Vatikán pritvrdil voči hriešnym klerikom

Svätá stolica včera zverejnila dokument, ktorý aktualizuje normy týkajúce sa najzávažnejších deliktov. Venuje sa nielen pedofílii či sväteniu žien, ale aj porušovaniu spovedného tajomstva.

Urýchlenie procesov s klerikmi, ktorí sa dopustili obzvlášť závažných deliktov, predĺženie doby premlčania, účasť laikov v cirkevných tribunáloch a zaradenie detskej pornografie a zneužívania mentálne postihnutých medzi kánonické zločiny.

To sú najvýznamnejšie novinky, ktoré zavádzajú aktualizované Normy o najzávažnejších deliktoch. Dokument schválil ešte v roku 2001 pápež Ján Pavol II. ako „prílohu“ motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Zosnulý pápež tým urobil z Kongregácie pre náuku viery centrálny orgán, ktorý posudzuje a rieši najzávažnejšie delikty nielen vieroučného, ale aj disciplinárneho charakteru.

Aktualizované vydanie Noriem o najzávažnejších deliktoch podpísal Benedikt XVI. ešte 21. mája. Nový dokument sa nevenuje len otázke sexuálnych deliktov, ale aj prečinom voči sviatostiam Eucharistie a zmierenia. Kongregácia pre náuku viery sa odteraz stáva odvolacou inštitúciou v otázkach herézy, apostázie a schizmy, ktoré patria do kompetencie miestnych biskupov a rehoľných predstavených. V jej pôsobnosti bude aj delikt tajného nahrávania spovede a šírenie týchto nahrávok, ktorým sa zaoberá už Dekrét týkajúci sa tých, ktorí zverejňujú vyznanie pri spovedi z roku 1988 a tiež delikt pokusu o svätenie žien, ktorému sa venuje Všeobecný dekrét ohľadom deliktu pokusu o vysvätenie ženy z roku 2007.

O aktualizovaných normách informovali aj viaceré slovenské médiá. Agentúra SITA priniesla informáciu, že Vatikán považuje vysvätenie ženy za rovnaký zločin ako pedofíliu. Jej správu prebrali napr. aj denníky SME a Pravda. Nový dokument však toto tvrdenie vôbec neobsahuje. V aktualizovaných Normách o najzávažnejších deliktoch sa oba delikty ocitli spolu preto, že Kongregácia pre náuku viery skúma a posudzuje delikty proti viere, mravom, ale aj sláveniu sviatostí.

Dnešné vydanie denníka SME (s. 10) zároveň cituje denník The New York Times, ktorý píše o sklamaní obhajcov práv obetí sexuálneho zneužívania, "ktorí dúfali, že v nich (aktualizovaných normách, pozn.) bude povinnosť nahlásiť prípady pedofílie polícii...". Vo vyhlásení hovorcu Svätej stolice Federica Lombardiho sa však jasne hovorí o tom, že povinnosť dodržiavať občianske právo týkajúce sa ohlasovania zločinov jasne vyplýva zo smernice, ktorú kongregácia vydala na jar tohto roku. Rovnako taliansky liberálny denník Corriere della Sera píše o explicitnom vyjadrení tejto zásady. SME spomína aj hnev amerických biskupov na nové pravidlá. Vatikánsky rozhlas naopak informuje o ich „spokojnosti“.

K téme sa ešte vrátim v najbližších dňoch.

Zdroj: Tlačové stredisko Svätej stolice, Corriere della Sera, Il Giornale

Foto: flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo