Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Hnutia a spoločenstvá Svet kresťanstva
25. máj 2022

Služba CHARIS

Charizmatická obnova nie je jedna zo spiritualít, obnoviť sa ňou má celá cirkev

Iniciatíva pápeža je historickým momentom, hovoria charizmatici o novej službe CHARIS, ktorá vznikla na želanie Františka.

Charizmatická obnova nie je jedna zo spiritualít, obnoviť sa ňou má celá cirkev

Ilustračné foto z konferencie CHARIS. Foto: Archív Vatican Media

Uplynulý víkend sa stretla asi stovka lídrov z charizmatických komunít a spoločenstiev na vôbec prvej CHARIS konferencii v Badíne. Služba CHARIS je medzinárodný orgán Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktorú zriadil pápež František v decembri 2018.

Víziu a ciele tejto pomerne novej služby účastníkom konferencie vysvetlil koordinátor európskeho tímu Zoltán Végh a redemptorista Jozef Mihok. Obaja vyzdvihli pápežovu iniciatívu založiť službu CHARIS ako niečo historicky výnimočné a prekvapivé.

Ešte v roku 2015 poslal pápež František prezidentom dvoch najsilnejších charizmatických asociácií (ICCRS a CF) list, v ktorom ich požiadal, aby sa charizmatici neštiepili, ale vytvorili niečo úplne nové a spoločné.

Podľa slov Zoltána Végha zostali takí zaskočení Františkovou požiadavkou, že nevedeli, čo na to odpovedať. Dokonca im pápež poslal ďalší list, v ktorom znova naliehal a pýtal sa, prečo mu neodpovedali.

„Je to veľké uznanie zo strany cirkvi. Keď pápež ustanovil ako náš hlavný cieľ šíriť krst v Duchu Svätom v celej cirkvi, veľmi nás to zasiahlo a nadchlo. Predtým sme sa tento termín báli vôbec používať, aby ho niekto nemiešal so sviatosťou krstu či birmovkou a nevidel v tom konkurenciu. Všemožne sme sa obchádzali a nazvali to ,osobné turíce‘. No teraz je v stanovách napísané, že krst v Duchu Svätom a charizmy máme praktizovať v celej cirkvi,“ povedal Végh na konferencii.

Charizmy nie sú v cirkvi trpené, ale chcené

Koordinátor slovenskej Národnej služby communia Jozef Mihok vysvetľuje, že je rozdiel medzi tým, čo cirkev schváli, a tým, čo vznikne na želanie pápeža.

„To, že išla iniciatíva od pápeža, znamená, že už nepotrebujeme pečiatku na to, či je v poriadku dvíhať ruky a modliť sa v jazykoch. To je už dávno za nami. Tentokrát nie charizmatická obnova žiadala schválenie od pápeža, ale pápež žiadal ju o službu CHARIS,“ povedal koordinátor slovenského tímu na konferencii.

Podľa neho charizmatická obnova nie je v cirkvi len niečo trpené, schválené či prijaté, ale chcené samotným pápežom.

Páter Mihok ďalej cituje slová sekretára Dikastéria pre laikov, rodinu a život Alexandra Awi Mella, že iniciatíva pápeža je historickým momentom pre univerzálnu cirkev. „Jej ustanovením vyjadruje, že charizmatická dimenzia je integrálnou súčasťou cirkvi. Čosi, čo má svoje miesto,“ dodal kňaz, ktorý pôsobí v Radvani.

Koordinátor európskeho tímu služby CHARIS Zoltán Végh na konferencii. Foto: denník Postoj

Jedným z členov Národnej služby communia je aj kňaz Ondrej Chrvala. Ten vidí veľký posun v prístupe cirkvi ku charizmatikom. Pápež František podľa neho berie tento prúd milosti ako samozrejmosť a jeho členov vyzýva, aby aktívne slúžili.

„Ustanovením CHARIS vyjadril, že charizmatická obnova nie je niečo, čo treba potvrdiť a pomenovať, lebo je to dávno schválené a prijímané všetkými pápežmi od Pavla VI.,“ hovorí Chrvala, ktorý ďalej cituje kardinála Cantalamessu, ktorý pripodobňuje charizmatickú obnovu k liturgickej obnove po Druhom vatikánskom koncile.

„Tým, že František poveril členov CHARIS šíriť krst v Duchu Svätom a používať charizmy v celej cirkvi, jasne definoval, že nejde o jednu zo spiritualít medzi mnohými ďalšími, ale je to niečo, čo by malo ísť naprieč celou cirkvou. Podobne ako liturgická obnova nebola len pre pár liturgistov, ale celá cirkev mala nanovo pochopiť miesto a zmysel liturgie, tak aj my máme nanovo objaviť miesto Ducha Svätého a jeho darov v každodennom živote,“ vysvetlil Chrvala, ktorý je tiež programový riaditeľ TV Lux.

Dostala autoritu konať v mene cirkvi

Tieto interpretácie pápežovho kroku potvrdzuje aj fakt, že Katolícka charizmatická obnova nedostala len poverenie šíriť krst v Duchu Svätom, ale aj „kľúče od miešačky“. Medzinárodná služba CHARIS má totiž štatút verejnej právnickej osoby a tým aj autoritu konať v mene cirkvi.

„Mať takúto právomoc nie je úplne bežné pri ostatných hnutiach. Väčšina z nich sú iba schválené, ale nie založené pápežom. Štatút právnickej osoby znamená, že ak moderátor niečo hovorí, nehovorí to sám od seba, ale v mene cirkvi. CHARIS má tiež právo vydávať dokumenty, ktoré sú záväzné pre celú cirkev. To je veľmi silný dôraz na to, že charizmatická obnova je pre celú cirkev,“ vysvetlil redemptorista Mihok.

Hovoriť v mene cirkvi môže však len centrálna CHARIS, ktorá sídli vo Vatikáne. Jednotlivé národné služby, ktoré tvoria zástupcovia miestnych komunít, spoločenstiev a evanjelizačných škôl, sú ňou len potvrdené a snažia sa byť s ňou v jednote.

Momentálne na jej čele stojí moderátor 56-ročný laik Pino Scafuro z Argentíny, ktorý pred rokom dočasne prevzal vedenie. Ekleziálnym asistentom je kardinál Raniero Cantalamessa.

Pápež František s prvým moderátorom služby CHARIS Jean-Lucom Moensom z komunity Emanuel, ktorý z funkcie odstúpil v marci 2021. Foto: Archív Vatican Media 

Inzercia

Na Slovensku bolo do tímu zvolených päť laikov a osem kňazov a rehoľníkov, ktorí môžu byť vo funkcii najviac dve trojročné volebné obdobia.

Medzi nimi sú okrem spomínaných kňazov aj Dušan Lukáč, Vladimír Berégi, Ján Buc, Juraj Ďurnek a rehoľníčka Veronika Barátová. Z laikov je to napríklad Július Slovák, Mário Tomášik, Robert Dick či Bohumír Živčák. Ekleziálnym asistentom je pomocný biskup Marek Forgáč.

Čo je úlohou CHARIS?

Mnohí kňazi a veriaci vo farnostiach možno zachytili informáciu, že vznikla služba CHARIS, ale čo z toho vyplýva, je pre nich veľkou neznámou. Niektorí majú nedostatok informácií, no pre ďalších je náročné pochopiť, o čo ide, pretože CHARIS nie je ani hnutie so štruktúrou, ani asociácia veriacich, ani sieť či federácia spoločenstiev, pretože nemá členstvo.

V prvom rade je to služba, ktorá zjednocuje všetkých katolíkov, ktorí prijali krst v Duchu Svätom. Má ich podporovať, dávať teologické podklady a správne ukotvenie v katolíckej teológii. Zároveň pápež zveril službe CHARIS úlohu budovať jednotu aj s protestantmi a starať sa o chudobných.

Podľa redemptoristu Mihoka služba CHARIS nemá nahradiť činnosť, ktorú už robia jednotlivé spoločenstvá. „Cieľom nie je vytvárať nové samostatné iniciatívy, robiť akcie, ale dávať podporu, tvoriť jednotu a inšpirovať spoločenstvá, aby tam, kde sa nachádzajú, prinášali krst v Duchu Svätom,“ vysvetlil.

Z toho vychádzajú čiastkové ciele ako formácia lídrov a ľudí v charizmatickej obnove, vytváranie kolokvií, komunikácia s biskupmi, formácia, teologická pomoc.

Nedáva pečiatku na existenciu spoločenstiev

Budovať jednotu môže tiež znamenať, že vo chvíľach, keď sa jeden z partnerov začne uberať zlým smerom, ostatní ho napomenú. V stanovách služby CHARIS sa však píše, že nemá kánonické právomoci nad jednotlivými spoločenstvami, takže ich nemôže zrušiť ani potvrdiť.

„CHARIS nedáva pečiatku na rôzne spoločenstvá, toto zostáva úlohou miestnych biskupov. Oni rozhodujú o tom, či nejakú komunitu, spoločenstvo potvrdia alebo zrušia. My im môžeme byť len nápomocní v rozlišovaní,“ pokračuje koordinátor Mihok.

Ondrej Chrvala však zároveň dopĺňa, že služba CHARIS môže a určite by mala usmerňovať spoločenstvá, či idú dobrým smerom.

„CHARIS nemôže povedať, že zatvárame vaše spoločenstvo, lebo idete zlým smerom. No kde inde sa má spoločenstvo pýtať, čo znamená zdravá charizmatická obnova, ak nie v službe CHARIS? Tým, že povieme, dajte si pozor alebo, naopak, idete dobre, spoločenstvo ani nepotvrdíme, ani nezrušíme,“ vysvetľuje.

Hoci služba CHARIS nemá členstvo v pravom zmysle slova, jednotlivé komunity, spoločenstvá, modlitebné skupiny či evanjelizačné školy sa môžu do nej zaregistrovať. „Je to len vyjadrenie túžby daného spoločenstva budovať jednotu s víziou, ktorú nám dal Svätý Otec. Momentálne sa k ničomu nezaväzujú a ani im nevznikajú žiadne povinnosti,“ ozrejmuje páter Mihok.

Pápež František zdraví účastníkov Medzinárodnej konferencie služby CHARIS 8. júna 2019. Foto: Vatican Media

Výhodou je, že členovia zaregistrovaného spoločenstva sa môžu zúčastňovať na podujatiach služby CHARIS. Zo slovenskej produkcie zatiaľ žiadne semináre či kurzy neboli, ale na medzinárodnej úrovni prebieha dvojročný online kurz Integral formation program v piatich jazykoch. Prednášajú na ňom teológovia, biskupi a lídri z celého sveta vrátane kardinála Cantalamessu.

Najväčšou výzvou bude pochopenie

Na konferencii slovenskej služby CHARIS sa lídri zamýšľali nad výzvami, ktoré ju aktuálne čakajú. Kňaz Chrvala si myslí, že je to hlavne pochopenie zo strany veriacich, pretože v éteri blúdi veľa hoaxov, nepravdivých informácií a bludov. Mnohí obviňujú charizmatickú obnovu z emocionálnej manipulácie. No podľa neho je to iba svetský pohľad, ktorý vynecháva duchovnú dimenziu.

„Veriaci, ktorí prijímajú, že Kristus je prítomný v Eucharistii, a veria zjaveniam Panny Márie, majú zrazu problém rozoznať, že Boh aktívne hovorí cez rôzne prejavy, ktoré vidíme v charizmatickej obnove. Pre niekoho je obrovský problém, keď iný povie, že v modlitbe vnímal, ako mu Boh odpovedal. No ak nám Boh neodpovedá, tak je mŕtvy,“ vysvetľuje Chrvala, ktorý dodáva, že je potrebné rozlišovať a nezhltnúť všetko okamžite.

V pôsobení Ducha Svätého je kľúčové uveriť, že Boh existuje a aj dnes aktívne hovorí, koná a pôsobí. „Ak z charizmatickej obnovy strihneme prítomnosť živého Boha a snažíme sa toto prežívanie vysvetliť len čisto materiálnym spôsobom, skončíme v slepej uličke nepochopenia, kto sú charizmatici, a myslíme si o nich, že sú manipulátori. Je to veľmi povrchné a skratkovité vnímanie,“ vysvetľuje kňaz Chrvala.

Redemptorista Jozef Mihok hovorí, že rozumie predsudkom, ktoré vznikli na základe zlej skúsenosti s charizmatickými spoločenstvami. „Jednotlivci urobili množstvo chýb a prejavov nezrelosti. Rozumiem, že mohli spôsobiť predsudky. Nikde na svete sa však charizmatická obnova netvári, že pokrstení v Duchu Svätom sú svätí a prebieha proces blahorečenia. Máme svoje nedostatky a chyby, ktoré mohli pohoršiť,“ priznáva.

Kňaz Chrvala doplnil, že ak aj dôjde k charizmatickým úletom a pohoršeniu, aktéri znehodnocujú to, čo v skutočnosti charizmatická obnova je. Podľa neho je potrebné najmä vysvetľovanie, čo sú charizmy a krst v Duchu Svätom. „Nemýľme si rôzne karikatúry so skutočnosťou a zamerajme sa na jej vysvetľovanie, aby sme aj tie karikatúry vedeli pomenovať a očistiť,“ dodal.

Čo je to krst v Duchu Svätom?

Kardinál Raniero Cantalamessa v buletine ICCRS vysvetľuje, že krst v Duchu Svätom nie je sviatosťou, ale týka sa niekoľkých sviatostí.

„Krst v Duchu Svätom zreálňuje a určitým spôsobom obnovuje kresťanskú iniciáciu. V počiatkoch cirkvi bol krst udeľovaný dospelým ľuďom, ktorí sa obrátili z pohanstva a ktorí pri príležitosti krstu vykonali úkon viery a slobodné a zrelé rozhodnutie.

Dnes je toto nahradené sprostredkujúcimi rodičmi alebo krstnými rodičmi. V tejto situácii pokrstená osoba zriedka dosiahne alebo nikdy nedosiahne také štádium, keď by v Duchu Svätom vyhlásila ,Ježiš je Pán‘. A pokiaľ osoba nedosiahne tento bod, všetko ostatné v jeho kresťanskom živote zostáva bez zamerania a nezrelé. Zázraky sa už nedejú a my zažívame to, čo Ježiš v Nazarete: ,Ježiš nemohol učiniť veľa zázrakov pre nedostatok ich viery‘ (Mt 13,58).

Účinnosť krstu v Duchu Svätom v reaktivácii krstu spočíva v tomto: človek konečne prispieva vlastným podielom – menovite, robí rozhodnutie viery, pripravený pokáním, ktoré umožňuje slobodné Božie konanie a prúdenie všetkej jeho sily. Je to, ako keď zapojíte zástrčku a zapne sa svetlo. Boží dar je konečne ,nespútaný‘ a Duchu je umožnené rozlievať sa ako vôňa v kresťanskom živote.“

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.