Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
18. január 2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Chcete dôkaz, že ekumenizmus nie je teória, ale žitá realita? Zájdite do Košíc

Duchovní rôznych cirkví sú nielen spolupracovníkmi, ale stali sa priateľmi. Ekumenické spoločenstvo funguje už takmer 30 rokov.

Chcete dôkaz, že ekumenizmus nie je teória, ale žitá realita? Zájdite do Košíc

Ekumenický pašiový sprievod pred Dómom svätej Alžbety v Kośiciach v roku 2019. Foto: TASR/Milan Kapusta

Počas prebiehajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa viaceré kresťanské cirkvi a denominácie spoločne stretávajú na ekumenických bohoslužbách. Príkladom ekumenickej spolupráce nielen počas jedného týždňa, ale počas celého roka sú Košice.

V metropole východu už od roku 1994 funguje Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice (ES), v ktorom viaceré kresťanské cirkvi spoločne pripravujú rôzne aktivity. Známym je napríklad Ekumenický pašiový sprievod, keď veriaci spolu so svojimi duchovnými predstaviteľmi kráčajú mestom a zastavujú sa pri jednotlivých kresťanských chrámoch.

„Veľká noc sa pre mňa začína práve týmto pašiovým sprievodom. Po spoločnom putovaní sa každý vráti do svojho kostola či modlitebne a v domácom prostredí to doznieva a vrcholí,“ hovorí tajomníčka ES Dáša Fedorková.

V septembri sa zasa na spoločnej ekumenickej bohoslužbe stretajú študenti vysokých škôl, aby spolu s predstaviteľmi akademickej obce a zástupcami cirkví prosili o pomoc Ducha Svätého. Dáša Fedorková približuje, že s touto iniciatívou prišli študenti Technickej univerzity v Košiciach, ktorí niečo podobné zažili v Poľsku.

Ekumenické spoločenstvo tiež každoročne v októbri organizuje poďakovanie za úrodu, pripravuje ekumenický program v rámci Festivalu sakrálneho umenia a na záver roka pred Vianocami ponúka Adventný večer Božieho slova a hudby.

Ako ďalej približuje Dáša Fedorková, ekumenizmus nie je len o spoločných modlitbách. „Okrem týchto nosných aktivít ES spolupracuje na rôznych konferenciách, tretí rok sa rozvíja spolupráca so Zakarpatskou Ukrajinou, kde sa rozvíjajú ekumenické vzťahy. Tiež si vymieňame skúsenosti v charitatívnej a sociálnej oblasti,“ vymenúva Fedorková.

Ekumenické aktivity nie sú len pre duchovných

O ekumenické aktivity majú podľa Fedorkovej záujem mnohí laickí veriaci. „V počiatkoch, keď sme mali spoločné modlitby v Dome umenia, ktorý má kapacitu asi tritisíc ľudí, bolo vždy plno. Dnes je to v trošku komornejšej atmosfére.“

Podľa moderátora ES Dušana Havrilu prvotné nadšenie akoby pokleslo, aj u tých, ktorým bola a je ekumenická činnosť blízka. „Tak ako kultúrny aj duchovný trh je presýtený rôznymi aktivitami. A ľudia si vyberajú, ale stále máme čo ponúknuť,“ zdôrazňuje evanjelický farár.

Evanjelický farár v Košiciach Dušan Havrila. Zdroj: facebook Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice

Mnohí spočiatku potrebovali čas, aby prijali ekumenické aktivity a našli si k nim pozitívny vzťah, hovorí pastor Apoštolskej cirkvi Tibor Farkaš. Pripomína, že kým v čase totality boli cirkvi zamerané hlavne na prežitie a na vnútorný rast aj napriek tlaku spoločnosti, príchodom slobody si veriaci začali uvedomovať svoju zodpovednosť za šírenie kresťanského posolstva medzi ľuďmi širokého spektra.

„Neboli sme však pripravení na to, že nás táto zodpovednosť bude ako cirkev presahovať. Začali sme objavovať, učiť sa a zodpovedne stavať k tomu, že Božie dielo má byť vykonávané aj s ostatnými veriacimi z iných cirkevných spoločenstiev,“ hovorí pastor Farkaš.

Ekumenizmus nepotiera identitu jednotlivých cirkví

„Takmer dvetisícročná história kresťanstva nebola vždy jednoduchá. Bolo tu veľa zranení. Posledné desaťročia však ukázali, že sú cesty a spôsoby, ako môžeme zranenia eliminovať a ako ich môžeme liečiť a uzdravovať. Deliaca čiara, ktorá rozdeľovala kresťanské cirkvi a náboženské spoločnosti, sa postupne zotiera,“ hovorí farár Havrila, podľa ktorého postupnými krokmi, trpezlivosťou a láskou môžeme budovať jednotu pri zachovaní identity svojej vlastnej cirkvi.

Evanjelický farár je presvedčený, že „ak si odmyslíme niektoré  dogmatické nezhody a postavíme budovanie jednoty a spoločenstva na Božom slove, tak máme dostatok priestoru na budovanie nielen ekumenickej jednoty, ale aj tej ľudskej, bratsko-sesterskej“.

Pastor Apoštolskej cirkvi Tibor Farkaš súhlasí, že na prvom mieste všetky cirkvi spája Ježiš Kristus. „Zároveň je tu vedomie, že my, jednotlivé cirkvi, sme v určitom spôsobe obmedzené a potrebujeme aj tých druhých. Svätý Pavol hovorí o tele Pána Ježiša ako o spoluúdoch Krista: On je hlavou a my ostatní sme spolutelom. Toto vedomie nás pokoruje, ale aj spája,“ hovorí pastor Farkaš.

„Ekumenizmus nás nesmie viesť k niečomu, pri čom by sme strácali svoju vlastnú identitu. Nikdy nesmieme podceňovať nám dané Božie výzvy a úlohy v jednotlivých spoločenstvách, ktoré sme od neho prijali a za ktorých plnenie sa mu budeme zodpovedať. Keď túto zodpovednosť nesieme a v nej stojíme, nemusíme sa báť ani tejto vzájomnej spolupráce,“ uvažuje Farkaš.

Inzercia

Pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach Tibor Farkaš počas ďakovnej ekumenickej bohoslužby za úrodu. Foto: facebook Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice

ES tvorí deväť členov – Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV), Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Reformovaná kresťanská cirkev a Teologická fakulta KU v Košiciach. Navyše, pozorovateľom je aj židovská náboženská obec.

Pri takomto počte členov by sa mohlo zdať, že je ťažké sa na niečom zhodnúť. V štatúte ES je však pravidlo, že spoločenstvo sa nepúšťa do žiadnej aktivity, ktorú neschvália všetci členovia. Potvrdzuje to aj Tibor Farkaš.

„Dnes sa vieme zhodnúť asi na všetkom, čo má základ v Svätom písme. Obyčaje a niektoré prvky, ktoré sú pre našu cirkev cudzie, ale nie sú v príkrom rozpore s Písmom, sa učíme tolerovať. Som presvedčený, že keď hovoríme o ovocí tejto spolupráce v našom meste, je zrejmá príjemná príchuť jednoty, ktorá nie je predstieraná, ale je reálne žitá už mnoho rokov. Ako duchovní jednotlivých cirkví v rámci ES sme sa stali blízkymi spolupracovníkmi, ale aj priateľmi,“ priznáva pastor Farkaš.

Oceňujú mesto, mesto oceňuje ich

Tajomníčka ES veľmi oceňuje aj spoluprácu s mestom. „Naše spoločenstvo kresťanských cirkví bolo vždy akceptované, bez ohľadu na to, kto bol primátor a za akú stranu,“ vyzdvihuje Fedorková.

„Ak kresťania hovoria o vzájomnej láske, malo by to poznať najmä okolie. Mesto Košice pozná naše spoločenstvo. Poznám ľudí zo zahraničia, ktorí v rámci ekumenizmu hovoria o košickej ekuméne. Je to výsada, ale aj výnimočnosť, že cirkvi i samospráva pochopili, že sa potrebujú pre pokoj v meste, pre rast tolerancie, pre vzájomné pochopenie,“ dodáva Fedorková.

Čítajte tiež

Evanjelický farár Havrila osobne považuje za najväčší úspech ekumenizmu vzájomné uznávanie si krstu medzi evanjelikmi a katolíkmi. „Možno by stalo za to otvoriť otázky spoločného slávenia eucharistie či akceptácia uzavretia manželstva, kde sú partneri z rôznych kresťanských cirkví a podobne. Chcem mať nádej, že aj takéto témy nás od teórie posunú k praxi,“ hovorí s nádejou do budúcnosti Havrila.

Pastor Apoštolskej cirkvi vidí zasa najväčšiu výzvu pre ES okrem prinášania dobrej zvesti v rozvinutí sociálnej spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. V tejto súvislosti pripomína citát z Listu apoštola Jakuba: Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? „Tu je náš najväčší dlh, ktorý potrebujeme ešte viac prakticky uskutočňovať,“ dodáva Farkaš.

K modlitbám za jednotu kresťanov pozýva katolícky aj evanjelický biskup

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský na začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vyzval všetkých veriacich k spoločnej modlitbe na tento úmysel.

„Prispejme svojimi modlitbami, slovami i skutkami k jednote. A pozvime k tomu aj ďalších vo svojom okolí. Aby všetci kresťania boli svetlom, ktoré ukazuje cestu k Bohu, a aby sme svojím rozdelením toto svetlo neoslabovali. Práve naopak: nech sa vďaka tomuto svetlu Kristus znovu zjaví ľuďom nášho sveta a nech naše svedectvo vedie k tomu, aby sme sa stávali bratmi a sestrami, deťmi jedného Otca,“ vyzval bratislavský arcibiskup.

K modlitbám pozval aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko. „Chceme sa spoločne klaňať Pánovi Ježišovi a byť ako ekumenická rodina pred ním na úrovni modlitby, počúvania Božieho slova a chvál,“ uviedol Eľko.

Evanjelická cirkev počas nasledujúceho týždňa pripravila aj každodenný online večer, kde sa budú evanjelici modliť so zástupcom vždy inej cirkvi.

Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice ponúkne tento rok pre pandémiu ekumenickú bohoslužbu online: 28. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude v metropole východu v pondelok 24. januára o 18. hodine.

V hlavnom meste sa celoslovenská ekumenická bohoslužba bude konať v nedeľu 23. januára v Novom evanjelickom kostole.

Tohtoročné modlitby pripravili kresťania z Blízkeho východu

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov zverila tento rok úlohu vybrať tému a pripraviť koncept materiálov Rade cirkví Blízkeho východu, ktorá má sídlo v Bejrúte v Libanone. Pôvodne túto Radu tvorili tri cirkevné rodiny: evanjelici, orientálni pravoslávni a východní (byzantskí) pravoslávni. V roku 1990 sa pridala aj katolícka rodina východných cirkví. Ako tému na rok 2022 Rada zvolila „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). 

Tému hviezdy členovia Rady vybrali aj preto, že hlavnou slávnosťou spojenou s narodením Krista je pre mnohých východných kresťanov Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne. Toto sústredenie sa na teofániu je v istom zmysle pokladom, ktorý kresťania Blízkeho východu môžu ponúknuť svojim bratom a sestrám na celom svete, zdôvodnili svoj výber.

„Aj keď sme od kresťanov v Libanone fyzicky vzdialení, radi prijímame ich pozvanie k modlitbe za jednotu. Ďakujeme im za ich svedectvo: nech nám je inšpiráciou aj pre náš duchovný život,“ reagoval predseda KBS Zvolenský. 

Kresťania z Blízkeho východu pripravili materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vo vedomí, že svet zdieľa mnohé utrpenia a ťažkosti, ktoré aj oni zakúšajú, a túži po svetle, ktoré by ho viedlo na ceste k Spasiteľovi, ktorý má moc zvíťaziť nad tmou.

Pandémia covid-19, následná ekonomická kríza, zlyhávanie politických, ekonomických a sociálnych štruktúr, ktoré majú chrániť najslabších a najzraniteľnejších, zdôraznili globálnu potrebu svetla, ktoré by svietilo v tme, uvádzajú materiály k týždňu modlitieb, ktoré možno nájsť v slovenskom preklade na stránke KBS

(tkkbs)

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.