Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
11. máj 2017

Tajomstvá fatimského tajomstva

Pred sto rokmi sa trom deťom vo Fatime zjavila Panna Mária. Ani dnes neutíchajú dohady o tom, čo vlastne videli, počuli a čo to pre nás znamená.
Tajomstvá fatimského tajomstva
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pred sto rokmi sa trom deťom vo Fatime zjavila Panna Mária. Ani dnes neutíchajú dohady o tom, čo vlastne videli, počuli a čo to pre nás znamená.

Je koniec apríla roku 2000. Do karmelitánskeho kláštora sv. Terézie v portugalskej Coimbre prichádza vzácna návšteva. Miestny biskup Serafim de Sousa Ferreira e Silva sprevádza hosťa priamo z Vatikánu.

Arcibiskupa Tarcisia Bertoneho, sekretára Kongregácie pre náuku viery, ktorej predsedá kardinál Joseph Ratzinger, poslal do Portugalska samotný pápež Ján Pavol II. Misia vatikánskeho preláta je jasná – dôkladne sa pozhovárať s 93-ročnou rehoľnou sestrou Mariou Lúciou de Jesus e do Coração Imaculado.

Rozprávanie sestry Lucie

Na rozhovor s vatikánskym vyslancom sa karmelitánska rehoľníčka nijako zvlášť nepripravovala. Veď načo? Ako jediná žijúca účastníčka zjavení Panny Márie vo Fatime v roku 1917 sa s cirkevnými hodnostármi, ale aj s jednoduchými ľuďmi o zázračných udalostiach zo svojho detstva rozprávala už nespočetnekrát.  

„Sestra Lucia bola jasnej a pokojnej mysle,“ píše sa v zápise zo stretnutia. Arcibiskup Bertone počas neho ukázal sestre Lucii viac ako polstoročie starý list. „To je moje písmo,“ zareagovala sestra Lucia, po tom, čo si opätovne prečítala riadky, ktoré sama napísala začiatkom roka 1944. Na príkaz miestneho biskupa Josého Alvesa Correiu da Silvu vtedy zaznamenala spomienky na to, čo sa stalo 13. júla 1917. Tieto udalosti vošli do dejín pod označením fatimské tajomstvo.

„Napísala som, čo som videla, interpretácia nepatrí mne, ale pápežovi.“
sestra Lucia Zdieľať

Keď sestra Lucia dopísala svoje spomienky, na zapečatenú obálku uviedla, že môže byť otvorená až po roku 1960. „Tento dátum určila Panna Mária?“ opýtal sa jej arcibiskup Bertone. „Nebola to Pani, ale bola som to ja, ktorá som napísala rok 1960, pretože podľa mojej intuície pred rokom 1960 by nebolo pochopené, pochopené by mohlo byť až potom. Teraz ho možno lepšie pochopiť. Napísala som, čo som videla, interpretácia nepatrí mne, ale pápežovi,“ odpovedala sestra Lucia.

Na otázku, či hlavnou osobou videnia bol pápež, sestra Lucia odpovedala, že áno. „Nepoznali sme meno pápeža, Pani nám nepovedala meno pápeža, nevedeli sme, či to je Benedikt XV. alebo Pius XII. alebo Pavol VI. alebo Ján Pavol II., bol to však pápež, ktorý trpel, a to spôsobovalo utrpenie aj nám,“ vysvetlila sestra Lucia. Následne potvrdila, že úplne súhlasí s tvrdením pápeža Jána Pavla II., ktorý v osobe trpiaceho pápeža videl seba samého.

„Bola to materská ruka, ktorá viedla smer guľky, a so smrťou zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti,“ povedal o atentáte z 13. mája 1981 Ján Pavol II., na ktorého atentátnik Ali Ağca strieľal práve vo výročný deň začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime.

Kardinál Joseph Ratzinger, ktorý teologicky „ošetril“ zverejnenie tretej časti fatimského tajomstva, v roku 2010 prišiel do Fatimy už ako pápež Benedikt XVI. Foto – TASR/AP

Dva týždne po stretnutí arcibiskupa Bertoneho so sestrou Luciou pricestoval do Fatimy aj samotný pápež, aby tu vyhlásil súrodencov Hyacintu a Františka Martových, sesternicu a bratranca sestry Lucie, za blahoslavených. Štátny sekretár Svätej stolice Angelo Sodano pri tejto príležitosti oznámil, že čoskoro dôjde k historickému zverejneniu dovtedy utajovanej tretej časti fatimského tajomstva.

Dlho očakávaná chvíľa nastala 26. júna 2000. Po prvýkrát spoznal fatimské tajomstvo v jeho úplnosti. „Neodhalila sa žiadna veľká záhada; závoj budúcnosti nebol strhnutý. Vidíme cirkev mučeníkov storočia, ktoré sa práve končí, zobrazenú scénu, opísanú symbolickým jazykom, ktorý nie je ľahké rozuzliť,“ napísal v teologickom komentári kardinál Joseph Ratzinger.

Prečo Fatima priťahuje pozornosť aj po toľkých rokoch? Prečo sa nielen tam, ale aj na iných miestach sveta zjavuje Panna Mária? Prečo bola tretia časť fatimského tajomstva tak dlho ukrývaná pred zrakom verejnosti? A prečo napriek úplnému zverejneniu je stále zahalená rúškom tajomstva a stáva sa zdrojom konšpiračných teórií?

Dôvody zjavení? Matka chce hovoriť s deťmi

Kňaz Peter Mášik je správcom Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. Čitateľom Postoja nie je úplne neznámy – pred časom sme sa s ním rozprávali o význame spovede. Ako dogmatický teológ sa dlhodobo zaoberá aj problematikou mariánskych zjavení. Do Fatimy sa prvýkrát dostal ešte v 90. rokoch počas štúdia v Ríme a vracia sa tam neustále. Trávi tam aj tieto dni.

„Tak, ako pozemské matky neustále ostávajú v kontakte s deťmi vzdialenými z domova, aj Pannu Máriu posiela Boh, aby ako matka prichádzala k svojim deťom a hovorila s nimi,“ vysvetľuje Mášik dôvody mariánskych zjavení. „Dejiny spásy majú svoj priebeh a duchovná úloha Panny Márie sa v tejto etape ľudských dejín zväčšuje. Podľa niektorých svätcov zástavu kresťanskej viery ponesú v posledných časoch práve mariánski ctitelia.“

Lurdy verzus Fatima

Keď sa povie mariánske pútnické miesto, drvivej väčšine Slovákov napadnú Lurdy alebo Fatima. Prečo nie La Salette, Gietrzwald, Beauraing či Amsterdam, kde taktiež došlo k cirkvou uznaným zjaveniam Panny Márie?

Z ľudského hľadiska sú hlavné dôvody jasné – kým Fatima je známa apokalypticky pôsobiacim tajomstvom, ktorého tretia časť bola dlho utajená, v Lurdoch došlo k množstvu zázračných uzdravení.

Mariologička Jana Moricová pripomína aj to, že „v liturgickom kalendári sa každoročne slávi spomienka Panny Márie Lurdskej a Panny Márie Fatimskej, čo tiež prispieva k tomu, že tieto miesta sú známejšie ako iné“.

„Lurdy akoby viac vyhovovali súčasným kresťanom, keďže Panna Mária tam nehovorila o takých závažných skutočnostiach ako vo Fatime. Podľa sv. Bernadety sa dokonca usmievala, kým fatimskí pastierikovia hovorili, že sa ani raz neusmiala, bola vážna a smutná,“ uvažuje kňaz Peter Mášik.


Katolícke učenie dôsledne rozlišuje medzi verejným a súkromnými zjaveniami. „V Kristovi Boh povedal všetko, čiže vyjadril seba samého. Preto sa Božie zjavenie uzavrelo uskutočnením Kristovho tajomstva, ktoré našlo vyjadrenie v Novom zákone,“ konštatuje kardinál Ratzinger v teologickom komentári k fatimskému tajomstvu.

Ratzinger zároveň pripomína slová Katechizmu Katolíckej cirkvi, že hoci je Zjavenie zavŕšené, jeho obsah nie je plne rozvitý. „Pravdy obsiahnuté v Zjavení iba nepriamo, zaobalene, implicitne môžu byť v súkromnom zjavení vyjadrené explicitne, priamo, výraznejším spôsobom,“ hovorí kňaz Mášik.

„Dejiny spásy majú svoj priebeh a duchovná úloha Panny Márie sa v tejto etape ľudských dejín zväčšuje."
Peter Mášik, kňaz Zdieľať

K týmto názorom sa pridáva profesorka teológie Jana Moricová, ktorá pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ako popredná mariologička sa pravidelne zúčastňuje celosvetových mariologických kongresov. „Každé súkromné zjavenie je prejavom Božej lásky a milosrdenstva v danej dobe a je aktualizáciou jeho zjavenia. Panna Mária tak prejavuje svoju materskú starostlivosť o ľudí. Nemôže mlčať, keď vidí, že ľudia odmietajú Boha a spejú k zatrateniu,“ hovorí Moricová, podľa ktorej Fatima zdôrazňuje kľúčovú pravdu viery, že Boh chce spasiť každého človeka.

Anjel, Mária a rotujúce slnko

Na prvý pohľad je nepochopiteľné, prečo sú najčastejšími adresátmi súkromných zjavení Ježiša či Márie práve deti. Kardinál Ratzinger ponúka jednoduché vysvetlenie: „Ich duša nie je ešte skazená, ich vnútorná schopnosť vnímania je ešte málo poškodená.“ Pripomína, že Ježiš Kristus na kritiku veľkňazov a starších, že nie je vhodné, aby deti volali hosana, reagoval slovami starozákonného žalmu: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu.“

Keď sa Panna Mária zjavila trom malým pastierikom na úbočí Cova di Iria vo Fatime, nevedeli čítať ani písať. Najstaršia Lucia mala 10 rokov, jej bratranec František mal 9 a najmladšia Hyacinta 7 rokov. Ešte pred samotnými zjaveniami Panny Márie sa Lucii v roku 1915 niekoľkokrát zjavil anjel. Na ďalší rok sa jej zjavil opäť, pričom účastnými boli už aj jej bratranec a sesternica. Anjel pokoja, ako sa im predstavil, vyzval deti, aby sa veľa modlili a obetovali za hriešnikov, pričom ich naučil jednoduchú modlitbu: „Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“


Historicky prvá fotografia fatimských detí, ktorú 15. októbra 1917 zverejnil portugalský denník Século. Foto – TASR/AP

Pri jednom z ďalších stretnutí anjel naučil deti ďalšiu modlitbu: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti predrahé telo a krv, dušu a božstvo Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na uzmierenie za urážky, rúhania a ľahostajnosť, ktorými je urážaný. A pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov.“  

K prvému zjaveniu Panny Márie deťom došlo 13. mája 1917, keď sa vracali z Cova di Iria pred blížiacou sa búrkou. „Začali sme zostupovať po svahu a hnať ovce k ceste. Keď sme boli približne v polovici svahu, skoro pri veľkom dube, videli sme nový blesk a po niekoľkých krokoch sme zbadali nad menším dubom paniu oblečenú v bielom šate, žiariacu viac než slnko,“ píše sestra Lucia vo svojich spomienkach.

Deti sa zastavili asi jeden a pol metra od zázračného zjavenia, pričom Mária ich upokojovala, aby sa nebáli. „Prišla som vás požiadať, aby ste sem prichádzali po šesť nasledujúcich mesiacov trinásteho dňa vždy v rovnakú hodinu. Potom vám poviem, kto som a čo chcem,“ povedala deťom a tak sa začala séria každomesačných stretnutí. Panna Mária sa počas nich s deťmi rozprávala, modlila, pričom postupne prichádzali stále väčšie zástupy ľudí.

Prečítajte si aj
Fatima zmenila dejiny sveta Zdieľať

Z dnešného pohľadu je najvýznamnejšie tretie stretnutie, no pre miestnych obyvateľov boli najfascinujúcejšie udalosti, ku ktorým došlo 13. októbra pri poslednom zjavení. Viac ako 70-tisíc prítomných bolo svedkami nebeského úkazu, keď sa uprostred zatiahnutých oblakov zrazu objavilo slnko, ktorá začalo hýriť farbami a rýchlo rotovať. Udalosť, ktorá sa spomína aj v dobovej tlači, trvala niekoľko minút a zdesení prítomní si mysleli, že nastal koniec sveta.

Vykonanie zázraku Panna Mária vopred sľúbila deťom ako dôkaz pravosti zjavení. Rozprávaniu pastierikov totiž odmietali veriť aj ich rodičia, pustili sa do nich cirkevní aj svetskí predstavitelia, deti boli lekársky vyšetrované, vypočúvané a dokonca aj väznené.

„Nie je ľahké byť vizionárom,“ upozorňuje kňaz Mášik. „Panna Mária pri takejto osobe nestojí 24 hodín denne a nešepká jej, čo a ako má robiť. Vizionár ostáva naďalej slobodným človekom, ktorý musí zápasiť a čeliť pochybnostiam aj pokušeniam. Zjavenie automaticky nerobí z vizionára svätca.“ Kým František a Hyacinta zomreli krátko po zjaveniach, ako im predpovedala Panna Mária, Lucia niesla svoj údel až do nového tisícročia.  

Moje Nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí

Viac ako tancujúce slnko dnešných ľudí zaujíma to, čo sa vlastne stalo 13. júla 1917, keď sa Mária stretla s deťmi tretíkrát. „Panna Mária nám ukázala veľké ohnivé more, ktoré sa zdalo, že je pod zemou,“ napísala sestra Lucia vo svojich spomienkach z roku 1941.

„Démoni a duše, ponorení v tom ohni, boli akoby priehľadní a čierni alebo bronzoví, v podobe ľudí sa pohybovali v ohni, nesení plameňmi, ktoré vychádzali z nich samých, spolu s oblakmi dymu, padajúc zo všetkých strán, podobne ako padajú iskry pri veľkých požiaroch, bez váhy a rovnováhy, medzi volaním a vzdychmi bolesti a beznádeje, ktoré vzbudzovali hrôzu a pôsobili trasenie od strachu,“ spomína sestra Lucia, ktorá pri tomto videní vykríkla od strachu tak, že to počuli všetci okolostojaci.

„Videli ste peklo, kam padajú duše biednych hriešnikov. Aby ich zachránil, Boh chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu."
Panna Mária vo Fatime Zdieľať

„Démoni mali hrôzostrašné a odporné tvary neznámych a strašných zvierat, ale priehľadných a čiernych. Toto videnie trvalo len okamih. A vďaka našej dobrej nebeskej Matke, ktorá nás vopred uistila, že nás zoberie do neba (v prvom zjavení), inak myslím, že by sme zomreli od strachu a hrôzy,“ končí Lucia spomínanie na prvú časť tajomstva. Rozochvená Hyacinta na toto videnie reagovala pokľaknutím a modlitbou, ktorú deti naučila Panna Mária: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“


Svedkami zázračného úkazu so slnkom boli 13. októbra 1917 desaťtisíce ľudí. Foto – Wikipedia

Po videní pekla sa deťom prihovorila Panna Mária. „Videli ste peklo, kam padajú duše biednych hriešnikov. Aby ich zachránil, Boh chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak budú robiť to, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia a budú mať pokoj. Vojna sa skončí, ale ak neprestanú urážať Boha, počas pontifikátu Pia XI. sa začne iná, ešte horšia,“ reprodukuje sestra Lucia slová Panny Márie.

Na výhrady, že druhá svetová vojna sa začala až po skončení pontifikátu Pia XI., nie počas neho, sestra Lucia reagovala slovami, že Mária určite spomínala Pia XI. Podľa Lucie začiatok vojny znamenal už anšlus Rakúska, ku ktorému došlo rok pred smrťou tohto pápeža.  

„Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Zdieľať

„Keď budete vidieť noc, ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké znamenie, ktoré vám Boh dáva, že ide potrestať svet za jeho zločiny prostredníctvom vojny, hladu a prenasledovania cirkvi a Svätého Otca,“ pokračovala Panna Mária. Spomínaným neznámym svetlom bola podľa sestry Lucie nezvyčajná polárna žiara v noci z 25. na 26. januára 1938.

„Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti a budú mať pokoj; ak nie, roznesie svoje bludy do celého sveta, šíriac vojny a prenasledovanie cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú zničené,“ pokračovala Panna Mária a dodala: „Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate obdobie mieru.“

Inzercia

Tajomná tretia časť

Tretiu časť fatimského tajomstva sa sestra Lucia najprv zdráhala zapísať. Urobila tak až 3. januára 1944 na žiadosť biskupa Correiu da Silvu. Zápisky nadväzujú na prvé dve časti tajomstva – obsahujú dôraznú výzvu k pokániu a opisujú utrpenie cirkvi vrátane zabitia pápeža. Na obálku, do ktorej Lucia vložila svoje svedectvo, napísala, že môže byť otvorená až po roku 1960.

Biskup uchovával zapečatenú obálku vo svojom archíve až do roku 1957, keď ju na žiadosť Svätej stolice odovzdal do tajného archívu Posvätného ofícia, čo bol úrad predchádzajúci Kongregácii pre náuku viery. O tomto kroku informovali aj sestru Luciu.

Tretia časť fatimského tajomstva

Videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý, ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!

A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú´, biskupa oblečeného do bieleho, ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec´. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na ktorého vrchole bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.

Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.

Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.


Ako prvý sa s obsahom obálky plánoval oboznámiť pápež Ján XXIII., ktorý to zaznamenal aj do svojho osobného denníka. „P. Philippe, komisár Posvätného ofícia, mi priniesol list obsahujúci tretiu časť fatimského tajomstva. Vyhradzujem si prečítať si ho so svojím spovedníkom,“ zapísal si Ján XXIII. 17. augusta 1959. Napokon však zapečatenú obálku vrátil späť do archívu.

Jánov nástupca Pavol VI. si tretiu časť fatimského tajomstva prečítal 27. marca 1965. Následne obálku vrátil do archívu s rozhodnutím text nepublikovať.

Ján Pavol II. sa s obsahom tajomstva oboznámil 18. júla 1981, dva mesiace po neúspešnom atentáte. V tomto prípade sa spomínajú už dve obálky – biela s pôvodným textom v portugalčine a oranžová s prekladom do taliančiny. V polovici augusta boli obálky odovzdané späť do archívu.

Spory o platnosti zasvätenia Ruska

Pápež Ján Pavol II. po atentáte nadobudol nielen presvedčenie, že slová tretej časti fatimského tajomstva sa vzťahujú na jeho osobu, ale zároveň v novom svetle pochopil druhú časť o zasvätení Ruska.

Osobne pripravil modlitbu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorú chcel predniesť na Turíce 7. júna 1981 v Bazilike Panny Márie Väčšej v Ríme. Keďže na slávnosti sa v dôsledku atentátu nemohol osobne zúčastniť, zaslal modlitbu v podobe audionahrávky.

Akt zverenia potom zopakoval 13. mája 1982 vo Fatime, kam sa prišiel v deň výročia atentátu poďakovať Panne Márii za ochranu. Po tretíkrát modlitbu zasvätenia predniesol v rozšírenej forme počas Svätého roku vykúpenia 25. marca 1984 na Námestí sv. Petra v duchovnom spojení s biskupmi z celého sveta.


Jedna z guliek, ktorú vystrelil Ali Ağca (jeho ruku so zbraňou možno vidieť úplne vľavo) na pápeža Jána Pavla II. bola neskôr umiestnená do koruny sochy Panny Márie vo Fatime. Foto – TASR/AP

O zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panna Mária nežiadala len v júli 1917, ale opätovne aj 13. júna 1929, keď sa zjavila sestre Lucii v kaplnke kláštora v španielskom meste Tuy. „Prišla chvíľa, keď Boh žiada, aby Svätý Otec v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätil Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu; sľubuje, že ho takto zachráni,“ povedala Panna Mária Lucii. „Omnoho neskôr sa mi Panna Mária v dôvernom oznámení posťažovala: ,Nechceli počuť moju žiadosť? ... Ako kráľ Francúzska budú ľutovať, ale to už bude neskoro. Rusko medzitým rozšíri svoje bludy po svete, vyvolá vojny a prenasledovanie cirkvi. Svätý Otec bude veľa trpieť.´“

Napriek tomu, že nielen Ján Pavol II., ale pred ním už Pius XII. 31. októbra 1942 zveril celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, dodnes sa objavujú tvrdenia, že ani jedno z týchto zasvätení nebolo platné. Nepomáhajú ani slová samotnej sestry Lucie, ktorá listom z 8. novembra 1989 potvrdila, že zasvätenie v roku 1984 bolo uskutočnené podľa priania Panny Márie. „Nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie,“ rezolútne vyhlásila aj samotná Kongregácia pre náuku viery.

Prečítajte si aj
Odkaz Fatimy v čase konfliktov Zdieľať

Ani tieto vyhlásenia niektorým nestačia. „Boh dal nejakú požiadavku, ktorú je potrebné vypočuť presne a nevyberať si z nej len niečo. Zasvätenie doteraz nebolo urobené presne podľa žiadosti Panny Márie, pretože Rusko nebolo v zasväcujúcich modlitbách nikdy výslovne spomenuté,“ upozorňuje kňaz Mášik, pričom pripomína rovnaký názor, ktorý zdieľal svetoznámy exorcista Gabriel Amorth.

Znenie zasväcujúcich modlitieb Jána Pavla II. dáva Mášikovi za pravdu – Rusko v nich priamo spomenuté nie je. V zasvätení z roku 1984 sa však nachádzajú slová: „Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.“ Je veľmi pravdepodobné, že Ján Pavol II. pri ich vyslovovaní myslel práve na Rusko. Žeby to nebesiam nestačilo?

Mariologička Moricová odmieta, aby fatimské tajomstvá boli interpretované výlučne úzkostlivým spôsobom. „S doslovnou interpretáciou fatimského tajomstva som sa nestretla ani na odbornej teologickej úrovni,“ hovorí Moricová. Na jednom z mariologických kongresov vo Fatime zaznamenala aj názor, že „Panne Márii zrejme nešlo o obrátenie krajiny, v ktorej bol najväčší počet ikon na jedného obyvateľa, preto treba hľadať širší význam jej slov“.


Pápež Ján Pavol II. a sestra Lucia počas stretnutia vo Fatime 13. mája 1982. Foto – Profimedia

Istý nadhľad odporúča aj kardinál Ratzinger: „Nie každý prvok vo videní musí mať konkrétny historický zmysel. Dôležité je videnie ako celok a len vychádzajúc z celkového významu obrazov možno chápať ich detaily.“ Niektorí sú však presvedčení, že ak by k zasväteniu Ruska došlo presne podľa priania Panny Márie, nedošlo by k rozšíreniu komunizmu. Zároveň za jeho zrútením vidia zasväcujúcu modlitbu v roku 1984.

Samotná sestra Lucia viackrát zdôraznila, že interpretácia zjavení, ktoré prežila, nepatrí jej, ale výhradne pápežovi. Odôvodnenosť takéhoto prístupu dosvedčuje napríklad aj to, že pri tretej časti fatimského posolstva mala intuíciu, že k jeho pochopeniu dôjde už po roku 1960. Tá sa však ukázala ako nesprávna.

Čo Vatikán zatajuje

Polemikami okolo platnosti či neplatnosti zasvätenia Ruska sa dohady späté s fatimským tajomstvom zďaleka nevyčerpávajú. Počas uplynulých desaťročí okolo neho vyrástla celá spleť najrôznejších konšpiračných teórií. Veľká časť z nich vychádza z presvedčenia, že Vatikán dodnes utajuje niektoré jeho časti.

Minulý rok musel reagovať dokonca aj emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý sa k spoločenskému a cirkevnému dianiu po odchode z pápežského stolca vyjadruje len výnimočne. Na jednom z amerických tradicionalistických portálov sa totiž objavili informácie, že súčasťou tretieho fatimského tajomstva je aj predpoveď o konaní zlého koncilu a slávení zlej omše.

„Dôležité je videnie ako celok a len vychádzajúc z celkového významu obrazov možno chápať ich detaily.“
Joseph Ratzinger, kardinál Zdieľať

Tieto informácie zverejnila publicistka Maike Hicksonová, ktorá ich získala od nemeckého teológa Inga Döllingera, ktorý je osobným priateľom emeritného pápeža. Döllinger sa mal s kardinálom Ratzingerom stretnúť v roku 2000 krátko po tom, čo Svätá stolica zverejnila tretiu časť fatimského tajomstva. Nemecký kardinál mal Döllingerovi medzi štyrmi očami povedať, že „je toho viac ako to, čo sme zverejnili“.

„Emeritný pápež Benedikt XVI. oznamuje, že ,nikdy nehovoril s prof. Döllingerom o Fatime´, otvorene vyhlasuje, že vyjadrenia pripisované prof. Döllingerovi k tejto téme ,sú čisté výmysly, absolútne nepravdivé´ a rozhodne potvrdzuje, že ,zverejnenie tretieho fatimského tajomstva je úplné´,“ citovalo vyjadrenie Benedikta XVI. Tlačové stredisko Svätej stolice.   


Medzi najznámejších šíriteľov alternatívnych faktov o Fatime patria novinári Antonio Socci a José María Zavala. Foto – Amazon

Medzi šíriteľov ďalších alternatívnych faktov patrí taliansky novinár Antonio Socii či španielsky novinár José María Zavala. Vo svojej poslednej knihe píše o údajnom rukopise sestry Lucie, ktorý dostal cez email od anonymného odosielateľa. V dokumente má byť predpovedané, že cirkev odpadne od viery, bude ju viesť falošný pápež a pravá viera už nebude uchovávaná v Ríme, ale vo Fatime.

Kňaz Mášik, ktorý Zavalovo dielo pozná, hovorí, že autenticitu rukopisu sestry Lucie potvrdili viacerí špičkoví grafológovia. Bez toho, že by komentoval obsah knihy, tvrdí, že rôzne nejasnosti nemožno označiť hneď za konšpiračné teórie. „Nepozerajme sa na to, kto hovorí, ale čo hovorí. Ak sú tu fakty, ktoré dávajú logiku, treba sa nad nimi zamyslieť,“ hovorí Mášik.

„Časť nejasností, ktoré sú vodou na mlyn rôznym pochybným teóriám, môže prameniť zo samotných spomienok sestry Lucie.“ Zdieľať

Časť nejasností, ktoré sú vodou na mlyn rôznym pochybným teóriám, môže prameniť zo samotných spomienok sestry Lucie. Aj keď zjavenia Panny Márie zažila ako 10-ročná, prvýkrát ich písomne zaznamenala až na žiadosť miestneho biskupa v roku 1935, teda po 18 rokoch. Potom ich opätovne dopĺňala a upravovala v roku 1937 a dvakrát v roku 1941. Existujú teda štyri „spomienky“ sestry Lucie na zjavenia v roku 1917. Pod názvom Sestra Lucia hovorí o Fatime vyšli aj v slovenčine v roku 1995. Doplnené vydanie s názvom Spomienky sestry Lucie, ktoré zahŕňa aj tretiu časť fatimského tajomstva, vyšlo v roku 2009. Z neho sme vychádzali aj pri písaní tohto článku.

Sestra Lucia na viacerých miestach priznáva, že po rokoch si už všetko presne nepamätá. „Dátumy nemôžem s istotou určiť, pretože som vtedy ešte nedokázala počítať roky ani mesiace a dokonca ani dni v týždni,“ píše o prvom zjavení anjela vo svojich „štvrtých spomienkach“.

K tomu sa pridáva skutočnosť, že Panna Mária sa sestre Lucii zjavovala aj v neskorších rokoch. Aj z týchto stretnutí existujú rôzne zápisky – niektoré dokonca spálila a neskôr ich opätovne spisovala.


Fatima patrí medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta na svete. Foto – Profimedia

Okrem vizionárkiných spomienok existujú ďalšie kvantá spomienok a zápiskov osôb, s ktorými sa počas svojho dlhého života stretla. Počnúc lekármi a kňazmi, ktorí ju vyšetrovali v roku 1917, cez spovedníkov, ktorým sa zdôverovala so svojimi videniami, cirkevných predstaviteľov, ktorí ju žiadali o zaznamenanie a vysvetlenie toho, čo zažila, až po jednoduchých ľudí, ktorí ju vyhľadávali. Pred tým všetkým ju neochránili ani kláštorné múry, za ktoré sa utiahla už ako 14-ročná.

„Ak sme presvedčení, že ľudské šťastie spočíva v Bohu, nemôže nám byť ľahostajné, kde ho hľadajú naši blízki a či ho vôbec nachádzajú.“
Jana Moricová, mariologička Zdieľať

Rovnako sa líšia aj spomienky spolupracovníkov pápežov – od roku 1917 do smrti sestry Lucie v roku 2005 sa ich vystriedalo až sedem. Kým podľa oficiálnych informácií sa napríklad Pavol VI. oboznámil s treťou časťou fatimského tajomstva v roku 1965 a nechal si ho priniesť z archívu Svätého ofícia, podľa jeho spolupracovníka a neskoršieho kardinála Lorisa Capovillu si ho prečítal už v roku 1963, pričom ho vybral z drevenej skrinky, ktorú v pápežskom apartmáne uschovával už Pius XII.

Podobne niektorí tvrdia, že Ján Pavol II. mal tretiu časť tajomstva v rukách už krátko po svojom zvolení v roku 1978, kým podľa oficiálnej verzie sa tak stalo až po atentáte v roku 1981.

Kňaz Mášik však upozorňuje, že zmyslom mariánskych zjavení určite nie je vyvolávať hlad po senzáciách. Nemajú odvádzať pozornosť, ale práve naopak, privádzať k pilierom pravdy, ktorými sú Sväté písmo a tradícia. „Najdôležitejšie nie je fatimské tajomstvo, ale vždy aktuálne posolstvo Panny Márie, v ktorom nás vyzýva k modlitbe a pokániu,“ zdôrazňuje Peter Mášik.

„Cez Fatimu som si uvedomila dôležitosť modlitby za iných. Ak sme presvedčení, že ľudské šťastie spočíva v Bohu, nemôže nám byť ľahostajné, kde ho hľadajú naši blízki a či ho vôbec nachádzajú,“ dodáva mariologička Moricová.

Odporúčame

Melchitský patriarcha rezignoval

Melchitský patriarcha rezignoval

Pápež jeho rezignáciu prijal. Patriarcha je volený doživotne, avšak zo závažných dôvodov smie byť zosadený alebo môže z vlastného rozhodnutia ponúknuť synode a pápežovi svoju rezignáciu.

)