Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
10. január 2022

Nová farnosť

V Petržalke vznikla štvrtá farnosť, patrónom je blahoslavený Titus Zeman

Saleziáni na Mamateyovej majú v pláne aj výstavbu kostola.

V Petržalke vznikla štvrtá farnosť, patrónom je blahoslavený Titus Zeman

Foto: saleziani.sk

V bratislavskej Petržalke vznikla štvrtá katolícka farnosť Bratislava Mamateyova. Zriadili ju na sviatok blahoslaveného Titusa Zemana, ktorý sa zároveň stal patrónom novej farnosti.

Farnosť spravujú saleziáni, ktorí si tento rok pripomínajú 25 rokov od začiatku pôsobenia na najväčšom slovenskom sídlisku.

Prvým správcom farnosti sa stal salezián Dušan Vilhan a prvým kaplánom jeho spolubrat Marián Valábek. „Zriadenie farnosti bolo pre nás na jednej strane prekvapením, pretože otec arcibiskup rozhodol dosť jasne a konkrétne, že nová farnosť vznikne 8. januára. Dozvedeli sme sa to pred Vianocami,“ povedal pre Svet kresťanstva správca farnosti Dušan Vilhan.

Prvý správca štvrtej petržalskej farnosti dodáva, že „čo bolo na jednej strane prekvapením, sa na druhej strane stretlo s dlhodobým očakávaním“. O zriadení farnosti na Mamateyovej sa totiž hovorí niekoľko rokov a nejaký čas sa to už riešilo. „Ako povedal aj náš predstavený, vnímame fakt, že dozrel čas, aby sa to nejako uzavrelo,“ dodáva don Vilhan.

Rehoľní susedia

Nová farnosť vzniká odčlenením od farnosti Bratislava-Petržalka 1, známa skôr ako Daliborko, ktorú spravujú verbisti. Zaujímavosťou je, že dom a kostol na Daliborovom námestí v Petržalke prevzali verbisti práve od saleziánov, ktorí tam pôsobili od roku 1990 do júla 2013.

Vznik novej farnosti je vyústením dlhoročnej pastorácie saleziánov na sídlisku, ktorí podľa Dušana Vilhana fungovali nielen ako filiálka farnosti, ale akoby detašované farské pracovisko.

„Toto bude nový rozmer našej prítomnosti a činnosti v Petržalke. Ľudia budú ešte konkrétnejšie a adresnejšie viazaní na naše saleziánske dielo. Budú vedieť, že toto sú moji duchovní otcovia, s ktorými ja aj so svojou rodinou prežívam svoj život viery,“ hovorí Dušan Vilhan.

Podľa neho sú ľudia na novú farnosť pripravení, keďže v saleziánskom stredisku funguje už dlhé roky vysluhovanie sviatostí a príprava na ne, ako aj všetky ostatné pastoračné činnosti, ktoré do farnosti patria. „Teraz sa to sformalizovalo, ľudia nebudú musieť niektoré veci papierovo presúvať na Daliborovo námestie, kde je matrika,“ uzatvára don Vilhan.

Zriadenie novej farnosti však prináša aj mnoho povinností. Na nového správcu farnosti čaká príprava pracovno-právneho nastavenia, zriadenie účtov v banke, vytvorenie matriky a ďalších dokumentov a aj potreba informovať veriacich o tom, že je tu nové rozdelenie.

Správcu farnosti navrhuje biskupovi provinciál rehole

Nová farnosť bola v Petržalke zriadená v sobotu na sviatok blahoslaveného Titusa Zemana. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský v homílii vysvetlil, že farnosť je duchovné spoločenstvo bratov a sestier pod vedením duchovného otca, ktorý je farárom alebo správcom farnosti a ktorý spravuje určité územie pod autoritou biskupa.

„Vo väčších farnostiach pomáhajú farárovi alebo správcovi farnosti v duchovnej službe farskí vikári, obvykle nazývaní kapláni či výpomocní duchovní,“ uviedol.

Inzercia

Arcibiskup Zvolenský sa zamyslel aj nad významom slova farnosť. „Toto slovo má pôvod v gréčtine. Paraoiké. Bývať v blízkosti. Týmto slovom označovali ľudí, ktorí bývali v blízkosti a prichádzali na toto územie ako cudzinci,“ povedal arcibiskup.

„V Prvom liste apoštola Petra a v Liste Hebrejom sa používa v gréčtine slovo paraikón, z toho je parencia v latinčine, parafia v poľštine a v slovenčine sa nám to posunulo do slova farnosť. Keď sa vrátime k pôvodu, kdesi tam je skryté slovo cudzinec. Človek, ktorý tu býva, ale je cudzinec,“ vysvetlil pôvod slova bratislavský arcibiskup.

Pripomína, že keď apoštoli Peter a Pavol hovoria vo Svätom písme o cudzincoch, spomína sa tam, že „vy, čo ste na svete a prijali ste Krista, ste tu cudzinci, vaša vlasť je v nebesiach“. „Tu sme sa dostali k najzákladnejšiemu princípu nás všetkých. Máme svoju vlasť slovenskú a máme svoju vlasť nebeskú,“ poukázal arcibiskup Zvolenský.

Bratislavský arcibiskup zároveň povedal, že sú medzi nami ľudia, ktorí žijú s vedomím nebeskej vlasti a v pozemskom živote nerobili žiadne kompromisy. Medzi nich patria mučeníci, ktorí aj počas komunizmu boli ochotní podstúpiť mnohé utrpenia, následkom ktorých zomreli. Medzi nimi aj blahoslavený Titus Zeman.

Arcibiskup Zvolenský taktiež vysvetlil, že ak je niektorá farnosť zverená do správy rehole, tak provinciál, ktorý je ordinárom rehole, navrhuje biskupovi tých, ktorí budú farnosť spravovať.

Nová farnosť je zatiaľ bez kostola

Provinciál saleziánov na Slovensku Peter Timko poďakoval arcibiskupovi, že spoločenstvu, ktoré sa formuje na tomto mieste už 25 rokov, dal novú cirkevnoprávnu formu, teda farnosť, aby sa mohlo ešte lepšie a viac rozvíjať.

„Toto vyjadruje vašu pastiersku starostlivosť aj dôveru, keď ste povedali, že farnosť zverujete saleziánom. Verím, že vás nesklameme,“ uviedol na záver svätej omše don Peter Timko.

Nová farnosť Bratislava Mamateyova je zatiaľ bez farského chrámu. Sväté omše sa slúžia v Kaplnke sv. Dominika Savia, ktorá sa dá vďaka posuvným priečkam rozšíriť o telocvičňu, ktorá s kaplnkou susedí. V pláne je však výstavba nového kostola, ktorý by mal byť zasvätený blahoslavenému Titusovi Zemanovi.

Podľa správcu farnosti Dušana Vilhana by mal kostol stáť na pozemku medzi saleziánskym strediskom a Lidlom. Zatiaľ však nie je pomenovaný žiadny časový horizont, kedy by mal chrám stáť.

Saleziáni v hlavnom meste ešte spravujú farnosť Panny Márie Pomocnice, ktorá je v Ružinove a známa je ako Miletička, a takisto farnosť Bratislava-Trnávka. Na Slovensku rehoľa spravuje farnosti ešte v ďalších deviatich mestách.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.