Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
25. júl 2020

Minikázeň

Teológia peňazí

Peniaze majú tendenciu človeku na tejto zemi nahradiť Boha.

Teológia peňazí

Foto – Postoj/Simona Plávková

Nedeľné evanjelium o poklade a vzácnej perle (Mt 13, 44-52) nastoľuje chúlostivú tému teológie peňazí.

(1) V súčasnom svete majú peniaze dominantnú úlohu. Preto ich sociálno-etické hodnotenie nemožno považovať za postačujúce, ale ukazuje sa potreba teológie peňazí (Kardinál Koch, 35). To znamená uvažovať o peniazoch „akoby z Božieho pohľadu“ (lat. sub ratione Dei), resp. nakoľko majú vzťah k Bohu. Totiž peniaze majú tendenciu človeku na tejto zemi nahradiť Boha. Teológia peňazí by mala pomôcť človeku dať peniaze na správny stupeň rebríčka, v ktorom je najvyššou hodnotou Boh.

(2) Príkladom „teológie peňazí“ by mala kráčať najmä Cirkev! V tomto prípade to znamená dôslednú sebakritickú reflexiu zaobchádzania s vlastnými cirkevnými majetkami a peniazmi (porov. kardinál Koch, s. 46). Transparentnosť, dodržiavanie zákonov a spravodlivosť by mali byť v Cirkvi samozrejmosťou.

(3) Poklad, vzácna perla či podobenstvo o rybárskej sieti poukazujú, že súčasný stav na zemi nie je konečný, ale príde „deň“, keď Boh nastolí definitívny stav. To bude „deň Božieho súdu“. Bolo by naším vážnym omylom si myslieť, že deň Božej spravodlivosti nepríde a nijaká Božia spravodlivosť nenastane (Stock, 251).

Inzercia

Odporúčame

Inkulturácia

Minikázeň

Inkulturácia

Ak ľud prijme Boha do svojej kultúry, čiže do svojho spôsobu života, viera v Boha sa v národe s Božou pomocou veľmi dlho udrží a národ robí ušľachtilým a kultúrnym.