiká,“ vysvetľuje. Delenie bolo pôvodne aj súčasťou metódy Baden-Powella.

Cieľom katolíckeho skautingu nie je konkurovať Slovenskému skautingu alebo iným skautským organizáciám, dodáva vladyka. „Povedal by som, že Slovenský skauting je akousi širšou základňou, ktorá má uvoľnenejšie pravidlá. My viac dbáme na pôvodné pravidlá Baden-Powella, sme v tom trochu konzervatívnejší,“ vraví.

Keď sa stane skautom rodič

Arcibiskup Vasiľ priznáva, že ľudia si skauting väčšinou predstavujú ako behanie po lese či naháňanie bobríkov. „Treba zdôrazniť, že je to výchovná, pedagogická metóda, nie voľnočasová aktivita,“ pokračuje. Cieľom je všeľudská výchova, skauting je len formou.

Podľa Patrika Beluša treba niektorým rodičom vysvetliť, že skauting je prostriedok k dosiahnutiu niečoho väčšieho – dať deťom zdravý základ do života. „Pri starších deťoch, ktoré sa hlásia sami vo vyššom veku, platí, že ich už viac láka práve tá forma, čiže dobrodružstvo, behať po lese a podobne,“ priznáva.

Eva Belušová spomína, že niektorí rodičia najprv berú skauting ako krúžok, kde nechajú deti, nech sa vyšantia, avšak neskôr pochopia, že to nie je len o tom. „Skauting ich učí zodpovednosti, spolupráci aj náboženským veciam, formuje charakter k čestnosti a zdravým hodnotám,“ vymenúva.

Podľa arcibiskupa Vasiľa skauting umne dávkuje fyzickú zdatnosť a zručnosť s občianskou zrelosťou a duchovnými hodnotami. „Je to formovanie človeka, ktorý je použiteľný do každého počasia,“ mieni.

Košický zbor sa stretáva v klubovni pod jezuitským kostolom. Raz za dva mesiace je tam omša, na ktorej asistujú práve skauti. Hoci v tomto prípade nejde o farský kostol, skauting sa neraz považuje za jednu z aktivít farností.

Pre skautov je to často aj o praktickej stránke, keďže práve farnosti im dokážu poskytnúť priestory. A netýka sa to len oficiálneho katolíckeho skautingu. Patrik Beluš pozná oddiely Slovenského skautingu, ktoré fungujú na farách a sú prakticky farskými, aj čo sa týka povahy i členstva. V Čechách je zase tradícia sokolovní a klubovní. V katolíckom skautingu sa predpokladá priamo inštitucionálna väzba na farnosť, dodáva vladyka Vasiľ.

Evka a Patrik Belušovci s deťmi po stretnutí s pápežom Františkom v rámci medzinárodného stretnutia roverov a strážkyň Federácie skautov Európy Euromoot 2019 vo Vatikáne.

Skauting spája aj rodičov, vravia manželia Belušovci. V čase zborových stretiek sa zároveň stretávajú aj rodičia a vytvárajú tak spoločenstvo, kde je hlavnou témou často práve skauting. „Keďže vďaka skautingu máme silné priateľstvá a mnohí z nás už máme rodiny, stretávame sa aj mimo skautingu na rôznych výletoch a chatách. A aj napriek tomu, že sú to neskautské akcie, nevieme sa vyhnúť skautským prvkom pri organizovaní programu pre vlastné deti, ktoré sú z toho nadšené,“ hovorí Eva.

Intenzívne zapojenie do skautingu poňali rodičia v prípade zboru v Trnave. Niektorí z nich sa stali najprv sami skautskými vedúcimi, aby mohli dať svoje deti do skautingu. Vyžiadala si to situácia. „Stáva sa, že je záujem detí, ale máme nedostatok dospelých vedúcich a nemôžeme otvoriť jednotku alebo zbor. Rodičom však vieme povedať: dobre, dáme vám podporu, ale niekto z vás sa musí obetovať, naučiť sa metodológiu a vziať si to na starosť,“ ozrejmuje vladyka Vasiľ.

Mohlo by sa zdať, že títo rodičia sa budú venovať svojim vlastným deťom, no ako upozorňujú naši skautskí respondenti, metodológia to nepovažuje za žiaduce. „Navyše, ak sa aj rodič stane vedúcim svojmu dieťaťu, nebude ho mať dlho, lebo po čase ide do vyššej kategórie,“ dodáva Patrik Beluš.

Najlepší liek na klerikalizmus

Okrem potreby dospelých vedúcich sú ďalšou výzvou kňazi. Ideálny model v katolíckom skautingu je, aby sa každej kategórii, napríklad lienkam a vĺčatám, venoval jeden kňaz.

Inzercia

Košický zbor má šťastie na dobrých kňazov, každej z troch kategórií sa venuje jeden kňaz, lienkam a vĺčatám jezuita Pavol Trgo, zelenej kategórii Michal Galmus a strážkyne a roverov má na starosti vladyka Cyril Vasiľ.

Kňaz v skautingu je v pozícii duchovného asistenta, nemá riadiacu funkciu. „Nehrá prvé husle, ako je možno zvyknutý z farnosti. Žiaľ, mnoho kňazov sa aj z tohto dôvodu nehrnie do skautingu, lebo tam nemajú rozhodovacie právomoci,“ približuje vladyka.

Zároveň povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli ponúknuť svoje služby skautom a pobyt v prírode spojili možno so svojou dovolenkou. „Veľa sa dnes hovorí o klerikalizme, aj pápež František naň upozorňuje. Dovolím si povedať, že ak existuje nejaký liek na klerikalizmus, tak pre kňaza to môže byť pozícia skautského asistenta,“ konštatuje.

Na skautských táboroch je kňaz k dispozícii či už na spoveď alebo na slúženie omší. „Potom sa nebojíme pustiť aj do odvážnejších hier,“ odľahčuje tému Patrik Beluš.

Pri myšlienke na letný tábor katolíckych skautov sa môže objaviť predstava, že všetko musí súvisieť len s Bibliou či katechizmom. Nie je tomu celkom tak. Témy sú rôzne, od svätých Cyrila a Metoda až po Pána prsteňov.

Podľa vladyku Vasiľa je práve na šikovnosti duchovného asistenta, ako vie do témy viesť náboženský rozmer. Spomína si na jeden tábor v Taliansku, ktorého témou boli vikingovia. „Poviete si, beštie, čo mlátia sekerami. Ja som sa však vložil do roly putovného misionára s tým, že pokresťančujem tých pohanských bojovníkov. Takýmto spôsobom som deťom vysvetľoval pravdy viery,“ hovorí.

Skauting nemá nahrádzať školskú či farskú katechizáciu k prvému svätému prijímaniu či birmovke, skôr ju dopĺňa či prehlbuje. Pravdou však je, že pre niektoré deti môže ísť o prvý kontakt s náboženskými témami.

Služba naša každodenná

Jedným z pilierov katolíckeho skautingu je služba. Pohľad bežných veriacich je v tejto súvislosti často zúžený na to, že skauti prinesú pred Vianocami do farností Betlehemské svetlo. Tým sa však ich pomoc cirkvi nekončí.

„V prvom rade formujeme deti, už to je služba. Potom pomáhame vo farnosti s rozličnými aktivitami,“ hovorí Eva. Skauti napríklad pomáhali pri organizovaní Národného pochodu za život v Košiciach a Bratislave, takisto sa zapájajú pri púťach a ďalších akciách nielen na Slovensku, ale aj v rámci medzinárodných podujatí typu Svetové dni mládeže.

Užitočnou je tiež skutočnosť, že skautská uniforma pripomína poriadkovú službu. Takisto vojakmi inšpirovaná hierarchická štruktúra predstavuje výhodu pri organizovaní a zabezpečovaní veľkých podujatí.

Rozmer služby spočíva aj v známom fakte, že skauti sú vedení od malička k tomu, aby urobili denne dobrý skutok. „Talianske deti sme posielali na prieskum do dediny za starostom, nech zistia, či niečo netreba pomôcť v dedine. Často potom v niečom pomohli,“ spomína si na aktivity arcibiskup Vasiľ.

Dodáva, že v Taliansku, kde má skauting silnú históriu a masívnu základňu, platí, že zmienka o skúsenosti skautského vedúceho v životopise znamená silné body pri pracovných pohovoroch. „Lebo sa dá predpokladať, že takýto človek vie spolupracovať s inými, je zodpovedný a čestný,“ mieni vladyka. Túto skúsenosť potvrdzuje v slovenských podmienkach aj Eva Belušová, ktorej podľa vlastných slov pri pohovore pomohlo, že sa angažuje v skautingu.

Chlapci vyrastajú pod vedením mužov. Vo Federácii skautov Európy majú duálnu formáciu chlapcov a dievčat.

Vladyka Cyril a „Veľké vytie“ košickej svorky vĺčat.

Regulované dobrodružstvo

Kým pre niektorých ľudí sa môžu javiť oddelené aktivity pre chlapcov a dievčatá ako dačo prekonané, skauting celkom isto predbehol dobu v zelených témach. Už zakladateľ Baden-Powell zo svojej skúsenosti z Afriky a Ázie oceňoval schopnosť prírodných národov žiť v spojení s prírodou. A to dávno predtým, ako vznikli ekologické hnutia.

„V rámci skautingu je úcta k prírode hlboko zakorenená, v skautskom zákone sa uvádza, že skaut vidí v prírode Božie dielo a má ho v úcte. Máme tiež pravidlo, že skaut nechá miesto po tábore krajšie, ako ho našiel,“ opisuje Eva Belušová.

Vzťah k prírode je však len jedným z formačných prvkov, ktoré majú slúžiť na komplexnú formáciu mladého človeka. „Nejde v žiadnom prípade o nejaké klaňanie sa prírode v zmysle panteizmu,“ dopĺňa arcibiskup Vasiľ.

A ako zasahujú skauting digitálne technológie? „Na táboroch vidno, že deti ešte v prvý deň riešia smartfóny, ale od druhého dňa si už na ne nespomenú. Prirodzené prostredie akoby premôže naviazanosť na techniku,“ hodnotí Patrik.

V prírode si deti skúsia veci, ktoré by s rodičmi zrejme nezažili. „Keď im o tom hovoria, tak rodičia sú často prekvapení v zmysle – a tebe nevadilo skočiť do tej vody a podobne?“ pokračuje skautský vedúci.

Na otázku, či je skauting bezpečný, dostávame jasnú odpoveď: musí byť. „Mnoho vecí vyzerá nebezpečne, ale v skutočnosti sú preverené vedúcimi. Napríklad deti si samy stavajú piecku z dreva, na ktorej si potom varia. Čiže už len predstava, že hrniec plný horúcej vody stojí na nejakej konštrukcii poviazanej zo šnúrok, čo postavili deti, je šialená. Ale pravdou je, že vedúci to pred použitím vyskúšajú,“ približuje Patrik Beluš.

Vladyka Cyril Vasiľ hovorí o „regulovanom dobrodružstve“. Deti podľa neho niekedy ani netušia, že vedúci dávajú pozor alebo veci vopred preverili.

Dôležitým rozmerom je tiež pravidelnosť. Stretnutia v klubovni či výlet aspoň raz za mesiac sú nutným predpokladom na zvládnutie tábora. „Na jednom obchodnom dome bol veľký nápis: Pozývame na skautský letný tábor, zapíšte deti. Nie je to správny prístup, pretože v prípade skautov nemôže byť tábor jednorazová vec. Je to zavŕšenie celoročnej aktivity, kde sa jednotlivé jednotky už poznajú a zúročujú to, čo sa naučili počas roka,“ dodal.

Nevedia sa dočkať

Pandémia odlúčila skautov od ich prirodzeného prostredia – prírody a skautských klubovní – a zavrela ich doma. Preto sa počas týchto dní už intenzívne tešia na obnovenie aktivít. Počas koronakrízy fungovali online, no značná časť detí nevedela pri počítačoch obsedieť. Mali tiež zborové stretká aj modlitby za ukončenie pandémie. Stihli absolvovať dokonca online skautský ples, hoci tento ročník mal byť reálne v Košiciach.

Ako zbor si tiež pripomenuli desiate výročie, súčasťou oslavy bol online táborák, na ktorý sa pripojil z USA aj vladyka Milan Lach. „Sme malá organizácia, maličké semienko, ale tešíme sa záujmu. Pozývame medzi nás ďalších, a najmä vedúcich, čiže ľudí od dvadsať rokov plus,“ hovorí Patrik Beluš.

Za posledné roky ako pozitívum vníma, že ľudia si čoraz menej spájajú skautov s pioniermi. Komunistickým režimom spotvorení „skauti“ slúžili ideologickým záujmom, pričom kopírovali niektoré formy osvedčeného modelu.

Skauti – či už katolícki alebo v iných organizáciách – majú stále čo ponúknuť. „Skaut má byť dobrý kresťan a dobrý občan. Keď je dobrý kresťan, predpokladáme, že bude aj dobrým občanom. Skautský zákon je akousi paralelou k desatoru. To je naša vízia,“ uzatvára skúsený skaut vladyka Cyril Vasiľ.

Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (alebo v skratke Vodkyne a skauti Európy) je jednou z troch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku popri Slovenskom skautingu a Zväze skautov maďarskej národnosti. V súčasnosti má vyše 300 členov pôsobiacich v štyroch skautských zboroch v Bratislave, Trnave, Prešove a Košiciach a niekoľko členov v Žiline a vo Zvolene, kde sa pripravuje vznik nových zborov. Bližšie informácie o organizácii vrátane kontaktov nájdete na webstránke skauti-europy.sk, respektíve na sociálnych sieťach.

Titulné foto – skautské sväté omše sú často v prírode, na snímke otec Pavol Trgo, SJ a stretnutie košického skautského zboru sv. Cyrila a Metoda. Zdroj: archív katolíckych skautov.

Odporúčame

)