Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
06. 02. 2020, 11:24

Rozhlasové alternatívy pre kresťanov. Poslucháčom sa neprihovára len Lumen

Na Slovensku vysielajú až štyri kresťanské rádiá. Aj keď okrem Lumenu, ktoré uzatvára desiatku najpočúvanejších rozhlasových staníc, sú zvyšné tri známe oveľa menej.
Rozhlasové alternatívy pre kresťanov. Poslucháčom sa neprihovára len Lumen

Vo veľkorysých priestoroch s moderným technickým vybavením nás v jednom z kancelárskych komplexov v bratislavskom Ružinove víta kňaz Martin Jarábek. „Všetko, čo tu vidíte, je ovocím modlitieb, obiet a milodarov poslucháčov prevažne z Talianska,“ reaguje na naše prekvapené pohľady kňaz Bratislavskej arcidiecézy, ktorý je programovým riaditeľom Rádia Mária Slovensko.

Už z názvu je jasné, že patrí do celosvetovej siete rádií Mária WFRM (World Family of Radio Maria), ktorej zakladateľom je Talian Emanuele Ferraio. Všetko sa to začalo pred tridsiatimi rokmi pri malom farskom rádiu v lombardskom mestečku Erba. „Mali sme dva základné obsahy, dôraz na modlitbu a na trpiacich. Môžeme dosvedčiť, že mnohým ľuďom zmenilo život,“ spomínal zakladateľ po rokoch.

V priebehu troch rokov rozšírilo Rádio Mária svoje vysielanie do celého Talianska a počas ďalších troch desaťročí do celého sveta. V súčasnosti ich v 73 krajinách sveta vysiela 80. Poľské Radio Maryja, ktoré vedie redemptoristický kňaz Tadeusz Rydzyk, ale do WFRM nepatrí.

Pre Slovákov aj Maďarov

Zaujímavosťou je, že pod názvom Rádio Mária začalo v apríli 1993 z Banskej Bystrice vysielať aj Rádio Lumen. Napokon sa však vo WFRM neudomácnilo, zmenilo svoj názov a vybralo sa vlastnou cestou.

Okrem slovenského Rádia Mária môžu poslucháči u nás počúvať aj po maďarsky vysielajúce Mária Rádió, ktoré sídli v Komárne. Programovým riaditeľom je kňaz Trnavskej arcidiecézy Lóránt Lépes. Minulý rok Rada pre vysielanie a retransmisiu rádiu pridelila osemročnú licenciu pre lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie v maďarskom jazyku na frekvencii 90,5 MHz Rožňava. Mária Rádió žiadalo aj o frekvenciu Nové Zámky, ale uchádzačov bolo v tomto prípade viac a napokon bol vybraný iný žiadateľ.

Od internetového k terestriálnemu vysielaniu sa pokúsilo posunúť aj Rádio Mária Slovensko, no zatiaľ neúspešne. „Radu pre vysielanie a retransmisiu sme požiadali o možnosť vysielať cez už existujúcu infraštruktúru Rádia Jazz, ale licenčná rada tejto žiadosti nevyhovela,“ hovorí kňaz Jarábek.

Rádio má po roku a pol – prostredníctvom internetu vysiela od októbra 2018 – viac ako štyritisíc poslucháčov, štyroch zamestnancov a približne štyridsať dobrovoľných spolupracovníkov. Keďže Rádio Mária už pri svojom vzniku pred tridsiatimi rokmi prijalo rozhodnutie nevysielať reklamu, rozvíjanie dobrovoľníckej služby je preňho dôležitým pilierom.

„Rádio Mária vždy začína ako malé rádio a do danej krajiny prichádza na pozvanie biskupa. V našom prípade nás pozval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a vzápätí sa s jeho iniciatívou stotožnili aj ostatní diecézni biskupi,“ odpovedá programový riaditeľ Jarábek na otázku, ako to vlastne bolo s príchodom Rádia Mária na Slovensko.

Na doplňujúcu otázku, aký dôvod mali biskupi pre spustenie vysielania ďalšieho katolíckeho rádia, keď tu už majú svoje Rádio Lumen, Jarábek reaguje, že to je otázka na nich. 

Obrátili sme sa preto na bratislavského arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského. „Predstavitelia Rádia Mária vyvinuli iniciatívu so zámerom vysielať na Slovensku. Biskupi túto iniciatívu prijali. Majú nádej, že tak Rádio Lumen, ako aj Rádio Mária budú každé svojím spôsobom napomáhať šírenie hodnôt evanjelia a podporovať náboženský život v slovenských diecézach,“ odpovedal hovorca KBS Martin Kramara.


Programový riaditeľ Rádia Mária Slovensko Martin Jarábek.

Pri rozhodnutí umožniť vysielanie Rádia Mária svoju rolu zohral fakt, že z toho pre slovenskú cirkev nevyplývali žiadne finančné záväzky. Počiatočná investícia prišla od WFRM, pričom rádio si postupne buduje sieť podporovateľov tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov stalo samofinancovateľným.

Navyše, vpustením novej šťuky do rybníka bol vytvorený tlak na zabehnuté Rádio Lumen. „Keď ste sám, tak ste automaticky najlepší, no už ste aspoň dvaja, musíte sa viac snažiť,“ uvažuje Jarábek, ktorý počas rozhovoru opätovne zdôraznil, že nezačali s vysielaním preto, aby odoberali poslucháčov Lumenu, ale aby si vytvorili svoje publikum.

K téme
Upratovanie v Lumene: Spuchľák už nešéfuje rádiu, neziskovku riadi Pavlík Zdieľať

Na pripomienku, že koláč katolíckych poslucháčov a podporovateľov (o finančnú podporu publika sa usiluje aj Rádio Lumen) je predsa len obmedzený, reaguje Jarábek príkladom zo susedného Rakúska. „Tiež si tam kedysi kládli otázku, načo im je Rádio Mária, keď majú Rádio Stephansdom. Po dvadsiatich rokoch nielenže obaja fungujú, ale na niektorých projektoch aj spolupracujú,“ dôvodí programový riaditeľ. Zároveň priznáva, že k podobným prienikom s Lumenom zatiaľ nedošlo.

Odlivu publika a finančných podporovateľov od slovenských projektov, ako sú Lumen či Televízia Lux, k medzinárodnému Rádiu Mária sa neobáva ani hovorca KBS Kramara: „Tak ako v oblasti printových médií vždy existovala určitá pestrosť, a nebolo to na ich úkor, aj v ostatných oblastiach môže byť širšia ponuka katolíckych médií prínosom.“

Opatrnejšiu odpoveď zvolil dnes už bývalý riaditeľ Lumenu Juraj Spuchľák. „S vysielaním nového rádia som nemal zásadný problém,“ povedal v minuloročnom rozhovore pre Postoj. „Zároveň som ale biskupom tlmočil určité obavy o budúcnosť nášho rádia. Vstup Rádia Mária na trh sa mi zdal predčasný, vnímal som potrebu ďalšej vzájomnej diskusie,“ dodal Spuchľák.

Samotný Jarábek sa o budúcnosť nového rádia nebojí. „Vo svete zatiaľ žiadne Rádio Mária nezaniklo z ekonomických dôvodov. A to vysielajú aj v afrických či pravoslávnych krajinách,“ vraví s nádejou na konci stretnutia.

Nielen pre protestantov

Na opačnom konci Ružinova v nenápadnom rodinnom dome sídli ďalšie rádio, ktoré sa kresťanským poslucháčom prihovára už pätnásť rokov. Rádio 7.

„V jednej príručke som čítal, že najúspešnejší manažéri sú tí, ktorí potrebné veci síce nevedia urobiť, ale vedia vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí to dokážu. Zrejme patrím medzi nich,“ smeje sa výkonný riaditeľ Rádia 7 Ivan Zuštiak, ktorý vedie 15-členný rozhlasový tím a ďalšiu dvadsiatku dobrovoľníkov.

„Naši ľudia svoju prácu neberú len ako zamestnanie, ale ako poslanie. Nehľadáme profesionálnych moderátorov alebo redaktorov, ale ľudí, ktorí majú zápal pre službu Bohu a ľuďom, a tých sa usilujeme profesionalizovať,“ ozrejmuje filozofiu rádia.

Všetci zamestnanci aj dobrovoľníci pochádzajú prevažne z rôznych protestantských zborov – od Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) cez Cirkev bratskú, Bratskú jednotu baptistov až po Kresťanské zbory. Akýmsi nepísaným pravidlom ale je, že nikto verejne nezdôrazňuje svoju konfesionálnu príslušnosť.

„Dôležitým je spoločné kresťanské posolstvo, ktorým chceme oslovovať neveriacich a povzbudzovať veriacich, aby vstúpili do osobného vzťahu s Ježišom Kristom,“ vysvetľuje Zuštiak, ktorého teší, že napriek protestantsky ladenému vysielaniu ho počúvajú aj katolíci. Presnými údajmi o počte poslucháčov a ich štruktúre však rádio podľa Zuštiaka nedisponuje.


Výkonný riaditeľ Rádia 7 Ivan Zuštiak.

„Stáva sa nám aj to, že nás priamo kontaktujú neveriaci, ktorých sme niečím oslovili. V takýchto prípadoch sa ich snažíme nasmerovať na nejaký cirkevný zbor, ktorý pôsobí v ich blízkosti, aby neostali len pri akejsi rozhlasovej viere, ale začlenili sa do konkrétneho spoločenstva,“ hovorí riaditeľ, ktorý v rádiu pôsobí od roku 2015, keď jeho vedenie prebral od zakladateľa Ľuboša Vyhnánka.

Rádio 7 je súčasťou celosvetovej siete Trans World Radio (TWR), ktoré zabezpečovalo kresťanské vysielanie do Československa už počas normalizácie. V roku 2006 začala spoločnosť TWR vysielať pod hlavičkou Rádio 7 cez satelit aj internet.

Na rozdiel od Rádia Mária Slovensko zabezpečuje Rádio 7 už aj terestriálne vysielanie – prvý vysielač spoločnosť sprevádzkovala v Banskej Bystrici v roku 2009. Odvtedy pribudli vysielače v Novom Meste nad Váhom, v Bratislave, Rožňave, Žiline a Košiciach. Minulý rok Rada pre vysielanie a retransmisiu pridelila Rádiu 7 frekvenciu aj v Nitre, vysielač bude spustený v priebehu tohto roku.

Hoci náklady sú najmä kvôli prevádzkovaniu vysielačov nepomerne vyššie ako v prípade internetových projektov, Rádio 7 nie je finančne dotované ani sieťou TWR, ani žiadnou konkrétnou cirkvou. Žije len z príspevkov darcov, či už od jednotlivcov, alebo od celých cirkevných zborov.

Keďže ECAV nemá na rozdiel od katolíkov vlastné audiovizuálne médiá, zaujímalo nás, či nové vedenie cirkvi nezvažuje nadviazať spoluprácu so zabehnutým protestantským rádiom. „Vysielanie Rádia 7 registrujeme, ešte keď išlo o spoločnosť TWR. Spolupráca týchto dvoch inštitúcií sa však nikdy nerozvinula a v blízkej budúcnosti sa to pravdepodobne meniť nebude. V súčasnosti využívame audio priestor, ktorý nám poskytujú tzv. podcasty a v jeho budovaní by sme chceli aj naďalej pokračovať,“ odpovedala tlačová tajomníčka ECAV Jana Nunvářová.

Ako skončili personálne zmeny v Lumene

Na záver sa ešte pristavme pri najväčšom kresťanskom Rádiu Lumen. Minulý rok v lete sme informovali, že po 14 rokoch skončil na pozícii generálneho riaditeľa Juraj Spuchľák. Ešte predtým ho na čele podpornej neziskovej organizácie Pre Lumen, ktorá vykrýva väčšinu rozpočtu rádia, nahradil novinár Radovan Pavlík.

Vedením rádia bola po odchode Spuchľáka poverená doterajšia výkonná riaditeľka Zuzana Szakácsová, ktorá sa v decembri 2019 stala konateľkou rádia.

Pozíciu generálneho riaditeľa napokon neobsadil nikto, takže rádio vedie manažérsky triumvirát Szakácsová, Pavlík a programový riaditeľ Martin Šajgalík.

Rádio Lumen tak prijalo model, ktorý pred niekoľkými rokmi zaviedla Televízia Lux. Po odchode riaditeľa Jána Buca v roku 2015 televíziu vedie konateľ Tomáš Straka, programový riaditeľ Jozef Kováčik a riaditeľ Klubu priateľov TV Lux Marián Bér.

Foto – autor

Odporúčame