Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
15. august 2020

Minikázeň

Problematika dialógu

Kto nie je schopný dialógu alebo ho odmieta, nemôže byť dobrým kresťanom.

Problematika dialógu

Foto – Postoj/Simona Plávková

Nedeľné evanjelium je rozhovorom Pána Ježiša s pohanskou ženou (Mt 15, 21-28). Tento rozhovor nastoľuje chúlostivú tému dialógu kresťanov s inými náboženstvami a inými spoločenskými skupinami, ale aj dialógu vo vnútri samotnej Katolíckej cirkvi.

(1) Druhý vatikánsky koncil otvoril tému dialógu so súčasným svetom (konštitúcia Radosť a nádej). Pre dialóg sú nevyhnutné tri predpoklady: (a) partneri, (b) odlišnosti, (c) minimum nejakej zhody (Ratzinger, 192). Radosť a nádej v bode 11 predpokladá, že to, čo je hlboko kresťanské, je zároveň aj skutočne ľudské/humánne! Bývalý pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dokonca povedal, že „kto nie je schopný dialógu alebo ho odmieta, nemôže sa stať dobrým kresťanom“ (in: K. Koch, Konfrontace nebo dialóg, s. 1).

(2) Líniou koncilu je teda dialóg. Ostali sme zaskočení a prekvapení, že niektoré spoločenské skupiny chcú s kresťanmi viesť dialóg o tom, čo kresťanstvo nepovažuje ani len za „ľudskú hodnotu“, či za „ľudsky zdeformovanú hodnotu“. Myslím si, že tu sa dialóg musí posunúť do rozhodného a pevného postoja odvahy a dôveryhodnosti. To znamená pracovať s Božou pomocou na svojej odvahe vydávať svedectvo a pri vydávaní svedectva, s Božou pomocou a nikdy nie bez Božej pomoci, na morálnej dôveryhodnosti jednotlivcov a cirkevnej komunity.

(3) Dialóg je potrebný aj vo vnútri cirkvi. Za nevyhnutné „minimum“ pre dialóg vo vnútri Katolíckej cirkvi považujem, že treba dodržiavať pápežské cirkevné zákony a obyčajnú ľudskú slušnosť. Žiaľ, niekedy aj toto minimum chýba a k slovu sa dostáva arogancia mlčania a moci. Ale toto nie je línia koncilu. Svätý Augustín nazýva veriacich „Božími služobníkmi“ a hierarchiu „služobníci Božích služobníkov“, lebo „pastieri“ sa dávajú „Božiemu ľudu“, aby im poslúžili, nie naopak (Montini, 127). Aj tu treba povedať s kardinálom Vlkom: „Kto nie je schopný dialógu alebo ho odmieta, nemôže byť dobrým kresťanom.“

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame