Odporučiť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
26. jún 2016

Blahorečenie Titusa Zemana už nie je ďaleko

Proces blahorečenia s prenasledovaným saleziánom napreduje rýchlejšie, ako je bežné, hovorí salezián Jozef Slivoň, ktorý zabezpečoval materiály pre Vatikán
Blahorečenie Titusa Zemana už nie je ďaleko
Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Proces blahorečenia s prenasledovaným saleziánom napreduje rýchlejšie, ako je bežné, hovorí salezián Jozef Slivoň, ktorý zabezpečoval materiály pre Vatikán

Slovenskí saleziáni sa snažia dokázať, že ich niekdajší spolubrat don Titus Zeman by mal získať titul blahoslavený alebo dokonca svätý.  Rehoľník Zeman bol väznený a mučený komunistickým režimom za prevádzanie mladých bohoslovcov do zahraničia. O tom, ako prebieha proces blahorečenia a v akej je fáze, hovorí salezián a cirkevný právnik zodpovedný za zhromažďovanie dôkazov Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy blahorečenia.

Ako sa dá vôbec určiť, že niekto je svätý?

Nebo je zaiste plné svätých, ktorí neboli nikdy Cirkvou svätorečení alebo blahorečení. Cirkev má právo a kompetenciu potvrdiť hrdinské čnosti alebo mučenícku smrť svojho člena. Robí to s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou, lebo kandidát oltára, ktorý bude blahorečený a svätorečený, má byť vzorom a orodovníkom pre cirkevné spoločenstvo.

Nemusí ísť o jednotlivcov, poznáme blahorečenia i svätorečenia skupín mučeníkov (Ugandskí mučeníci, Španielski mučeníci…). Milé sú prípady z posledných rokov, keď boli naraz blahorečení talianski manželia Luigi a Maria Quattrocchi v roku 2001 alebo nedávno naraz svätorečení rodičia sv. Terezky z Lisieux.

Kto je svätý?

Svätý je ten, kto naplno prežíva Božie synovstvo, vždy chce plniť Božiu vôľu, robiť to, čo „vidí Otcovi na očiach“. Prežíva naplno radostnú zvesť evanjelia Ježiša Krista a odovzdáva ju druhým. Je hrdinom lásky k Bohu a blížnym. Robí svoj osobný životný projekt kompatibilný s generálnym Božím projektom stvorenia, vykúpenia a posväcovania. Svätý nie je iba nejaký ľudský hrdina, „idol“, ktorý treba predstavovať, či zakladateľ ideológie, ale „ikona“, ktorú treba čítať. Boh písal túto ikonu a my ju máme čítať.

Prečo saleziáni vybrali práve Titusa Zemana?

Aj medzi saleziánmi, ktorí nás predišli do večnosti, sú mnohí nekanonizovaní (nevyhlasení) svätí popri tých, ktorí boli Cirkvou pozdvihnutí na oltár. Výber kandidáta oltára je vecou Božej prozreteľnosti a tiež rozhodnutia kompetentných. Dôležitú úlohu hrá povesť svätosti či mučeníctva toho konkrétneho kandidáta, o čom svedčia vždy čerstvé kvety na hrobe, zapálené sviečky a živé spomienky svedkov. Titus Zeman žil život, ktorý očaruje už desaťročia. Už na jeho pohrebe 11. januára 1969 odznelo z úst Dr. Andrea Dermeka, tajného provinciála, okrem iného aj toto: „Dnes sme tu pochovali mučeníka.“ a tiež „Drahý Titus, nehovorím Ti odpočívaj, ale pomáhaj!“

Titus Zeman ( 4. január 1915, Vajnory, Bratislava –  8. január 1969, Bratislava) bol saleziánsky kňaz. Začiatkom 50. rokov v čase prenasledovania cirkvi dvakrát úspešne previedol skupinu bohoslovcov do Talianska. Tretí pokus bol ale neúspešný, Zeman bol zatknutý a odsúdený na 25 rokov. V roku 2010 sa v Bratislave začal proces jeho blahorečenia.

Čo bolo treba spraviť ako prvé?

Cirkev je zodpovedená za preskúmanie života a smrti tých, čo majú byť blahorečení. Robí to prostredníctvom svedeckých výpovedí očitých svedkov alebo svedkov z počutia, preskúmaním dokumentov a osobných písomností kandidáta. Synovec Božieho služobníka Titusa Zemana Ing. Michal Titus Radošinský z úcty k svojmu strýkovi a birmovnému otcovi začal už niekoľko rokov pred začiatkom procesu blahorečenia vyhľadávať svedkov, študovať archívne dokumenty i osobné písomnosti. Zachytil veľa svedectiev a zhromaždil stovky strán dokumentov.

Zozbieral aj články z novín a časopisov i knihy, ktoré hovorili o jeho „ujčekovi“. Napísal brožúrku Titus Zeman mučeník za záchranu duchovných povolaní a knihu Don Titus „Vatikánsky špión?“. Okrem toho povesť svätosti a mučeníctva Titusa Zemana demonštrovali aj spomienkové stretnutia vo Vajnoroch, pomenovanie farského klubu či námestia po Titusovi Zemanovi a tiež pútnické zájazdy po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana do Turína.

Ako sa formálne začína proces svätorečenia?

Oficiálnou žiadosťou provinciála Slovenskej provincie Saleziánov dona Bosca, ktorú akceptoval generálny predstavený saleziánov v Ríme. Ten požiadal Bratislavského arcibiskupa a ten následne napísal na Kongregáciu pre Kauzy svätých do Vatikánu a dostal pozitívnu odpoveď.

Ako každý proces blahorečenia aj náš má dve fázy. Prvá fáza procesu blahorečenia je diecézna fáza, uskutočnila sa v Bratislave pod vedením Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu. Bol to súdny proces, v ktorom diecézneho biskupa zastupoval biskupský delegát – sudca, na zachovávanie zákonov a právnych noriem dohliadal promótor spravodlivosti a celú dokumentáciu viedla notárka aktuárka. Tento tribunál zasadal štyridsaťpäťkrát.

Za saleziánov, na ktorých bola väčšina bremena zabezpečenia celého chodu diecéznej fázy, teda zhromažďovania dôkazov či kontaktovanie svedkov, som bol týmto poverený ja ako vicepostulátor.

Inzercia

Čo bola úloha tribunálu?

Tribunál vypočul svedkov, prijal historickú správu päťčlennej historickej komisie, dozoroval exhumáciu telesných ostatkov a prijal posudky cenzorov teológov. Na záverečnom zasadaní boli všetky dokumenty zapečatené arcibiskupom a vicepostulátor bol poverený odniesť ich na Kongregáciu pre kauzy svätých do Ríma.

Tým sa skončila diecézna fáza?

Áno a po nej nasledovala druhá, takzvaná Rímska fáza. Jej hlavnou časťou bolo spísanie takzvaného Pozícia. Na približne deväťsto stranách Pozícia sa dokazuje čnostný život a mučenícka smrť Božieho služobníka Titusa Zemana. Sú tam citované dokumenty, zápisnice z výpovedí, ako aj správa historickej komisie a cenzorov teológov. Rímska fáza pokračovala po odovzdaní Pozícia 8. júna 2015 študovaním Pozícia deviatimi teológmi. Záverečné zasadanie konzultorov teológov bolo nedávno, 7. apríla 2016, kde títo jednomyselne a jednohlasne prijali mučeníctvo Božieho služobníka Titusa Zemana.

Myslím, že nie. Poznáme procesy blahorečenia, ktoré trvajú už viac ako päťdesiat rokov a nie sú skončené. Zdieľať

Čo sa deje aktuálne s procesom?

Rímska fáza pokračuje študovaním Pozícia komisiou biskupov a kardinálov. Po ich vyhodnotení a hlasovaní Kongregácia pre kauzy svätých požiada Svätého Otca o potvrdenie mučeníctva. Podpisom pápeža sa Boží služobník stane blahoslaveným a pripraví sa slávnosť blahorečenia.

Takže teraz sa čaká na hlasovanie vo Vatikáne?

Chýba už len posudok a spomínané hlasovanie biskupov a kardinálov. V tejto fáze odporúčam modliť sa Deviatnik za jeho blahorečenie a, samozrejme, šíriť povesť jeho svätosti a mučeníctva.

Je zázrak vždy podmienkou svätorečenia?

Zázrak je potvrdením „zhora“. Pápež môže od zázraku dišpenzovať, no pokiaľ viem, pápež František to nerobí, lebo zázračné uzdravenie je úžasná vec, ktorá pochádza od Boha na príhovor kandidáta oltára. Je to veľký prejav Božieho milosrdenstva a jeho starostlivosti. Slúži pre telesné, duševné a duchovné dobro človeka. Je možné požiadať vicepostulátora o relikviu II. stupňa Božieho služobníka Titusa Zemana (kúsok látky, do ktorej boli zabalené kosti pri exhumácii) a v rodine sa modliť za uzdravenie niekoho, kto je vážne chorý, alebo prosiť o inú mimoriadnu milosť.

Existuje časový rámec pre jednotlivé fázy procesu?

Myslím, že nie. Poznáme procesy blahorečenia, ktoré trvajú už viac ako päťdesiat rokov a nie sú skončené. Desať až pätnásť rokov je pre blahorečenie úplne normálne. Náš proces Božieho služobníka Titusa Zemana, ktorý sa začal 26. februára 2010 a blíži sa k záveru, ide podľa vyjadrenia odborníkov naozaj rýchlo. Je to vďaka modlitbám a usilovnej práci zainteresovaných. 

Prečítajte si:  J. Slivoň: Keby Titus Zeman neriskoval, bolo by to zbabelé  Zdieľať

Existujú nejaké prekážky, ktoré môžu proces nezvratne zastaviť?

Zaiste takou prekážkou by bola akási snaha umelo „vyrábať svätých“ alebo tiež klamstvom, či zatajením negatívnej skutočnosti zo života kandidáta chcieť dosiahnuť jeho blahorečenie. Samozrejme, aj pri rešpektovaní všetkých právnych noriem, posledné slovo má najvyšší sudca v Cirkvi – pápež, ktorý je pritom určite asistovaný Duchom Svätým.

Svätí či blahoslavení bývajú menovaní za patrónov, či už profesií, alebo ľudí v nejakom type problému a podobne. Bude aj Titus Zeman po úspešnom blahorečení patrónom?

Keď bude Boží služobník Titus Zeman blahorečený, stane sa patrónom nových povolaní a pomocníkom pre vytrvalosť v povolaní. Pričom to nebudú len povolania kňazské, rehoľné alebo povolania k sekulárnemu zasväteniu, ale zaiste aj kvalitné povolania pre manželstvo a rodinu. Slovensko určite potrebuje takého patróna.

Foto: Pavol Rábara

Odporúčame

)