Mediálne prekáračky v evanjelickej cirkvi pokračujú. Spor už rieši aj súd

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Mediálne prekáračky v evanjelickej cirkvi pokračujú. Spor už rieši aj súd

Redakcie evanjelických týždenníkov, ktoré sa sporia už niekoľko mesiacov, formálne sídlia na tej istej adrese.

Ešte počas leta sme písali o mediálnej vojne v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). V tom čase vedľa seba paralelne vychádzali dvaja konkurenční Evanjelickí posli – jeden „spod Tatier“, druhý „Spolku Tranovský“ – so zhodnou skratkou EPST.

Vydavateľom Evanjelického posla spod Tatier, ktorý vychádza od roku 1910 a je vlajkovou loďou evanjelickej tlače, bola (a je) akciová spoločnosť Tranoscius.

Evanjelický posol Spolku Tranovský založili ľudia, ktorí z Tranoscia a z Evanjelického posla spod Tatier odišli po nástupe nového vedenia ECAV. Obe strany mali dlhodobé spory, ktoré sme opísali v článku Ako chutí moc v evanjelickej cirkvi.

Keď koncom júna valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius odvolalo dovtedajších členov predstavenstva a zvolilo nových, z vydavateľstva odišiel dovtedajší riaditeľ Ľubomír Turčan, ktorého nasledovala šéfredaktorka Evanjelického posla spod Tatier Martina Kováčiková aj redaktorka Zuzana Zimániová.

Už po niekoľkých dňoch začal vychádzať nový týždenník, Evanjelický posol Spolku Tranovský, ktorého redakciu tvorili práve Kováčiková a Zimániová. O registráciu občianskeho združenia Spolok Tranovský, ktorý noviny začal vydávať, požiadal Turčan ministerstvo vnútra ešte začiatkom roka, teda v čase, keď bol riaditeľom vydavateľstva Tranoscius.

Novo registrovaný spolok mal sídlo zhodné so sídlom Tranoscia a Evanjelického posla spod Tatier – Tranovského 1, Liptovský Mikuláš. Na rovnakej adrese formálne sídlia obe konkurenčné redakcie dodnes.

Posol verzus Posol

Vedenie ECAV a spoločnosti Tranoscius po vyjdení prvého čísla Evanjelického posla Spolku Tranovský vydali vyhlásenie, v ktorom upozornili na zneužitie značky Evanjelického posla spod Tatier a jeho skratky EPST, techniky, databázy predplatiteľov, adresy redakcie, ako aj čitateľskej dôvery.

V polovici novembra predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Tranoscius v Evanjelickom poslovi spod Tatier zverejnili ďalšie rozsiahle vyhlásenie, v ktorom popísali udalosti posledných mesiacov.

„Prvé číslo tohto ,falošného‘ posla bolo až na minimálne úpravy obsahovo a graficky identické s vydaním, ktoré dnes už bývalé redaktorky autorsky pripravili pre potreby Evanjelického posla spod Tatier,“ uviedlo vedenie Tranoscia.

Šéfredaktorka Evanjelického posla Spolku Tranovský, ktorý sa medzičasom premenoval na Lutherus, sa bráni tvrdením, že podľa jej informácií nové vedenie ECAV uvažovalo nad zánikom Evanjelického posla spod Tatier a jeho nahradením Evanjelickými novinami.

„Periodikum s názvom Posol majú aj rímskokatolíci aj niektoré cirkevné zbory našej cirkvi. Evanjelický posol je teda všeobecný pojem a odlíšili sme sa prímenom Spolku Tranovský. V prvom čísle nášho periodika sme zároveň čitateľov informovali a vysvetlili im, že nie sme Posol spod Tatier,“ povedala pre Postoj Martina Kováčiková.

Takisto odmietla tvrdenie vedenia Tranoscia, že Spolok Tranovský zasielal svojho Evanjelického posla predplatiteľom Evanjelického posla spod Tatier, pretože mal k dispozícii odcudzenú databázu adries. „Odcudzenie databázy považujeme za klamstvo a krivé obvinenie s cieľom privodiť na nás trestné stíhanie, poškodiť dobré meno a umlčať novinárov. K zdrojovým dátam programu sa totiž nebolo možné dostať, pretože jeho tvorca to neumožnil,“ uviedla Kováčiková.

Na otázku, z akých prostriedkov je tento týždenník financovaný a aké sú jeho mesačné náklady, odmietla konkrétne odpovedať. „Lutherus je financovaný z predplatného a od podporovateľov slobodnej žurnalistiky a našich priaznivcov,“ odvetila šéfredaktorka.

Predajnosť zostáva tajomstvom

Spor medzi Tranosciom a jeho bývalými zamestnancami má už aj súdnu dohru. „Keď nás predplatitelia Evanjelického posla spod Tatier upovedomili o tom, že im bol doručený Evanjelický posol Spolku Tranovský, Tranoscius postupoval v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a nahlásil túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov,“ vysvetlil pre Postoj člen predstavenstva Tranoscia Jaroslav Pilát, podľa ktorého kvôli úniku osobných údajov stále prebieha voči spoločnosti správne konanie.

„Keďže nebol známy páchateľ ani rozsah úniku, Tranoscius podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa okrem iného aj vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Vyšetrovateľ toto trestné oznámenie odmietol, avšak Tranoscius podal v zákonnej lehote sťažnosť ako formu opravného prostriedku voči uzneseniu vyšetrovateľa,“ pokračuje Pilát.

K téme
Ako sme putovali po opustených a chátrajúcich evanjelických kostoloch na Spiši Zdieľať

Tranoscius sa obrátil na súd aj so žiadosťou o ochranu pred neoprávnenými zásahmi do jeho práv vydavateľa periodík po tom, čo Spolok Tranovský podal prihlášku na Úrad priemyselného vlastníctva na zápis ochrannej známky Tranovský evanjelický kalendár a začal prijímať objednávky na jeho dodanie. Kalendár s rovnakým názvom od roku 1901 každoročne vydáva práve Tranoscius.

„Príslušný súd v Banskej Bystrici sa stotožnil s našou argumentáciou a v septembri vydal neodkladné opatrenie, ktorým okrem iného nariadil zastavenie vydávania periodika pod názvom Evanjelický posol Spolku Tranovský. Voči neodkladnému opatreniu sa síce odvolali, ale to nemá odkladný účinok,“ povedal pre Postoj člen predstavenstva Tranoscia Jaroslav Pilát.

Spomenuté premenovanie Spolku Tranovský na Spolok Lutherus a Evanjelického posla Spolku Tranovský na Lutherus bolo dôsledkom práve tohto súdneho rozhodnutia.

„Pokiaľ ide o návrh na neodkladné opatrenie, ktoré podali ECAV a Tranoscius, sudca ho zrejme ani nečítal. Svedčí o tom vydané neodkladné opatrenie, ktoré je len prekopírovaním návrhu na jeho vydanie, dokonca s chybami. Chýba v ňom aj naše vyjadrenie, ktoré sme k nemu zaslali,“ reaguje šéfredaktorka Lutherusu Martina Kováčiková, podľa ktorej je žaloba len „mocenským bojom, vybavovaním si účtov a pokračovaním prenasledovania cirkevných novinárov, ktorí sa venovali majetkovým kauzám v ECAV“.

Citeľným dôsledkom sporu je výrazný pokles nákladu Evanjelického posla spod Tatier, priznávajú jeho tvorcovia s tým, že obnovenie dôvery evanjelickej verejnosti po udalostiach, keď museli brániť značku tradičného týždenníka aj za cenu súdnych sporov, potrvá celé roky. Presné čísla predajnosti nám však neposkytli.

Konkrétnu odpoveď nám nezaslali ani z Lutherusu. Poukázali však na to, že Tranoscius je nútený z ekonomických dôvodov zatvoriť štyri predajne.

„Nepopieram záujem predstavenstva postaviť sa efektívne k vynakladaniu finančných prostriedkov spoločnosti, s čím súvisí aj nepopulárny krok, a síce redukcia počtu kamenných kníhkupectiev. Uvedomujeme si základné poslanie Tranoscia, ktorým je predovšetkým misia. V dôsledku zmeny nákupného správania sa čitateľov však vidíme priestor v posilnení našej pozície v online priestore a v užšej spolupráci s cirkevnými zbormi,“ zhodnotil situáciu Jaroslav Pilát z Tranoscia.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo