Dominikán Akvinas Juraj Gabura oslávil vo Zvolene storočné životné jubileum

Dobrý Pán Boh chcel, aby sa páter Akvinas dožil 100 rokov a Slovenská komenda rádu sv. Lazara Jeruzalemského mohla byť pri tom. Kto spozná životný osud pátra Akvinasa Juraja Gaburu OP nemôže zapochybovať, že sa dostáva do Božej blízkosti. Mať účasť na oslave 100. narodenín pátra Akvinasa predznamenávalo nevšedný duchovný zážitok. 

Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Dominika vo Zvolene začala o 10.00 ako poďakovanie dobrému Pánu Bohu za pátra Akvinasa a za jeho príkladný život. Kostol sa naplnil veriacimi, ktorí na sv. omšu prichádzali už od skorších ranných hodín – „veď Boží nezmar, páter Akvinas slávi 100-ku!“ Hlavný celebrant sv. omše, otec kardinál Dominik Duka OP pricestoval z Prahy vlakom. Otec kardinál je blízky priateľ a spolupútnik pátra Akvinasa ako aj generálnym kaplánom rádu sv. Lazara. Sv. omšu koncelebroval pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý prechováva k pátrovi Akvinasovi dlhé roky hlbokú úctu. Slávnostná ďakovná sv. omša bola naozajstným duchovným, ale aj umelecko-kultúrnym zážitkom. Božie slovo striedala hudba miestneho orchestra.

Pán kardinál Duka vo svojej homílii tiež poukazoval na život pátra Akvinasa – súčasne ako na príklad, ale aj výčitku. Akvinasov život je výčitkou pre každého z nás, ktorí sme ochotní robiť kompromis so zlom, klamstvom a hriechom. Duka zdôraznil potrebu statočného kresťanského života v dnešnej dobe a poukázal na to, že všetci môžeme byť tými, ktorí svedčia, že Boh sa zrkadlí v našom živote. Po prosbách požehnal pán kardinál pamätnú tabuľu na pamiatku pastoračnej činnosti bratov dominikánov v Trenčíne v rokoch 1939 – 1949, medzi ktorými pôsobil páter Akvinas ako kurát Kaplnky sv. Anny. Táto tabuľa bude v roku 2015 nainštalovaná na budovu rehoľného domu Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmáriek na námestí sv. Anny v Trenčíne.

V závere sv. omše, pred požehnaním vystúpil so zdravicou pátrovi Akvinasovi provinciál Slovenskej rehole dominikánov Reginald A. Slavkovský OP. List generálneho predstaveného Rehole fra Bruna Cadore OP, ako aj požehnanie Svätého otca Františka prečítal rektor pápežskej akadémie sv. Tomáša Akvinského Konštanc M. Adam OP z Ríma. Ďalej pátra Akvinasa pozdravili s blahoželaniami jeho milovaní terciári, ďalej farníci zo sídliska Zvolen – Západ a na záver aj predstavitelia Slovenskej komendy rádu sv. Lazara. Veliteľ komendy, Radovan Ocsovay KLJ pátra Akvinasa pozdravil, zablahoželal mu a tiež spoločne s kaplánom komendy br. Jabubrafaelom Patayom OFMcap. SCHLJ a pánom kardinálom Dukom oslávencovi odovzdali Striebornú medailu kniežaťa Karla Schwarzenberga a Zlatú ľaliu – odznak Lazariánskej pomoci Slovensko najvyššej triedy.

Po blahoželaniach páter Akvinas poďakoval a všetkým prítomným dal zvučným hlasom svoje požehnanie. Ďakovná sv. omša skončila požehnaním otca kardinála Dominika Duku OP. Po sv. omši sa všetci premiestnili do blízkeho gymnázia na agapé. Oslava pokračovala jednak pokračujúcimi gratuláciami oslávencovi, ale tiež neformálnymi, priateľskými a bratskými rozhovormi. Na agapé dostali prítomní aj praktickú publikáciu so životopisom pátra Akvinasa, ktorú pri tejto príležitosti vydala Slovenská komenda rádu sv. Lazara. 

Ešte dlho potrvá, kým doznejú spomienky na túto vzácnu udalosť, ktorú nám dožičil dobrý Pán Boh prežiť v blízkosti najvýznamnejšieho žijúceho slovenského kňaza a rehoľníka. Stalo sa tak veľmi symbolicky – v úvode Roku zasväteného života. Všetci sa tešíme, že sme mali tú česť poďakovať za Otca Slovenskej dominikánskej provincie, muža pevnej viery a veľkých nádejí, vzorného rehoľníka, obetavého a húževnatého kňaza, ktorého nič nezlomilo, lebo stále veril v moc a dobrotu Božiu. K veľkej láske k Bohu a blížnemu, ktorú stále nosí vo svojom srdci, sa dopracoval cez cnosť pokory, ktorá je zárukou neba.

MUDr. Juraj Lexmann, BLJ

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo