Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
12. september 2016

O čom bolo sympózium kanonického práva na Spiši

V Spišskej Kapitule sa konalo XVIII. sympózium kánonického práva, požiadali sme o jeho zhodnotenie profesora Jána Dudu.
O čom bolo sympózium kanonického práva na Spiši

Sympózium je svojím spôsobom odborné školenie, ktoré sa organizuje pre pracovníkov cirkevných súdov Českej republiky i Slovenska, ako aj vyučujúcich kánonicko-právne disciplíny na právnických fakultách Čiech, Moravy a Slovenska. Záleží, aké témy na sympóziu zaznejú, akí sú prednášajúci a nakoľko prednášky a diskusie poslucháčov obohatia.

Venovali sme sa témam, ktoré sa týkali legislatívy revidovaného procesu manželskej nulity Svätým Otcom Františkom v roku 2015. Na túto tému zaznelo sedem prednášok vynikajúcich odborníkov. Z Vatikánu prišli prednášať dvaja sudcovia Rímskej roty Slovák Konštanc Adam, Poliak Grzegorz Erlebach, ako aj zástupca promótora spravodlivosti (niečo ako prokurátor) z Najvyššieho súdu apoštolskej signatúry Mons. Pawel Malecha. Na tému obhajcu zväzku prednášal predseda Akadémie kánonického práva v Brne Mons. Karel Orlita. Potom po prvý raz na Slovensku prednášal Mons. Robert Oliver z Pápežskej komisie na ochranu mladistvých z Vatikánu. Hovoril veľmi pútavo o tomto chúlostivom probléme súčasného sveta i súčasnej cirkvi. Monsignor Oliver prišiel do Vatikánu pracovať z arcidiecézy Boston. Veľmi pútavá bola aj prednáška zástupcu vedúceho oddelenia kánonicko-právnych záležitostí Vyššieho arcibiskupstva Kyjev-Halič Mons. Andriya Tanasiyuka, ktorý hovoril o synodalite tejto cirkvi, ktorú vedie dynamický a mladý vyšší arcibiskup Jeho Blaženosť Sviatoslav Ševčuk. Prednášali aj dvaja docenti z Fakulty kánonického práva v Benátkach, Benedict Ejeh, ktorý pochádza z Nigérie, a dekan Monsignor Giuliano Brugnotto.

Benedict Ejeh z Nigérie. Foto: Jozef Šimurdiak.

Pokiaľ ide o závery, pripravujeme zborník z tohto sympózia a bude potrebné sa k jednotlivým témam vrátiť a podrobne si všetko prečítať a premyslieť. Ale aby som bol aj konkrétnejší, mons. Konštanc Adam vysvetlil, že keď Svätý Otec František žiada, aby proces manželskej nulity bol „zadarmo“, tým nechce vziať cirkevným sudcom a pracovníkom mzdu (podľa neho by to bol do neba volajúci hriech krátiť robotníkom povinnú mzdu). Ba zdôraznil, aby cirkevní sudcovia boli dobre zaplatení, lebo ide o vysokoodbornú a špecializovanú prácu. Na druhej strane, miestne cirkvi majú vytvoriť také podmienky, aby vyslúženie cirkevnej spravodlivosti bolo dostupné všetkým. Ktorí môžu zaplatiť súdne trovy, nech ich zaplatia. Ktorí nemôžu zaplatiť, nech im miestne cirkvi vyslúženie spravodlivosti zabezpečia „grátis“ a nech sa to zaplatí z určitého na to určeného fondu.

Zjednodušenie procesu manželskej nulity bolo potrebné najmä vzhľadom na misijné územia, kde biskupi a kňazi pracujú v skromných a nezriedka provizórnych podmienkach. Na týchto územiach často nejestvujú ani cirkevné súdy. Ale aj tam je potrebné zabezpečiť cirkevnú spravodlivosť. Túto interpretáciu povedal člen Pápežskej komisie pre revíziu procesu manželskej nulity Mons. Konštanc Adam. Klady a „otvorené otázky“ revidovaného procesu manželskej nulity primerane pomenoval profesor Benedict Ejeh. Medzi otvorené otázky profesor Ejeh zaradil „skrátený proces“ alebo „ľahký výber súdneho fóra“, „vykonateľnosť rozsudku už po prvom stupni“ a iné. Spomínané otvorené otázky si vyžadujú niektoré teoretické prehĺbenie a podrobnejšie štúdium, pripomína profesor Ejeh.

Inzercia

Sudca Rímskej roty Mons. Konštanc Adam. Foto: Jozef Šimurdiak.

Monsignor Oliver hovoril veľmi zaujímavo a pútavo. Vysvetlil, že Pápežská komisia na ochranu mladistvých nemá kompetenciu súdiť kauzy klerikov, ktorí sa dopustili zneužívania. To prináleží cirkevnému súdu, ktorý bol zriadený pri Kongregácii pre náuku viery. Pápežská komisia pre ochranu mladistvých radí pápežovi, ak legislatívu je vhodné prijať na úrovni celej Cirkvi, ako zvýšiť citlivosť miestnych cirkví na tento problém, aké smernice je vhodné prijať na ochranu mladistvých a podobne. Zdôraznil, že tento problém nie je pre cirkev špecifickým, ani nie je iba problémom americkej cirkvi, ale je to globálny problém, čiže je to problém, ktorý zasahuje celý svet. Celý text jeho prednášky si bude možné prečítať v pripravovanom zborníku aj v slovenskom preklade.

Na záver by som rád dodal, že na sympóziu sa zúčastnili aj niektorí biskupi Slovenska. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita; Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup; Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup; Mons. Štefan Sečka, spišský biskup a moderátor slovenských cirkevných právnikov pri KBS; Mons. Ladislav Hučko, pražský gréckokatolícky exarcha; Mons. Milan Lach, prešovský pomocný biskup. V utorok sme mali sv. omšu v nádhernej bazilike sv. Jakuba v Levoči. Konalo sa aj Valné zhromaždenie cirkevných právnikov Slovenska, kde sa volil nový predseda i podpredseda. V kuloároch sa viedli debaty o právnických otázkach. Vskutku dobré a potrebné podujatie.

 

Odporúčame